Mycket fokus, när det gäller marknadsföring, har de senaste tio åren legat på digitala kanaler. Det betyder inte att de analoga har försvunnit. Tvärt om. De används flitigt. I detta inlägg ger jag några exempel på analog marknadsföring som är vanligt förekommande och som fungerar.

Gåvor

Gåvor är ett ganska bra sätt för att skapa sig en relation med en existerande eller potentiell kund. Det gäller bara att gåvan inte är för dyr för då kan den uppfattas som muta eller som ett krav att ge en stor motprestation från kundens sida. Gåvor ska helst vara billiga utan att vara skräp.

Ovan bild är ett exempel på en gåva som är på gränsen till skräp men den är fyndig och funktionell. Detta sugrör är smart designat för den vara eller tjänst det är associerat med. När gåvan är fyndigt designad kan det räcka med något riktigt billigt. I annat fall bör det vara lite dyrare än ett sugrör.

Pennor och anteckningsblock

Pennor och anteckningsblock kan vara gåvor men vanligtvis ingår de i ett konferenspaket. Den enskilda individen kan uppfatta det som en gåva att man får en penna när man vistas på ett konferenscenter. Den som betalar för vistelsen ser det nog mer som en del av paketet.

Många av oss, även vi som nästan uteslutande använder dator och smartphone, har ett återkommande behov av att använda pennor. Pennor med ett tryck (företagslogo), så kallade reklampennor, är därför något som en person kan ta med sig och upprepade gånger använda. På så vis blir kunden regelbundet påmind om varumärket.

När ska man dela ut pennor? Pennor brukar man ha med sig när man är på mässa eller ha stående där man har kunder på besök. Anteckningsblock förekommer främst på konferenscenter men även på mässor. De är inte lika lätta att ta med som en penna. Ofta river man bara av en sida och tar med sig den.

Det är vanligt att man bjuder på godis på mässor. Tanken är att varumärket ska associeras med den belöning i hjärnan som sötsaker ger. Det man äter upp exponeras man dock enbart för en gång medan en penna som man använder flera gånger ger ett flertal exponeringar. Vilket är mest effektivt. Vi vet att all relklam kräver flera exponeringar. Därför är sannolikt pennor bättre än godis.

Paket och trycksaker

Med en allt ökande handel via nätet blir paket en viktig analog plats för att sprida sitt budskap eller varumärke. Vi använder tryck på vissa kartonger och etiketter på andra för att visa upp vår logo. Samtidigt är ett paket mer än bara en fysisk plats att sätta sitt tryck på. Det är även en del i den större marknadskommunikationen. Paketet är det första kunden får i handen. Där kan man prata om 'first impression'. Underskatta inte vikten av hur en vara är paketerad.

I paket kan man också skicka med trycksaker från det egna företaget eller från andra företag som kan ha en liknande kundgrupp. Detta är vanligt bland bokhandlare på nätet men även andra företag. Att andra får skicka med en liten trycksak kan man som e-handlare tjäna flera tusen på. Alltså ska detta sätt inte underskattas.

Reklamskyltar och busshållplatser

I storstadsregioner passerar den genomsnittliga storstadsbon ett flertal reklamskyltar och busshållplatser varje dag. Om man åker buss eller annan kollektivtrafik ser man reklamskyltar vid varje busshållplats man passerar.

Hur effektivt stora bilder på en reklampelare är beror väldigt mycket på bilden i sig själv. Är den attraktiv, har den hög igenkänning, drar den till sig uppmärksamheten, är den förbryllande, är den tankeväckande osv. Det finns många saker som får oss att titta, vilket i sig är en grundförutsättning, och därefter att tänka till. Det senare är den stora skillnaden mellan om reklamen får effekt eller inte. Ju längre tid vi lägger på att tänka kring bilden och budskapet desto bättre kommer vi ihåg den och desto troligare att vi går till ett köp.

Bioreklam

Film som visas i biosalong är till stora delar digital idag. Projektionen på stor duk är dock ännu analog i någon mening. Annonsering via biofilm utgör ungefär 1-2 procent av all reklam världen över. Den är ganska begränsad i sin spridning men den är riktad till en viss målgrupp, ofta yngre personer som gillar en specifik filmgenre.

Värdet i att se reklam på bio är att åskådaren bara behöver se reklamklippet en till två gånger för att den ska sätta sig i minnet. Ingen annan reklamform är så effektiv. Om man ser till hela paketet så blir biobesökare exponerade redan utanför biografen genom reklampelare och sedan inne i hallen genom TV-skärmar med rörlig reklam. Detsamma sker efter filmen. Just under filmen kan dock ett reklamklipp vara extra effektivt därför att det innehåller både ljud och rörlig bild samt att man får upplevelsen tillsammans med ett flertal andra personer som reagerar i realtid. Om andra skrattar åt reklamsnutten blir man själv positivt påverkad.

Bioreklam är förhållandevis dyrt men det är, om inte den mest effektiva reklamformen, en av de mest effektiva sätten att påverka potentiella konsumenter. Om pengarna finns är detta värt att satsa på.

Avslutande kommentar

Ovan exempel är bara några av alla analoga som används. Det är t.ex. ganska vanligt att man i affärer får provsmaka en viss vara. Detta är i allra högsta grad en analog form av marknadsföring. Just detta tillvägagångssättet kallas promotion. Att sätta upp varor på strategiska platser i en butik är ytterligare ett exempel.

Vi människor tar till oss omvärlden genom flera sinnen. Den mesta marknadsföringen når oss via synsinnet. Det är mer effektivt om vi får in informationen genom flera sinnen samtidigt. Att smaka, dofta, känna och se en bit mat är väldigt effektivt. Om det är gott blir det svårt att motstå ett köp. Enkla gåvor som sugrör och pennor som man både kan se och känna har en ganska god effekt också. Bioreklam slutligen involverar inte bara två sinnen utan lägger till den sociala dimensionen. Människan är en socialt orienterad varelse och vi blir påverkade av andra.

Lägg inte hela budgeten för marknadsföring på sociala medier och andra digitala kanaler. Försök att uppnå en mix av digitala och analoga eftersom de senare kan vara de mest effektiva.

 

29 Jun 2020