Den 5:e mars arrangerar Svensk Digital Handel det de kallar D-Congress 2020. Det är ett evenemang för e-handlare på Svenska Mässan i Göteborg. Årets tema är Purpose Driven Commerce. Så här skriver de på sin websida:

Värderingsdrivna varumärken växer dubbelt så snabbt som sina konkurrenter. Att jobba värderingsdrivet är mer än ett Corporate Social Responsibility-projekt (CSR). Det handlar om att gå på djupet med vad ditt företag kan bidra med till sin omvärld. I allt du gör och är. Idag behöver ett varumärke inte bara sätta kunden först, utan leva värderingar som främjar anställda och samhälle utifrån den ärligt ställda frågan: Varför?

I programmet kan man läsa om vilka huvudtalare som medverkar. Inbjuden talar är Afdhel Aziz som är grundare av företaget Conspiracy of Love. Titeln på hans tal är Good is the new cool: The power of purpose. Inför kongressen har Svensk Digital Handel gjort en intervju med Aziz.

I programmet förekommer också ett antal paneldebatter och prisutdelningar. En del av congressens teman rör hållbara transporter, hållbart mode, hållbar e-handel osv. Här finns det mycket att hämta för en e-handlare.

Det finns fortfarande biljetter att köpa.

Vårt e-handelsbolag är och har alltid varit värderingsdrivet. Det handlar om miljömässigt, häslomässigt och socialt ansvar. De bästa certifieringar som finns följer hela produktionskedjan. Från råvaruutvinning till färdig produkt. Man kan även tänka vidare på transporter till kund, användning av kund och när produkten blir avfall.

Det finns produkter på marknaden som är garanterat giftfria vid användning men som kommer att brytas ned i sina beståndsdelar när produkten väl blir avfall. Då finns det ämnen som kan vara skadliga och gå ut i ekosystem och människors samhällen. Om man accepterar allt utom det sista måste man ställa sig frågan om det är en bra vara att sälja. Vi säger nej till produkter som innehåller skadliga ämnen även om det först är i avfallsstadiet som problemen uppstår.

Vi märker att en del av våra konkurrenter inte kan hålla koll på certifieringar och därför har felaktiga beskrivningar på sina produktsidor. Vi märker också att en del struntar i vilken skada produkten kan göra som avfall. Här gäller det att vara stenhård och följa sina principer. Vi har utfört påtryckningar på våra leverantörer och flera av dem har lyssnat. Det lönar sig att uttrycka vad man tycker då vi nu får de varor vi vill sälja.

Hur tänker du?

22 Feb 2020