Emsec AB heter det konsult- och kompetensutvecklingsföretag som jag är delägare i. Vi har länge erbjudit tjänster som rör ledarskap och hållit ledarskapskurser. Nu gör vi en särskild satsning.

Ledarskap

En del av vår satsning innebär att vi bjuder på våra kunskaper på en sajt som helt och hållet handlar om ledarskap. På denna sajt presenterar vi ett flertal ledarskapsmodeller som har hög aktualitet. Vi beskriver en rad olika delområden av det omfattande ledarskapsfältet. Vi har också en blogg där vi skriver regelbundna inlägg.

Tanken är inte att vi ska utbilda alla som vill genom enbart denna sajt. Vi ger en översikt av allt vi har kunskaper om och vissa fördjupningar kring sådant som man vanligtvis inte fördjupar sig i under en ledarskapskurs. Vi håller också koll på ny litteratur och forskning på fältet.

Ledarskapskurser

Det finns en stor efterfrågan på ledarskapskurser. Om man ska få upp intresset hos någon av alla de som vill gå en kurs måste man ha något unikt att erbjuda. Vårt koncept är att beställaren får snickra ihop en egen kurs baserat på ett stort antal kursmoduler.

I grunden får man sätta ihop minst två moduler som kan vara minst 20 minuter vardera. Dessa moduler består av en "föreläsning" som därefter följs av minst 20 minuter diskussion eller praktiska övningar. Totalt blir den kortaste kursen därför minst 80 minuter. Den som vill ha en lång kurs får pussla ihop fler moduler med fler diskussioner och övningar.

Kursutbudet är både allmänt och branschanpassat. Vi är bra på vissa branscher.

Ett av världens största forskningsfält

Det är få forskningsfält som är så väl studerade som ledarskapsfältet. Ändå råder det stor osäkerhet kring vad som är bra ledarskap. Resultatet är ett flertal ledarskapsmodeller och enskilda faktorer som har studerats empiriskt. Det är lättare att utala sig om delar av ledarskapet än om helheten. Problemet därtill är att man i regel bara kan uttala sig om den bransch eller den organisation där studierna har genomförts. Så stora skillnader kan det vara från fall till fall.

De flesta vill att det ska finnas generella faktorer och principer som styr ledarskap men det verkar som att de är få. Man får inse att ledarskap påverkas av bransch, av organisationskultur, av ledarens relationer till medarbetarna samt av vilken situation det handlar om. Vissa ledare är bra på att hålla peppande tal för en stor grupp men de är dåliga på att hjälpa den enskilda individen att utvecklas. Andra ledare är bra på analys och strategi men är dåliga på att omsätta sina kunskaper i praktiken.

Verksamhetsanpassat

Som en del av kursen kan vi erbjuda en organisationsanalys och dessutom göra en utvärdering av enskilda ledare för att se vad som behöver utvecklas. Det kostar naturligtvis lite extra men då går det att skräddarsy kurserna ännu mer. Du får bara det du behöver för att bli en bättre ledare.

Hör av dig och berätta om dina behov.

 

 

16 Jul 2021