De allra flesta som driver företag har under de senaste åren märkt hur företagandet övergått till allt mer digitala funktioner, former och verktyg. Marknadsföring sker nu för många mer eller mindre uteslutande digitalt. Många arbetar både internt och externt med mestadels digitala kommunikationsverktyg, någonting som pandemin skyndat på. Men det är inte enbart den dagliga verksamheten som har övergått till digitala former, mycket av arkiveringen har också följt efter.

Det finns mycket som är fantastiskt med att vara företagare. Att få bestämma över sin egen tid, att få driva ett företag via sina egna visioner, och att få vara med under hela processen. En sak som inte är lika fantastisk, men ack så viktigt, är arkivering. Allting som man gör i ett företag måste inte arkiveras, men bokföring är ett företag enligt lag skyldiga till att arkivera på ett korrekt och riktigt sätt i förhållande till arkivlagen. Som företagare ansvarar man själv för att detta blir gjort ordentligt och att lagar och regler följs, men det finns tjänster som kan hjälpa företag att enkelt och smidigt sköta sin arkivering. Av dessa står Depona ut bland sina konkurrenter på grund av deras smidighet och expertis på området. Depona erbjuder tjänster som hjälper företagare att arkivera säkert och rätt, helt och hållet digitalt.

Var trygg med att övergången från analoga till digitala arkiv går till på rätt sätt

Tidigare var många företagare belamrade av pappersarbete relaterat till arkiveringen av bokföring. Arkivlagen kommer nämligen med en hel del krav på hur och var bokföring ska förvaras.  Nu har mycket av bokföringsarbetet och arkiveringen av densamma övergått till det digitala, någonting som de allra flesta är mycket glada över. Men bara för att man som företag övergår till digital arkivering betyder det inte att lagarna för hur bokföring och arbetet ska arkiveras försvinner. Istället så ändras lagarna för att passa in i en digital kontext. Genom att använda sig av Depona så ser man till att alla lagar efterföljs, trots att det nu sker digitalt.

Som företagare kan man välja att sköta all arkivering själv. Om så är fallet är man den enda som har ansvar för arkiveringen, och också den som står till svars om någonting har blivit fel. Genom att ta in en extern firma såsom Depona så kan man lita på att allting går till på rätt sätt, lite som att anlita en extern konsult. Eftersom arkivlagarna är så stränga så är det viktigt att allting har gått till precis som det är lagstadgat, och om någonting är fel så kan företaget beläggas med dryga böter. Genom att se till att den digitala arkiveringen har skötts ordentligt från början så kan man bespara sig själv en hel del besvär längre fram under företagets livscykel.

19 Apr 2022