Jag känner ingen, inklusive mig själv, som driver litet eller stort företag som tar ut någon direkt ledighet. Det är något av baksidan med att driva eget företag. Man jobbar nästan jämt.

När man jobbar så mycket ligger man också ofta på eller över gränsen av sin fysiska och mentala förmåga. Det är därför inte särskilt ovanligt med någon form av överbelastning som leder till sjukskrivning eller ett långvarigt behov av vård/medicinering.

En vän till mig fick kort efter en operation jobba trots att han knappt kunde stå. Det gick inte att göra något utan smärtstillande. Att han hade en försäkring var inte till någon större hjälp eftersom det fanns uppbokade jobb som skulle utföras. Om det inte gjordes skulle det bli ett ekonomiskt bortfall. Här står valet mellan inkomster och hälsa. Hälsan kommer för många i andra hand (om ens det).

När andra firade jul förberedde jag och min partner för mellandagsrean. Detta gjordes på julafton och juldagen. Inom handeln är det stängt dessa dagar men på nätet är det öppet. Mellandagsrean startar alltså tidigare på nätet, i många fall på juldagen, och det innebär mindre ledighet för de som vill kunna konkurrera. Under mellandagarna när många kan ta ut kompledigt eller semester har vi som mest att göra.

Jag jobbar mycket och det sliter på hälsan, helt klart. Samtidigt innebär egenföretagande att man gör något som är väldigt inspirerande. Att skapa och bygga upp sin egen verksamhet är väldigt stimulerande. Det innebär också att man är ytterst ansvarig för hur det går. När man blir förälder har man varit med om att skapa något och man är ansvarig för hur det går men någonstans på vägen börjar barnet att göra sina egna val och man kan inte påverka så mycket längre. Det egna företaget fortsätter, trots att det har växt upp, att stå under mitt ansvar. Alla förändringar vilar på mig och alla försämringar får jag stå för och korrigera. Man kan alltså aldrig riktigt andas ut (så säger en del om att vara förälder också).

Dilemmat med företagande och ledighet är att om du kan ta dig ledigt är ditt jobb inte utvecklande och inspirerande nog så varför ska man ens ha företaget. När det är utvecklande och inspirerande har man svårt att låta företaget vara. Man vill förbättra hela tiden. Man vill ta hand om sina kunder hela tiden. Man vill synas och hitta fram till nya kunder hela tiden. Ju bättre man lyckas med detta desto mer jobb får man och desto mindre ledighet.

Den dag du kan anställa blir det inte mindre att göra för då ska företaget öka tillräckligt mycket för att pengarna ska räcka till en ny utgift, d.v.s. någons lön. När företaget omsätter ett antal miljoner och flera personer delar på jobbet kanske man som ägare kan slappna av lite när det gäller att jobba men om det plötsligt börjar gå dåligt har man nu ansvar för flera personers försörjning. Man har varken råd ekonomiskt eller moraliskt att låta företaget gå på tomgång. Alltså får man använda all tid man kan uppbringa för att hålla företaget flytande och under fortsatt utveckling.

Slutsatsen är att om man ska driva företag måste man tycka om att arbeta mycket, ta sig an ständiga utmaningar och dessutom ha hälsan för det. I mitt fall letar jag hela tiden förbättringsmöjligheter och det innebär ofta att några sena kväller går åt att lära och utvecklas själv för att utveckla företaget. Den här ständiga drivkraften att saker kan göras bättre ger ingen ro. Var beredd på detta när du startar eget.

28 Dec 2018