I dag surfar och köper man produkter på helt andra sätt än tidigare. Nu kan marknadsförare samla in kampanjdata dygnet runt och mäta resultaten i realtid. Genom att analysera data går det även att optimera kampanjer så att de presterar bättre.

Nätkampanjer där marknadsförare betalar för de resultat som en kampanj ger kallas för performance marketing. Resultatet mäts genom klick eller konvertering. Performance marketing låter dig bestämma vad som ska hända, sedan betalar du när det händer oavsett om det är en försäljning, ett lead eller klick.

Traditionellt betalar marknadsföraren i förskott för en annons och hur den presterar spelar ingen roll. Det innebär att man kan spendera mycket pengar utan att det blir en konvertering. Med performance marketing betalar man bara när annonsen gör det man vill, som att ge ett lead eller en transaktion.

Ett annat exempel är en tv-reklam som sänds under en bestämd period och frekvens, men det går inte att garantera hur många konsumenter som kommer att se eller reagera på den. Det går inte heller att förfina den så att den når rätt målgrupp. Performance marketing ger dig mycket mer kontroll över budgeten och ROI. Det är dessutom snabbare att annonsera eftersom ingenting behöver godkännas av ett mediehus.

Performance marketing på sociala medier

Annonsering på sociala medier kan vara svårt att förstå sig på, inte minst eftersom det brukar finnas strikta regler för hur de får vara utformade. Det är viktigt att målgruppen identifieras, vad de behöver lösa eller vill ha och utforma annonserna utifrån det.

Det är alltid viktigt att sticka ut med sina annonser. På sociala medier finns det många möjligheter att hitta rätt målgrupp och utforma annonser som väcker intresse. Det kan vara viktigt att diversifiera annonseringen på sociala medier och välja olika plattformar, eftersom det låter dig nå fler potentiella kunder genom bredare exponering.

Desto mer du vet om din målgrupp, ju lättare är det att skapa de bästa annonsbilderna och rubrikerna, designen och schemaläggningen. Även tekniska detaljer som storlek, max antal tecken och vilka bilder som är tillåtna på den plattform som ska användas är viktigt att förstå.

Att analysera kampanjerna

Vad fungerade och vad fungerade inte? Det viktigaste arbetet sker efter kampanjens lansering. Kampanjer skapar data direkt när de är live och det ger ett viktigt underlag för framtida kampanjer. Genom att analysera datan kan man se vilken trafikkälla som presterar bäst, för att sedan spendera pengar på det som fungerar. Performance marketing används inte bara för att sälja mer, utan även för att identifiera dina bästa kanaler, publik och kampanjer för att öka din ROI (return of investment).

8 Nov 2022