Olyckor kan inträffa när som helst och var som helst. Det som gör dessa farligare är att de sker vid de mest oväntade tillfällen och om det inte finns någon som har rätt kunskap för att omedelbart ge medicinsk hjälp kan det gå illa för personen ifråga. Av den anledningen är det klokt att säkerställa att dina anställda har kunskaper inom hjärt- och lungräddning. Läs mer om HLR-Gruppens olika utbildningar i Stockholm.

Här är några anledningar till att HLR -utbildning är viktigt på arbetsplatsen:

Det räddar liv

Detta är kanske den största fördelen med att ge medarbetarna en HLR-utbildning. Hjärtstopp är en fråga om liv och död. Arbetstagarens öde beror på de steg som vidtas sekunderna efter att den drabbade fått hjärtstopp.

Det visar anställda att företaget bryr sig om dem

Människor tenderar att vara mer motiverade att arbeta för ett företag som konsekvent visar att det bryr sig om människorna på arbetsplatsen. Att införliva en HLR-utbildning i ditt företags säkerhetskultur kan bidra till att öka medarbetarnas moral. Att ge anställda en utbildning om HLR och första hjälpen är bara ett av många sätt ett företag kan visa att det bryr sig om sina anställdas hälsa och välbefinnande. När arbetarna känner sig mer motiverade kommer de även att arbeta bättre.

Det minskar oro

Medarbetare som konstant oroar sig för potentiella hälsorisker eller olyckor på arbetet kommer inte att utföra sitt jobb ordentligt. Istället för att hålla fullt fokus på arbetsuppgiften oroar de sig över vad som skulle kunna hända om de plötsligt får hjärtstopp eller insjuknar. Om de däremot vet att deras medarbetare har kunskap inom HLR kommer de att känna sig mer trygga.

HLR-utbildningar i Stockholm

Det har bevisats gång på gång att HLR är effektivt och att det kan rädda liv. Företag bör inte vänta på att deras anställda ska drabbas av hjärtstopp innan de ger HLR och första hjälpen-utbildning. Det är ett måste för alla företag. Boka en utbildning i Stockholm redan idag!

8 Nov 2021