Det rapporteras mycket om hur många som är smittade och vilka effekter det får på privatpersoner. När det gäller rapporteringen om företag och företagande är det betydligt mindre. Hur är det egentligen att driva företag nu när allt fokus är på en smittspridning?

Utgångsläget, nu när folkhälsomyndigheten bedömer att smittrisken i samhället är mycket hög, är att människor undviker att komma i kontakt med andra. Många uttrycker en oro för att åka kollektivt eller resa generellt. Större folksamlingar och evenemang undviks som en följd av regeringens beslut att alla evenemang med 500 deltagare eller mer ska ställas in. Många förbereder sig för att isolera sig genom att handla basvaror och andra förnödenheter.

De företag som först blir drabbade är hotell-näringen, turism-näringen och resebranschen. Folk vill inte bo borta eller resa. Turism är en lyx som kommer i andra eller tredje hand. Svenskt Näringsliv har uppmärksammat försluterna och har lagt fram förslag på hur de värst drabbade kan klara sig igenom krisen.

De som drabbas på kort sikt är de företag som säljer produkter som inte hör till de grundläggnade förnödenheterna. När hushållen bunkrar går det åt en del pengar som annars skulle användas till löpade vardagsköp. Helt plötsligt har hushåller flera tusen mindre att röra sig med.

Företag som kan gynnas är e-handlare som säljer just basvaror som mat och utrustning som minskar smittrisk. Så länge folk får behålla jobben kommer de att ha en återställd ekonomi inom en eller två månader. Då kommer de att handla sådant som inte hör till primära förnödenheter.

Eftersom det går så dåligt just nu för hotell och resebranschen har flera tusen sagts upp. Detta kan få en negativ effekt på marknaden och köpkraften.

För våra företag är det vissa saker som märks. Vårt konsult- och kompetensutvecklingsföretag får inte så många bokningar på kurser och föreläsningar. Folk vill undvika att befinna sig i grupper. Däremot går SEO-verksamheten minst lika bra som vanligt. Det är nog snarare så att många ser värdet av att sälja över nätet så de vill stärka synlgheten på sökmotorerna. Då kan vi hjälpa till med det.

På tal om att sälja över nätet har vår e-handel fått sig en törn. Vi hade en mycket god utveckling i januari och februari men i mars nästan dog handeln. Just då började nyhetsrapporteringen att bli mer intensiv samtidigt som många började att lägga pengar på bas-förnödenheter. Då finns det inte pengar över till lite dyrare produkter.

Som en följd av minskad försäljning kan vi ha ett behov av en utökad kredit. Bankerna är just nu väldigt återhållsamma. De vill inte släppa iväg pengar när det är osäkert på marknaden. Samtidigt har både regeringen, finansinspektionen och riksbanken klart och tydligt sagt till bankerna att de ska hjälpa företagen med krediter. Riksbanken nästan ger bort pengar till bankerna. Satsningen gäller särskilt för små och medelstora företag.

Det är i sådana här lägen man kan bli förbannad på bankerna. När bankerna genomgick en kris 2008 gick staten in med skattepengar och räddade bankerna. Det var privatpersoner och företag som stod för den skatteinbetalningen. Nu när privatpersoner och företag är i en kris och behöver räddas borde det vara en självklarhet att bankerna kliver in och tar sitt ansvar. Att regeringen måste peka med hela armen känns pinsamt. Bankerna ska inte behöva övertydliga direktiv. De är skyldiga oss privatpersoner och företagare en gengäld.

Hur ser det ut för ditt företag? Vad tänker du kring bankernas agerande?

13 Mar 2020