Vissa personer är mer riskbenägna än andra. Om man väljer att starta ett företag har man redan passerat det första tröskeln som visar att man har en tendens till riskbenägenhet. Att starta och driva företag innebär att man inte vet hur det kommer att gå och det i sig innebär att man tar en risk. Även om man är väl förberedd genom att ha gjort grundlig research och markandsanalys tar man en risk. Det är vad marknaden vill ha som avgör om man kommer att lyckas.

Jag minns när jag startade mitt första företag, ett aktiebolag, med min partner som då hade erfarenhet av att driva företag i mer än tio år. Själv hade jag knappt varit anställd utanför den offentliga sektorn. Bara att gå in på den privata sektorn som en ny aktör var för mig en risk. Har jag vad som krävs? Det dröjde inte länge innan jag insåg att jag har vad som krävs. Det finns mycket att lära men man behöver ha ett visst sinnelag och våga ta risker.

Risktagandet med aktiebolaget känns inte så stort jämfört med de beslut jag själv eller tillsammans med min partner fattar i vårt handelsbolag. När man lägger mycket pengar på att köpa in en stor mängd produkter som lika gärna kan floppa som att bli en storsäljare känner man sig inte så stursk. Det första året var ett trevande. Sedan börjar vissa mönster skönja sig och det blir lättare att välja mellan det man tror säljer att det man är tveksam till. När man lär sig detta blir man mer benägen att ta risker. Ju mer jag tror på en produkt desto mer är jag beredd att köpa in. Möjligheten att det jag köper in kan floppa finns fortfarande kvar men jag känner mig ändå mer trygg i mina beslut och därför får pengarna flöda.

Att vara för reserverad får vissa konsekvenser. Om man inte vågar satsa på något som sticker ut och det visar sig att det blir en storsäljare hos någon konkurrent har man visserligen inte förlorat så mycket men man har heller inte vunnit så mycket som man kunde vinna. Nästa problem uppstår om man tror att något ska sälja men man ändå inte har köpt in tillräckligt för att klara en anstormning. Det finns ju inget tråkigare än att du har lockat köpare till din butik och så går de flesta därifrån men deppig min. Risktagandet här är att om man tror att något kan sälja måste man våga ta in stora partier. Om det inte säljer får det gå på rea. Om det säljer men för fort får man missnöjda kunder. Allt detta är en svår balansgång men att fega gör inte att man får en utvecklingspotential.

Det innebär en eller flera risker att starta ett företag. Det innebär ett flertal risker att hålla ett företag vid liv. Slutligen innebär det att ta risker när man vill utvidga eller utveckla sitt företag. Ett exempel på detta är att prova ett delvis nytt sortiment. Man måste satsa sitt kapital för att få veta om de nya produkterna fungerar.

Jag fick en fråga för inte så länge sedan som löd så här: Om någon skulle investera i ditt företag, låt säga upp till en halv miljon, vad skulle du göra med pengarna. Mitt svar, som kom omedelbart, var att jag ska köpa in mer av det jag tror säljer. Sedan berättade jag att jag skulle satsa en del pengar på en finare paketering. Innan jag hann komma dit frågade personen mig om jag inte skulle lägga pengar på marknadsföring. Jo visst, svarade jag. När jag har gjort de andra sakerna först. Det är helt meningslöst att satsa pengar på marknadsföring om man lyckas locka till sig många kunder och säljer slut på sina produkter för tidigt. Många potentiella kunder blir missnöjda om kommer kanske inte tillbaka. Då är en stor del av marknadsföringssatsningen en kostnad som jag inte kan få täckning för genom försäljning. Om jag vill locka många måste jag ha mycket på lager. Det tar nämligen tid att fylla på lagret. Ju längre leveranstider desto svårare att agera snabbt när något säljer slut. Man får helt enkelt har god planering och framförhållning. Att ha mycket saker på lager innebär en stor risk. Den är jag och många andra beredda att ta. Att satsa pengar på marknadsföring när man har ett litet lager är inte ett risktagande så mycket som ren dumhet. Risk och dumhet är inte en bra kombo.

Sammanfattningsvis innebär företagande en rad risker. Man måste våga ta risker och gilla läget för att kunna driva och utveckla ett företag. Den som kombinerar risk med analys och framförhållning kan lyckas. Den som kombinerar risk med slarv och dumhet kommer sannolikt att misslyckas.

Hur är du funtad? Är du en person som har lätt för att ta risker? Är du en person som vågar trots osäkerhet? Det har visat sig att jag är det, mer än jag tidigare trodde.

5 Nov 2018