Vad är det på ett personligt plan som gör att vissa lyckas som företagare men inte andra? Vad är det som gör att vissa lyckas mycket väl som företagare? Med min forskarbakgrund har jag intresserat mig för detta och tittat lite närmare på ett antal studier.

Företagsforskaren Ravindra Jain menar att följande komponenter bör finnas på plats för att man ska kunna starta och driva ett företag:

 • Motivation
 • Kreativitet
 • Riskbenägenhet
 • Kontroll
 • Self-efficacy
 • Social intelligens
 • Extrovert personlighetsdrag
 • En blandning av färdigheter
 • En särskild social bakgrund (t.ex. entreprenörer i släkten)

Hon föreslår några till men de har enligt henne själv marginell inverkan. Jag tycker att det verkar ligga mycket i detta men jag är inte helt nöjd. Genom att titta på metastudier, d.v.s. studier som sammanställer resultatet från ett antal studier, får man en mer solid grund att förhålla sig till.

Jag utgick ifrån Jains faktorer men valda också ytterligare några. Jain föreslår t.ex. att det extroverta personlighetsdraget är värdefullt men det finns andra personlighetsdrag som kan vara minst lika värdefulla. Alltså kollade jag upp dessa. Baserat på min forskarerfarenhet kan jag säga att Jain har missat några faktorer som tillit och mål. Därför har jag lagt till dem. Därtill finns det fem olika sorters motivation så man får precisera vilken sorts motivation som är särskilt värdefull när man startar och driver företag.

Här följer den lista med framgångsfaktorer som jag föreslår baserat på metastudier av ett mycket stort antal forskningsstudier. Jains fem första faktorer hamnar på plats tre till åtta.

 1. Tillit 25 %
 2. Mål 15 %
 3. Prestationsmotivation 15 %
 4. Kontroll 15 %
 5. Riskbenägenhet 15 %
 6. Socialt kapital (särskilt nätverkande) 15 %
 7. Self-efficacy 15 %
 8. Kreativitet 10 %
 9. Proaktiv 10 %
 10. Öppenhet 5-7 %
 11. Pålitlighet/ordningsamhet 5 %
 12. Passion 5 %
 13. Extrovert 5 %
 14. Emotionellt stabil 5 %

Procentsatsen efter varje faktor står för hur stor inverkan faktorn har för att man ska lyckas som företagare. Om man börjar nedifrån man man se att tre personlighetsdrag är ungefär lika viktiga: extroverk, ordningsamhet och emotionellt stabil. Det är alltså mindre troligt att en framgångsrik företagare är introvert, slarvig och neurotisk. Det senare är inte omöjligt, bara något mindre troligt. De två viktigaste personlighetsdragen är att vara öppen för nya erfarenheter och att vara proaktiv. Jain har med andra ord gjort en miss som tror för starkt på att vara extrovert.

Vad innebär det att vara proaktiv? Proaktiv är motsatsen till att vara reaktiv. Om man bara aktiverar sig när det händer något som tvingar fram en reaktion är men ofta för sent ute. En proaktiv person ser faran innan den har inträffat och möjligheter innan nya dörrar har öppnats. Att vara proaktiv kan ibland sägas innebära att ligga steget före. Ett bra sätt att se på det är att säga att man är framtidsorienterad. Detta är viktigt om man ska driva ett framgångsrikt företag. Istället för att vänta på vad andra gör för drag på markanden ligger man själv steget före och låter andra reagera.

Att ha passion för det man gör är säkert betydelsefullt. En entreprenör tror på sin mission med en hög grad av engagemang. På tal om att tro på sig själv betyder self-efficacy att ha en tilltro till sin egen förmåga att uppnå ett mål. Detta visar sig vara riktigt viktigt för att lyckas som företagare. I samband med det kan man också lyfta fram mål som en central faktor. Om man inte har mål vet man inte vart man är på väg och kan därför inte heller avgöra om man kan ta sig dit. Mål och målformulering är också en riktigt viktig faktor.

I enlighet med Jain framstår kreativitet som en viktig faktor. Inte en av de absolut viktigaste men säkert nödvändig för att kläcka nya idéer och förverkliga dessa. Än viktigare är det säkert att förvalta idéer med hjälp av motivation och riskbenägenhet. Den sorts motivation som visar sig vara viktigast är prestationsmotivation som är en motivation att prestera på extra hög nivå. Man nöjer sig inte med att prestera utan vill prestera iögonfallande så att ingen missar hur duktig man är på att utföra uppgifter. Om man har en sådan motivation kan man förvalta även andras bra idéer. Ofta behöver man en riskbenägenhet för att våga göra sådant som man inte vet om det går vägen. Man kan ha kalkylerat in i minsta detalj men när man väl ska ta språnget och testa det man har räknat på vet man inte hur det kommer att gå. Här krävs mod, eller riskbenägenhet, för att ta det språnget. Den som inte vågar har heller inte mycket att vinna. Både prestationsmotivation och riskbenägenhet är riktigt viktiga faktorer.

När man hör ordet kontroll kanske man tänker på att manipulera andra. I det här fallet handlar det mer om att ha koll på allt det som kan spela in när man driver företag. Man har koll/kontroll på läget. Detta i sin tur ligger till grund för hur man agerar och vilka beslut man fattar. Ju bättre koll man har desto lättare är det att vara riskbenägen. Å andra sidan kan man ibland inse att man inte kan ha koll på allt men ändå behöva ta risker.

Slutligen vill jag lyfta fram socialt kapital som en väldigt viktig faktor. Socialt kapital består av tre komponenter: tillit, ömsesidighet (reciprocitet) och nätverkande. Många studier som har intresserat sig för socialt kapital i samband med företagande har fokuserat särskilt på nätverkande. De har kommit fram till att socialt kapital i allmänhet är väldigt viktigt men lyfter specifikt fram nätverkande. För att starta och driva företag behöver man nätverka. Även om man framstår som en ensamvarg så drivar man företag i ett socialt landskap. Det är med hjälp av andra som man verkligen kan lyckas.

Personligen lägger jag ännu större vikt vid tillit. De forskare som har fokuserat på tillit har kommit fram till att den faktorn är den viktigaste av alla kända och testade faktorer som har med företagande att göra. Man behöver känna tillit till sin omgivning. Man kan inte driva företag om man känner misstro till andra människor eller samhällets institutioner. Det krävs att man har en grundläggande tillit eller bygger upp en tillit till alla dem som man ska samverka med. Att ständigt behöva vara misstänksam, mot andra än sina konkurrenter, är inte hälsosamt i längden. Du behöver ha fler med dig än mot dig när du driver företag. Därför är en grundläggande tillit helt avgörande.

Hur går tankarna hos dig som funderar på att starta företag? Vad tänker du som är erfaren företagare? Mina uppfattningar väger lätt när jag utgår ifrån mina erfarenheter som företagare. Det beror på att jag har lärt mig att sådant som man själv tror är viktigt bara ibland har verklig betydelse. Jag läggar stor lit till forskningen som ser mönster som vi ibland missar när vi är mitt uppe i vår verksamhet. Listan med 14 faktorer ovan är något som jag hela tiden lär mig av. De kan sägas vara min personliga utvecklingspotential.

12 Jan 2019