I det ena av mina företag anställde vi nyligen vår första medarbetare. När man arbetar som konsulter behöver man för det mesta lägga manken till för att hålla sig sysselsatt, så att ta in en anställd är ett positivt tecken på att verksamheten går bra.

Mellan första januari 2018 och sista december 2021 är det särskilt gynnsamt för aktiebolag och handelsbolag att anställa medarbetare nummer ett. Det så kallade växa-stöder är en tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift som reducerar den ordinarie arbetsgivaravgiften på 31,42 % med 10,21 % till 21,21 %.

"För att uppfylla kraven för stödet ska anställningen pågå i minst tre månader och arbetstiden ska vara på minst 20 timmar per vecka. Nedsättningen gäller för löner upp till 25 000 kronor per månad. Stödet kan medges under högst tolv månader".

Det är väldigt roligt och spännande att ha ytterligare en i gänget. Det betyder inte bara att företaget utvecklas utan även att var och en i företaget utvecklas. Diskussionerna blir något annorlunda när man är fler. Man får tid över till att fördjupa sig i nya saker. Arbetsfördelningen kan bli särskilt gynnsam både om man får avlastning och om man har specifika kompetenser som breddar hela företagets kompetens. Skillnaden från att vara två till att bli tre är ganska stor.

En del saker kan både praktiskt och tekniskt komma att ändras. Till exempel kan man behöva införskaffa ett löneprogram till sitt bankkonto. Det blir en liten omställning som även kan kännas som merarbete och som innebär vissa tilläggskostnader men på sikt är det nog ändå till allas fördel.

Våga växa.

11 Feb 2019