Jag äger och driver två företag och både får klassas som småföretag. Jag är delägare och vi har anställda så det är inte bara mig det handlar om. När man startar ett företag måste man ha vissa kunskaper om hur det man vill erbjuda fungerar. Man måste alltså har kunskaper om hur man driver företag samt om företagets tjänster och produkter. I mitt fall är det också så att mina kunskaper och kompetenser är mina främsta produkter och tjänster.

När man driver ett konsult- och kompetesutvecklingsföretag säljer man kunskap. Därför är jag och mina kunskaper en avgörande faktor för att vi ska kunna driva vårt företag och lyckas. Dessa kunskaper kan användas genom att jag gör en analys av hur det ser ut i en viss situation baserat på mina kunskaper och sedan ge ett förbättringsförslag, också baserat på mina kunskaper. När vi arbetar kompetensutvecklande görs det i regel i form av kurser eller som coachning. Slutligen kan jag erbjuda enstaka föreläsningar där jag delar med mig av mina kunskaper.

Jag har precis varit i Malmö för att föreläsa baserat på min tidigare forskning. Det jag kan inom det efterfrågade området är min produkt så väl som tjänst. Ju bättre mina kunskaper är desto bättre blir min produkt/tjänst. Därför gäller det att vara påläst och gärna ha egen forskning att presentera. Därtill gäller det att vara trygg inom sitt område så att man även kan hantera kritiska frågor. Det finns många pålästa individer bland åhörarna också. De sväljer inte vad som helst.

Kunskapen är visserligen min produkt/tjänst men den måste vara tillgänglig för mottagaren/köparen för att den ska upplevas som en bra produkt/tjänst. Därför måste jag också vara duktig på att leverera min produkt/tjänst. Jag behöver ha ett genomtänkt och tydligt upplägg. Det är här min kompetens kommer in i bilden. Jag kan som föreläsare vara mer eller mindre kompetent. Här har jag en fördel då jag har fått hundratals tillfället från universitetsvärlden, från kommuner och från näringslivet att lägga fram mina kunskaper så att de känns relevanta och tillgängliga för mottagaren. Varje målgrupp skiljer sig från en annan vilket gör att jag inte kan presentera innehållet på exakt samma sätt. Det får anpassas.

En del av kompetensen är även att kunna hålla föreläsningen på ett ganska lättsamt vis. Svåra och komplexa områden bör presenteras så att det inte blir för tekniskt och detaljerat. För den som är väl påläst innebär det en svår balansgång. Du vill vara detaljerad för att visa att du är kunnig och du vill vara lättsam för att hålla åhörarnas intresse under hela föreläsningen.

Som föreläsare ska du kunna sätta dig in i hur andra tänker och kunna påverka hur andra tänker, du ska också kunna illustrera hur en expert hanterar problem.

Inspirationsföreläsare skiljer sig från den sorts föreläsare jag är då de ska ge åhörarna en god känsla när de lämnar salen medan jag ska ge användbar kunskap att tillämpa när åhörarna lämnar salen. För att skapa en god känsla behöver man vara rolig och samtidigt skapa en hög grad av igenkännelse. Som akademiker/forskare ska du erbjuda nyttigheter och gärna presentera sådant som andra inte känner igen, kanske inte ens har hört talas om. Det är i det senare fallet man som åhörare kan börja lära sig något nytt som hjälper verksamheten. Olika slags föreläsare fyller alltså olika funktion och jag vill gärna kombinera dessa men det är nästan inte möjligt. Då väljer jag primärt att vara nyttig och erbjuda nya kunskaper.

Vilka är då mina kunskaper som andra är beredda att betala för? Det handlar om kunskap och lärande, det handlar om vår tankeförmåga (kognition), det handlar om kommunikation, det handlar om team/grupper, det handlar om organisation, det handlar om ledarskap, det handlar om utbildning, det handlar om företagande, det handlar om SEO och det handlar om framgång inom olika områden i livet. Just idag var jag på Malmö Universitet och pratade om kommunikation, ledarskap och lärande i en utbildningssituation.

I en sammanfattning är en företagares kunskaper och kompetenser den främsta resursen man har. Det är den produkt eller tjänst som även andra kan vilja ha. I mitt fall handlar det både om forskning och beprövad erfarenhet. Vissa delar med sig av antingen forskning eller beprövad erfarenhet. En del gör som jag och mixar. Riktigt framgångsrika entreprenörer kan t.ex. dela med sig av varför just de lyckades, d.v.s. deras beprövade erfarenhet.

Innan du ger dig in i att tala och föreläsa inför andra så se till att du känner dig bekväm i situationen. Se till att du är väl påläst, att du kan svara på frågor och att du har en klar idé om du vill vara en inspirationsföreläsare eller kunskapsspridare.

8 May 2019