Den senaste tiden har det varit en riktig utmaning för caféer, krogar och restauranger. Först var risken mycket stor att de fick för få kunder för att kunna hålla igång verksamheten. Sedan, när värmen kom, var risken mycket stor att de fick för många kunder för att kunna hålla öppet. Hur hittar man den perfekta balansen?

Få kunder leder till konkurs

Restauranger har varit överrepresenterade bland företag som gått i konkurs i år. Det började tidigt på våren på grund av svikande tillströmning av kunder. Många hade helt tomt. Även senare när kunderna började våga sig ut i samhället var det trögt. I april fick vi veta att ikoniska Malmökrog har stängt för gott.

Så sent som i juni är fortfarande antalet konkurser högre än motsvarande period förra året. Antalet konkurser är nästan 20 procent högre än i början på juni 2019. Det är tre branscher som är överrepresenterade och restaurangbranschen ligger i topp.

För många kunder är inte bra

Så snart människor började röra på sig blev det snabbt köbildning utanför krogar, restauranger och klubbar. Människor i kö är i sig inte bra. En trång restaurang på kvällstid när många är förfriskade är riktigt illa. Detta har föranlett att flera krogar i Stockholm och Göteborg har fått stänga. I Stockholm har 213 krogar fått anmärkningar och av dessa har 14 tvingats stänga. I Göteborg har 118 krogar fått anmärkningar och av dessa har tre tvingats stänga.

Normalt vill man ha många kunder. Det gör inget om kön ringlar lång väg längs gatan. Detta coronaår är det dock inte önskvärt. Inspektionerna som görs vid uteservering och liknande ser till att skingra folket och att ge ägnarna av verksamheten anmärkningar om de inte själva försöker hålla isär besökarna. Det kan betyda ökade kostnader då man får anlita vakter eller annan personal för att skingra folk i köbildningar.

Jobba snabbare

En anledning till att det bildas köer är att det går lite för långsamt på krogen, caféet eller restaurangen. Krångliga ordersystem och kassasystem gör att varje beställning tar lite extra tid. Ett tips för den som vill ha kvar sin verksamhet och ha en hög omsättning av kunder är att skaffa ett nytt kassasystem. Det finns smarta lösningar som kan bespara personalen mycket tid. Systemet gör en stor del av jobbet.

När personalen inte behöver lägga lika mycket tid på beställningar, d.v.s. när den biten effektiviserats, finns det tid över att prata med kunderna och vänligt påpeka att de behöver stå eller sitta med lite större avstånd.

Kunderna som inte tänker stanna så länge och som får snabb servis blir nöjda och kan lämna plats åt väntande kunder. Alla blir nöjda när det går snabbt och när omsättningen blir högre under städade former.

Att investera i svåra tider

Många av företagen som har klarat sig över den värsta krisen kan fortfarande ha ont om pengar för att rusta upp och investera. Det är en svår avvägning om man ska bygga om så att det minskar trängseln inomhus eller göra andra förbättringar som leder till att man kan fortsätta att hålla öppet i värsta fall och få ökad omsättning i bästa fall.

Ibland måste man våga ta risker. Att investera i detta läge kan vara skillnaden som gör att man inte bara klarar sig genom krisen utan även får stora konkurrensfördelar efter krisen. Ta dig lite tid att tänka igenom en god strategi. Vi kan mycket väl hamna i en liknande situation ganska snart igen. Det är lika bra att rusta för en något annorlunda framtid.

17 Jun 2020