Peter Drucker är en av de främsta tänkarna och innovatörerna inom företagande och företagsleding. Hans klarsynthet gjorde det möjligt att koka ner företagande i fem centrala frågor:

Vad är din mission?

Vilka är dina kunder?

Vad värderar kunderna?

Vilka är dina resultat?

Vad har du för plan?

Missionen så som jag tolkar det handlar om vad man vill åstadkomma med sin företagsidé. Jag vill gärna bidra med något, helst förändra och förbättra både samhället och livet för enskilda individer. Man kan också ställa sig frågan Varför finns mitt företag? Finns det för att fylla en lucka? Finns det för att göra saker bättre än vad föregångare gör? Finns det för att jag ska tjäna stora pengar? Om det är den sista frågan man svarar ja på och enbart den har man svårt för att bli långlivad.

För att kunna skapa mervärde för människor måste man ha en tydlig bild av vilka dessa människor är. Vilken är målgruppen som kan tänkas behöver mina tjänster och/eller produkter? Det är extremt sällan ett företag startar för att ha hela mänskligheten som målgrupp. Inte ens jättar som Apple och Google har alla som målgrupp. Särskilt inte Apple.

Vad kunder värderar kan vara svårt att ta reda på. Du kanske tänker att kunden värderar det du vill erbjuda, eller det du vill uträtta, men det kan vara enklare eller svårare än så. Om du tänker dig att en kund värdesätter kvalitet kan det visa sig att det hen mest njuter av är att få en produkt paketerad på ett fint och spännande sätt. Om du tänker dig att en kund vill ha billiga produkter kanske det snarare är produkter som gör individen socialt accepterad som är det huvudsakliga värdet. Detta behöver du titta närmare på.

För att kunna tala om resultat och plan måste man ha ett eller flera mål med verksamheten. Det är uppnåendet av ett mål som ligger som grund för en plan. Ju tydligare målet är desto klarare kan planen bli. Planen handlar om hur du ska nå målet. Målet är därefter riktpunkten för vilka dina resultat är. Om du har nått målet har du ett resultat (det gäller i någon mening också om du inte har nått målet). Detta behöver inte mätas i ekonomiska termer men det är ofta enklast så. Det finns även andra värden och mervärden för företaget, särskilt i samverkan med andra företag. Jag skulle säga att personal och kunskaper hör hit. De är det viktigaste du har.

Ovan frågor är alltid nyttiga att återvända till. Det gör jag.

31 Oct 2018