Min företagsfilosofi bygger på hållbarhet och hållbart ledarskap. Jag kallar det gärna för hållbart företagande.

Jag berör ämnet och utvecklar mina tankar i följande blogginlägg:

CSR - företags sociala ansvar

Hållbara företag

Producentansvar - vad gäller?

Hållbart ledarskap

Vad innebär det att vara entreprenör?