Ledare utan en hållbar livsstil eller hållbara normer kommer inte att anses trovärdiga som chefer framöver och sluta vara attraktiva på arbetsmarknaden.

Fil Dr Johan Lembke

Jag återkommer gärna regelbundet till frågor om hållbart ledarskap. Denna gång har jag influerats av en artikel i Ledarnas medlemstidning Chef. Titeln på artikeln är: "Bli en klimatsmart chef i 5 steg". Jag ska ta en närmare titt på dessa fem steg.

Steg 1 - Ta reda på fakta

I artikeln listans en del fakta som anses odiskutabla. Hit hör att fossila bränslekällor är en starkt bidragande faktor till klimatföräningar och att vegetarisk kost är mer klimatneutral än animalisk kost. Transporter bidrar till stor del till klimatpåverkan.

Min kommentar: En klimatsmart ledare lever redan efter dessa fakta och väljer grön el, vegetarisk kost (huvudsakligen eller helt och hållet) och reser fossilfritt (d.v.s. cykel, elbil och tåg). Vi anser att användandet av plast, som är ett fossilbaserat material, bör minimeras så nära noll man kan komma. Det som vanligtvis händer när plast slängs är att det bränns vilket ger en ökning av växthusgaser. Man kan inte kräva mer av sina medarbetare än man själv är beredd att göra. En ledare som redan gör det visar att det går.

Mina val: Våra verksamheter drivs av grön el; vi äter nästan bara vegetarisk kost som huvudsakligen är KRAV-märkt eller motsvarande; vi kör en supermiljöbil men har ambitionen att köra helt på el inom en snar framtid. Vi väljer bort plast i det mesta. En del produkter går inte att köpa utan plastförpackningar men när man kan välja tar vi bort plasten. Våra ingående och utgående försändelser går med lastbil. Det är inte optimalt men speditören klimatkompenserar.

Steg 2 - Kartlägg din organisation

Kartläggningen går ut på att ta reda på hur organisationen, eller möjligtvis den avdelningen man har ansvar för, ligger till i hållbarhetsarbetet. Det är lika bra att man är transparent och synliggör både framsteg och utmaningar. När man har synliggjort hur man ligger till får man se vad som ligger närmast till hands att åtgärda, på kort och lång sikt, och vad man som ledare behöver göra för att visa vägen.

Min kommentar: Det första man behöver göra är att vara på läst så att man ser all påverkar som organisationen har både direkt och indirekt. För mig som har en miljöutbildning från universitetet borde detta vara ganska enkelt men min bedömning är att ju mer man studerar desto mer klart står det för en att detta är ett gigantisk fält och en enorm utmaning. Skälet till att många underskattar problematiken beror på att kunskaper och en förståelse för fenomenets omfattande samband saknas. En gedigen kartläggning kräver många månaders översyn.

Mina val: För att hela tiden hålla mig uppdaterad skriver jag blogginlägg om hållbarhetsfrågor. Jag skriver inte bara utan gör research inför varje inlägg vilket medför att jag håller mig uppdaterad och vidgar mina kunskaper hela tiden. Som ledare ger jag mina kollegor uppgifter att läsa in sig på vissa saker eller utföra vissa klimatsmarta handlingar. Eftersom våra företag har en hållbarhetsprofil har vi mycket att leva upp till. Vissa kunder hittar brister i vår marknadsföring och i vårt sortiment vilket gör att vi måste bättra oss hela tiden. Vi väljer ekologiska produkter i fikarummet.

Vårt problem, som jag har tagit upp ovan, är hur vi ska kunna transportera med lägre utsläpp. Eftersom vi inte bara levererar till hela Sverige utan även ut i Europa är vi beroende av de frakbolag som finns på marknaden. De försöker bli bättre och ställa om men det går lite för långsamt. Så länge vi vill stanna inom e-handelsbranschen får vi leva med att andra har kommit kortare väg än vi har gjort.

Även om vi väljer bort plastförpackningar måste vi leverera i någon slags förpackning och det finns inte några helt klimatneutrala alternativ. Här ser vi oss om efter något bättre. Det vi är mest stolta över är vårt sortiment som är miljömärkt, ekologiskt och giftfritt. Det mesta har någon form av miljöcertifiering. Det kan bli bättre men samtidigt måste verksamheten gå ihop, d.v.s. vi kan inte sälja billiga saker bara för att tjäna pengar men vi kan heller inte bara sälja dyra saker när det inte finns tillräcklig efterfrågan.

