När man träffar mig slås man nog inte av att jag skulle vara en nätverkande person. Jag har inte själv den bilden av mig. Om man tittar på hur jag gör och har gjort de senaste decennierna nätverkar jag på en mycket hög nivå. Detta går väl i linje med de färdigheter som jag ständigt utvecklar för att lyckas i mitt företagande.

Med en bakgrund inom musik har jag en rad kontakter från den tiden som är till hjälp även idag. Genom mina tidiga intresse för visuella medier som att skapa videor och att skapa och designa websidor har jag en del kontakter. Mitt intresse för konst, som till och med ledde till ett konstsamlande, ligger till grund för ett nätverk inom detta fält.

Min forskning har bidragit till att jag ingår i flera nätverk och har kvar enstaka kontakter från nätverk jag har lämnat. I dessa nätverk diskuteras inte enbart forskning utan man bygger relationer på ett personligt plan. Via mitt skrivande, särskilt i min roll som redaktör, har jag skapat kontakter med personer som jag har haft antologiprojekt tillsammans med.

Som företagare har jag en del kontakter med både branschnära verksamheter och inom andra nischer. Här ser jag det som en fördel att skapa kontakter för att hjälpa varandra. Det är oerhört värdefullt att hjälpa varandra i en tuff värld där de stora drakarna försöker få en att gå i konkurs innan man ens blivit etablerad. Här är gamla vänner, som min ungdomskamrat Hasse Carlsson, och nya vänner värdefulla.

Ett ganska nyligt nätverk som, för min del, ständigt växer utgörs av kontakterna inom SEO. Det finns forum som SEO-forum.se där man hjälper varandra med tips och där enstaka individer sträcker ut en förfrågan om samarbeten. Jag säger ofta ja till dessa initiativ för att jag tror att det alltid finns någon nytta med det som gör att båda vinner på det. Jag har t.ex. nyligen gästbloggat på SEO-företaget Puffers blogg om betydelsen av ankartext och hur det påverkar varumärkesbyggandet online.

En del i mitt nätverkande handlar också om att etablera en dialog med kommunen. Varje kommun vill skapa goda förutsättningar för företagen som är registrerade och aktiva i kommunen. I denna tid där alltmer handel och informationsutbyte sker via nätet bör även kommunen skapa möjligheter för att företagen ska kunna växa och konkurrera online. Min uppfattning är att kommuner i allmänhet är sena i denna utveckling. Jag tycker att alla företag ska vända sig till sin kommun och föra en dialog om hur man kan skapa nätverk eller andra externa kontakter som gynnar företagen i kommunen. Särskilt när det gäller SEO, sociala medier och marknadskommunikation.

Så här ser min vardag ut. Det pågår ständigt utbyten av tjänster och information inom de nätverk jag är delaktiga i. För min del och för mina företags överlavnad, eller framgång, är detta nödvändigt. Det är ju inte så att nätverkande på något vis är nytt. Det har funnits sedan folkgrupper har grupperat sig i klaner eller hemliga sällskap. Ur mitt perspektiv behövs inte nätverk med så starka länkar utan det räcker att man är lite smidig och tydlig och för fram hur alla inblandade kan vinna på ett utbyte. Jag tror på transparens även när det gäller nätverkande.

Välkommen att knyta kontakt med mig. Det finns alltid plats för en till.

6 Apr 2019