Det kan vara svårt för småföretagare att få tag i finansiering, eftersom många banker och långivare ofta fokuserar på större företag. Om man är ensamföretagare eller bara har några anställda och därmed lite mindre inkomster kan man behöva söka finansiering på ett annat sätt. Det försvårar ytterligare om man är ett nystartat bolag utan någon ekonomisk historia att visa upp.

Det har varit svårt för småföretagare att låna sedan efter finanskrisen, då hela näringskartan för det svenska näringslivet ritades om. Enligt Svenskt Näringslivs rapport “Bankregleringen och företagens kreditmöjligheter” måste företag som söker lån ha en täckning av eget kapital, som oftast är i form av en fastighet som säkerhet. Det är inte särskilt vanligt att mindre företag äger hastigheter och de kan därför inte erbjuda en säkerhet. Men det finns banker och andra låneföretag som specialiserar sig på lån till småföretagare.

Mindre summor kan vara svårast att låna

Mikrolån på bara några tusenlappar kan vara allt som behövs för att komma igång med eller utveckla ett mindre företag. Banker har ofta en sämre förståelse för mindre företag och kan vara ovilliga att låna ut mindre summor, eftersom det helt enkelt är mindre lönsamt för dem. Alternativa långivare har dock etablerat sig på marknaderna och småföretagare kan ansöka via Creddo hos banker och andra låneföretag som specialiserar sig på mindre företagslån.

Kontokrediter och företagslån

Det finns i regel två olika typer av finansiering för småföretagare; kontokrediter och företagslån. Kontokrediter är en löpande kredit som används när företaget behöver ett tillskott i kassaflödet och krediten ska betalas tillbaka regelbundet, precis som ett kreditkort. Ränta betalas på det belopp som har använts.

Ett företagslån används i regel till investeringar som till exempel att köpa ett lager eller en fastighet. Det betalas tillbaka över en längre period. För småföretagare kan det passa bra att ha båda finansieringsformerna på plats och många banker erbjuder en kombination av båda finansieringsformerna till egenföretagare.

Egen finansiering

För småföretagare är det extra viktigt att hålla kostnaderna nere vid uppstarten av företaget. Att skapa en lönsamhet i bolaget är svårt och det blir ännu svårare om det finns onödiga utgifter redan från början. Om du kan lägga in egen finansiering i bolaget vid uppstarten och sedan låna när det verkligen behövs kan det vara en bra idé. Pengarna kan du betala tillbaka till dig själv när lönsamheten finns där.

En del startar företag genom att låna från vänner och familj. Det är inte alltid att rekommendera, eftersom det riskerar att dina personliga relationer förstörs om företaget inte går bra. Ett banklån är neutralt och du riskerar bara att behöva betala tillbaka det ur egen ficka om det inte blir som du har tänkt dig med bolaget.

11 Mar 2022