Turerna den här våren har gått upp och ned, fram och tillbaka. Att driva e-handel är i sig inte en lätt uppgift. Det är inte på något sätt lättare än att driva traditionell handel. Snarare kan man säga att det är något annorlunda. Nu har det varit extra annorlunda våren 2020.

Här delar jag öppet med mig av en företagsberättelse kring våren som har varit.

Vi hör till en bransch som säljer sällanköpsvaror. När en kris inträffar är det vanligt och rimligt att sällanköpsvaror får vänta. Efter en mycket stark början på 2020 dog handeln tvärt de första dagarna i mars. Det var märkligt och något panikartat. Perioden har föregåtts av flera stora vårkollektioner som ska betalas. Trots en stark start på året krävs en fortsatt handel för att täcka kostnaderna.

Vi vände oss till banken som vägrade ge oss krediter eller lån. Vi försökte starta kampanjer med rabatterade priser på vissa produktkategorier. Det som räddade oss var en kombination av att vi fick anstånd på några fakturor eller kunde delbetala och att våra trogna kunder såg att vi, och småföretagare i allmänhet, behövde hjälp. Handeln kom sakta igång igen.

Det finns några faktorer som gör att vi står starka i kriser, som denna, och jag ska dela med mig av några och hålla andra för mig själv.

1. Vi säljer kvalitetsprodukter som ger oss ett rykte att man får valuta för pengarna. Den höga kvalitén medför också att vi får få returer. Kostnaderna för returer är små.

2. Vi har en hög servicenivå. Den är högre än de flesta väntar sig. De som väntar sig en låg servicenivå för att de får det hos andra blir positivt bemötta och blir glatt överraskade. De kommer gärna tillbaka. De som har höga förväntningar får dem infriade eller blir överraskade att vi kan överträffa deras förväntnignar. Dessa kommer också tillbaka. Vi får trogna kunder vilket är viktigt när det är kris.

3. Vi arbetar hårt med att ha nära relationer med våra kunder trots att vi bedriver e-handel. Det finns många sätt att gå tillväga. Jag nöjer mig dock med att konstatera att det är en nyckelfaktor.

4. Vår webbutik är designad för att vara enkel. Vi har fått lite kritik här och där och lyssnat på den så långt det går. Det vi har kunnat justera, som inte går emot våra affärsprinciper, har vi justerat. Att enkelt kunna navigera och sluföra köp ger nöjda kunder som återvänder.

5. Vi är framför allt idealister (eller idealistiska entreprenörer) som verkar för en bättre värld. Detta lyser igenom och uppmärksammas av likasinnade.

6. Vi satsar på att samarbeta. Det gör oss och dem vi samarbetar starkare tillsammans. Omgivningen märker att vi inte bara hjälper våra kunder utan vi hjälper till där vi kan inklusive andra e-handlare.

7. Vi har ingen som står bakom oss med mycket kapital. Vi har vårt eget kapital och de små lån vi har behövt ta för att komma igång samt göra vissa satsningar. Detta kan vara både en svaghet och en styrka. Svagheten är att vi växer långsamt och därför förblir en liten aktör ganska länge. Styrkan är att den organiska tillväxten, som är långsam, skapar en stabilitet från grunden som gör att vi kan hinna med vår egen utveckling. En ännu viktigae faktor är att vi kan agera snabbt utan att vara oroliga för att den som har satsat i vårt företag drar sig ur. Slutligen vågar vi tar risker för det är bara vårat eget kapital vi riskerar.

8. Vår marknadskommunikation och SEO bygger på en egen strategi som har gjort oss starka och som gjorde att vi gick framåt direkt efter jul. Detta är en av våra nycklar och den håller vi för oss själva.

9. Vi jobbar med varumärken som de senaste åren har haft en positiv trend. Vi växer med de varumärken vi är återförsäljare av.

10. Det finns situationer då det är en fördel att vara ett handelsbolag istället för ett aktiebolag. Vi är ett handelsbolag och det har räddat oss genom samtliga kriser hittills. Vi valde avsiktligt denna bolagsform från början. Det har gjort det närmast omöjligt för våra konkurrenter att försätta oss i en så ekonomiskt svår situation att vi går i konkurs. Inte heller en omfattande samhällskris som den vi är mitt uppe i nu kan försätta oss i konkurs. Faktum är att det är våra mindre konkurrenter som har gått i konkurs. Några gjorde det i slutet på 2019 och ytterligare några gör det eller kommer att göra det i år.

Det finns som sagt fler faktorer som är avgörande för att det just nu går bra för oss men de håller jag för mig själv.

Hur bra går det då? Jag kan väl nöja mig med att tala om att vi har haft en högre omsättning varje månad så här långt jämfört med motsvarande månad förra året. Det gäller även mars som började så uselt. Nu i maj har vi redan överträffat omsättningen i maj månad förra året trots att vi bara är halvvägs in i månaden.

Vi är i en expansiv fas där vi satsar mer på det som fungerar och mer på det som vi ännu inte kunnat satsa på. Vårt sortiment som en period minskade är åter på tillväxt. Det innebär bland annat att vi har fler varumärken än någonsin.


  Ägarna trampar på likt de här två uttrarna

Handlar nu denna berättelse om att klappa sig själv på bröstet? Inte alls. Eller? Kanske lite. Vi är besvikna på banken som är så rädd för att ta risker trots att de har riksbanken i ryggen. Utan bankens hjälp har vi gjort en ökning under en tid då sällanköpsvaror generellt säljs mindre men vi som nästan bara har sällanköpsvaror säljer mer. Det har vi all anledning att vara nöjda över. Nästa gång det blir en större kris har vi ett facit på vad vi klarar av.

Företagsberättelsen så här långt handlar om vilka värden vi tror på. Vi som äger företaget är inte alltid eniga vilket skapar en sund dynamik men när det gäller vilka värden vi tror på är vår konsensus stark. Det handlar också om att vilja, att våga och att tro på sig själv. Detta är oerhört viktigt.

Man måste också ha en kombination av att vara tålmodig och hungrig. Att vilja ta risker, att vilja lära och utvecklas samt att vilja ta sig längre är en drivkraft som är nödvändig men man måsta också ha tålamodet när resultaten dröjer.

Vi ser framåt.

13 May 2020