Steg 3 - Sätt aktivitetsmål

Kartläggningen blir en bra grund för åtgärder. Dessa åtgärder kan läggas fram som aktivitetsmål, dv.s. saker man ska göra inom en rimlig tid. Att minska resandet med flyg med 50 % är ett exempel på ett aktivitetsmål. Använd mindre papper. Använd Skype när det är möjligt.

Min kommentar: En miljöpolicy är en avsiktsförklaring. Det är en bra början men det är bättre att gå direkt på åtgärder till förbättring. Hur tuffa krav man kan ställa upp beror naturligtvis på vilken bransch man verkar i. Vissa saker är svårare att dra ned på än andra. Hur beroende man är av andra parters klimatarbete är också helt avörande. Man kan alltid byta till en konkurrent men om konkurrenten inte är bättre tjänar det inte till. Då får man utöva påtryckningar.

Aktivitetsmål är ofta besparande. Det är sällan det kostar mer i pengar att välja det som är mer klimatneutralt. Däremot kan man få lägga mer tid.

Mina val: Vi tar alltid tåg inom Norden till förmån för flyg, med några få undantag. Vi väljer ibland bilen även för längre resor. Ett stående mål är att rensa bort produkter ur sortimentet som inte lever upp till våra krav och vara noga med vad vi köper in så att vi slipper dumpa priserna för att bli av med sådant vi inte kan stå för. Möten via Skype eller Zoom blir allt vanligare. Vissa saker vill vi inte göra via nätet. Vissa kurser blir inte bra om man inte träffas ansikte mot ansikte. Det betyder att antingen vi eller våra kursdeltagare måste resa för att kursen ska komma till stånd och hålla hög kvalitet. Som motvikt har vi en mängd andra tjänster som är rena nättjänster. Materialåtgången är minimal liksom transporterna.

Steg 4 - Följ upp och fira

Ju tydligare aktivitetsmål man har desto lättare att stämma av hur man ligger till. När man uppnår ett uppsatt mål är det vktigt att fira genom att anordna en fest eller någon gemensam aktivitet.

Min kommentar: Det är bra med återkoppling, avstämningar och fester. Allt som understryker att man lyckas, att det man har strävat efter är bra, bör uppmärksammas. Se bara till att festen eller utflykten inte blir ett påslag på den negativa sidan av klimatarbetet. Gör en så klimatneutral fest som möjligt.

Mina val: Jag är ganska dålig på att fira uppnådda mål. Det gäller oss alla i våra företag. Vi har firat med fest när vi nått milstolpar men det har handlat om andra mål är klimatmålen. Vi har så tuffa krav på vår verksamhet att det blir svårt att nå stora framsteg. Vi har minskat materialåtgången, och kostnaderna, på våra förpackningar vilket är något vi är nöjda och glada över.

Steg 5 - Kommunicera

Kommunicera både internt och extern om de insatser/åtgärder som görs. Visa att det går att arbeta mer klimatsmart utan att det kostar mer. Dela också med er av misslyckanden så att man kan lära sig av det med.

Mina kommentarer: Att kommunicera är ett fundament i utbildning och utveckling. Jag är för kommunikation men hänvisar till punkt ett, med viss eftertanke, då det som andra tror är framgång i realiteten kan skapa problem. Våga kommentera med en viss kritisk hållning både till det egna arbetet och till andras insatser. Var beredd på att det finns vissa svårigheter med att kommunicera svåra frågor på ett effektivt sätt.

Mina val: Jag pratar gärna om mina kunskaper. Det faller sig naturligt då jag är en utbildare och har forskat om både lärande och kommunikation. Jag lägger mycket tanke bakom hur jag förmedlar mig. Samtidigt är jag väl medveten om att vissa saker är för svåra att förmedla. Ibland sakar mottagaren både kunskaper och intresse. Ibland är tidpunkten fel. Jag väljer mina tillfällen när jag ska säga något och när det är läge att säga något komplext.

Slutord

Det som står skrivet i tidskriften Chefs artikel är inte särskilt revolutionerande. Jag tycker ändå att det är viktigt att de har valt klimatsmarta ledare som tema. Vi har inte råd att gå bakåt i utvecklingen eller att stå still för länge. Vi behöver komma framåt. Det gör vi genom att vara en aning innovativa och göra det som allt seriöst företagande bygger på: noggranhet. Man kan inte slarva sig till ett ekonomiskt sunt företag och inte heller till ett klimatneutralt företag.

Jag tror att klimatförnekare inom både politikens värld och företagarvärlden ligger illa till. När en företagarvänlig moderat förnekar klimatproblemen och får en åthutning från sina partikamrater finns det inte mycket spelrum för de icke klimatsmarta. Välj din väg med omsorg.

 

2 Jul 2019