Följ min blogg om att driva företag. Jag, Mikael Jensen, är delägare av ett konsult- och kompetensutvecklingsföretag som heter EmSec och jag är delägare av ett e-handelsföretag som heter e-resisitble. Här kan du få del av mina tankar direkt kopplade till företagandets vardag och mina idéer kring företagande.

 

Sida 2

Tankar kring delägarskap

7 nov 2018

Jag är ägare av två företag. Delägare. Det är jag och en annan person som äger både företagen tillsammans. Det är förenat med mängder av möjligheter och utmaningar. Jag har funderat en del på vad det är som gör att delägarskapet fungerar.

Den primära faktorn för lyckat delägarskap är gemensamma grundläggande värden. Det betyder å ena sidan att man har ett liknande synsätt på livet och på företagande. Å andra sidan behöver man dela mission, vision och mål. Om detta finns på plats är chanserna stora att man kan samarbeta kring det man har tillsammans: ett företag (eller i vårt fall två).

Nödvändigheten av att ta risker

5 nov 2018

Vissa personer är mer riskbenägna än andra. Om man väljer att starta ett företag har man redan passerat det första tröskeln som visar att man har en tendens till riskbenägenhet. Att starta och driva företag innebär att man inte vet hur det kommer att gå och det i sig innebär att man tar en risk. Även om man är väl förberedd genom att ha gjort grundlig research och markandsanalys tar man en risk. Det är vad marknaden vill ha som avgör om man kommer att lyckas.

Jag minns när jag startade mitt första företag, ett aktiebolag, med min partner som då hade erfarenhet av att driva företag i mer än tio år. Själv hade jag knappt varit anställd utanför den offentliga sektorn. Bara att gå in på den privata sektorn som en ny aktör var för mig en risk. Har jag vad som krävs? Det dröjde inte länge innan jag insåg att jag har vad som krävs. Det finns mycket att lära men man behöver ha ett visst sinnelag och våga ta risker.

Företagande är som att odla potatis

4 nov 2018

Detta inlägg är för dig som inte själv driver företag utan som är kritisk till hur andra driver företag. För att få dig att förstå ska jag använda en helt naturlig process som att odla potatis som analogi.

Jag är själv potatisodlare till husbehov. Det blir några rader i trädgårdslandet varje år. Säsongen börjar med att jag köper sättpotatis. Förr fick man spara från förra skörden över vintern för att ha egen sättpotatis. En potatis ger en planta som i sin tur ger nya potatisar. Om jag har skött trädgårdslandet väl kan jag få många nya potatisar per planta. Om jag missköter min odling eller det är ett dåligt år ur klimatsynpunkt får jag få potatisar per planta. Det har hänt att jag fått EN potatis under en annars fin planta. En potatis blir man som vuxen inte mätt på. Jag har desstom lagt ner arbeta på att så och kupa plantan för att den ska utvecklas väl. Att få en potatis tillbaka innebär mindre energi än jag har lagt på plantan. Därtill behöver jag en sättpotatis till nästa säsong. Antingen köper jag en ny sättpotatis eller så sparar jag potatisen från årets skörd till nästa säsong. Oavsett vilket jag väljer blir det en kostnad för mig.

För att det ska vara värt mödan att odla potatis måste jag få mer tillbaka än jag har lagt in i odlingen både i kostnad för sättpotatisen och all den energi jag har investerat i att sköta min odling. Vem skulle på fullaste allvar lägga energi på en odling om den ger mindre tillbaka än man investerat i tid och pengar? Om vi pratar om potatisodlingar så är svaret rimligtvis ingen.

Vad innebär det att vara entreprenör?

1 nov 2018

Begreppet entreprenör kan ha både positiva och negativa undertoner. Jag ska här ge min bild av vad en entreprenör är och gör. Innan jag ger min bild ska jag förhålla mig till vad andra har sagt och skrivit.

I Wikipedia finns det flera beskrivningar av vad en entreprenör är. Inledningsvis står det:

"En entreprenör är en person som tar en idé för en produkt eller tjänst, reflekterar över risker och möjligheter, samlar ihop resurser, planerar och implementerar idén."

Beskrivningen av en entreprenör med dessa ord ger inte någon tydlig bild. Vidare står det:

"Entreprenör kan också användas som ett begrepp för en företagsam person. Termen syftar i regel på grundaren av ett företag. I vidare bemärkelse används termen om en person som är drivande och arbetar hårt för att nå framgång."

Fem grundläggande frågor man behöver ställa sig kring företagande

31 okt 2018

Peter Drucker är en av de främsta tänkarna och innovatörerna inom företagande och företagsleding. Hans klarsynthet gjorde det möjligt att koka ner företagande i fem centrala frågor:

Vad är din mission?

Vilka är dina kunder?

Vad värderar kunderna?

Vilka är dina resultat?

Vad har du för plan?

Missionen så som jag tolkar det handlar om vad man vill åstadkomma med sin företagsidé. Jag vill gärna bidra med något, helst förändra och förbättra både samhället och livet för enskilda individer. Man kan också ställa sig frågan Varför finns mitt företag? Finns det för att fylla en lucka? Finns det för att göra saker bättre än vad föregångare gör? Finns det för att jag ska tjäna stora pengar? Om det är den sista frågan man svarar ja på och enbart den har man svårt för att bli långlivad.

För att kunna skapa mervärde för människor måste man ha en tydlig bild av vilka dessa människor är. Vilken är målgruppen som kan tänkas behöver mina tjänster och/eller produkter? Det är extremt sällan ett företag startar för att ha hela mänskligheten som målgrupp. Inte ens jättar som Apple och Google har alla som målgrupp. Särskilt inte Apple.

Vad kunder värderar kan vara svårt att ta reda på. Du kanske tänker att kunden värderar det du vill erbjuda, eller det du vill uträtta, men det kan vara enklare eller svårare än så. Om du tänker dig att en kund värdesätter kvalitet kan det visa sig att det hen mest njuter av är att få en produkt paketerad på ett fint och spännande sätt. Om du tänker dig att en kund vill ha billiga produkter kanske det snarare är produkter som gör individen socialt accepterad som är det huvudsakliga värdet. Detta behöver du titta närmare på.

För att kunna tala om resultat och plan måste man ha ett eller flera mål med verksamheten. Det är uppnåendet av ett mål som ligger som grund för en plan. Ju tydligare målet är desto klarare kan planen bli. Planen handlar om hur du ska nå målet. Målet är därefter riktpunkten för vilka dina resultat är. Om du har nått målet har du ett resultat (det gäller i någon mening också om du inte har nått målet). Detta behöver inte mätas i ekonomiska termer men det är ofta enklast så. Det finns även andra värden och mervärden för företaget, särskilt i samverkan med andra företag. Jag skulle säga att personal och kunskaper hör hit. De är det viktigaste du har.

Ovan frågor är alltid nyttiga att återvända till. Det gör jag.