Detta är en tid på året då de flesta företagare ser över hur det föregående året har varit och en tid för att lägga upp målsättningar för det nya året. Jag personligen har med åren blivit mycket för att lägga upp mål med ganska hög precision. Ju mer precisa målen är desto lättare är det att stämma av hur väl jag har nått dem. Det är naturligtvis också lättare när målen utgår från mätbara värden. Dit hör t.ex. omsättning och vinst. Med smarta verktyg kan man även ha mätbara värden för varumärkets värde eller för websidans värde.

För 2018 satte vi upp ett omsättningsmål som vi både nådde och överskred. November blev årets bästa månad vilket i förväg kanske var förvånande men i efterhand visar sig ligga i linje med andra handlare. De flesta kunderna verkar ha handlat inför julen redan i november. Många e-handlare hade högre omsättning i november än i december.

Ett annat mål för 2018 var att nå viss synlighet på Google. Det handlar om vissa av våra sidor och vissa varumärken som vi säljer. Några delmål överträffade våra vildaste förhoppningar medan några hamnade just under målet. De flesta var dock inom gränsen för vår målsättning.

När det handlar om synligheten på sociala medier har vi lite olika mål. Dels kan det handla om hur många som gillar och följer våra sidor. Här kan man sätta upp ganska precisa mål. Nivåerna justerades upp under året vilket slutligen gjorde det svårt att nå. Vi landar trots allt på en bra nivå. Det kan också handla om de oväntade effekter som sociala medier för med sig när användare börjar skriva om, visa bilder på och visa filmer på våra produkter utan att vi har bett om det. Den spridning vi har fått har vida överträffat våra förhoppningar. Ett av skälen till den goda responsen tror vi är vår höga servicenivå, den höga kvalitén på våra produkter och hur vi paketerar våra varor. Det är främst det senare som det "snackas" om. Här är vår målsättning att snacket enbart ska vara positivt. Bortsett från några enstaka kommentarer på sociala medier har det varit positivt.

Vi har även under året som har gått utökat personalstyrkan. Det har dels underlättat för oss alla men det har också gjort att vi kan hålla en högre nivå på allt vi gör. Det där med nivå är dock mångtydigt. När man blir fler ökar kapaciteten att utföra saker men det kan råda en spridning i hur saker ska göras. De erfarna utbildar de nya men det är inte alltid de nya förstår, vill eller kan göra det som är bäst. Sedan uppstår alltid frågan om de erfarna vet vad som är bäst. Spännande läge.

Sammantaget har vi haft ett bra år.

De nya målen, de som ska gälla för 2019, är högt satta. Vi är ett expanderande företag så målet är att fortsätta expandera och det ska synas i allt vi gör. De mätbara värdena ska dubbleras eller trippleras. Är det rimligt? Ibland är det bättre att sikta högt och nå ganska högt än att sikta lågt och nå lågt. En hög målsättning innebär naturligtvis att man satsar extra mycket för att nå dit. Det är kombinationen högt mål och en rejäl satsning som gör den stora skillnaden. Ett lågt mål kräver aldrig en rejäl satsning.

Med höga mål följer en rad andra utmaningar. Ska vi satsa utomlands och vad krävs för att klara det? Ska vi bredda sortimentet? Vilka områden ska i så fall satsas på? Behöver vi en större lagerlokal? Var får vi tag på det och vad blir den extra kostnaden? Behöver vi mer personal? Vilka positioner ska vi satsa på? En expansion innebär alltid att en rad värden ändras. Det är här en stor del av utmaningen ligger.

Det är spännande att vara företagare och 2019 kommer att bli ett väldigt spännande år.

Den uppmärksamma kanske noterar att jag bara skriver om ett av mina företag. Eftersom verksamheterna är så olika blir det rörigt att skriva om allt jag tar mig för i ett och samma inlägg. Det kommer säkert ett inlägg om det andra företaget längre fram.

God fortsättning på det nya året.

 

4 Jan 2019