För ett företag är både sponsring och donationer marknadsföringsåtgärder. De är inte lika direkta som t.ex. annonsering men har i grunden samma syfte: Att stärka verksamheten, stärka varumärket och skapa exponering.

Även om man har ett genuint intresse att stödja annan verksamhet, låt säga idrottsklubbars ungdomsverksamhet eller välgörenhet i annat land, är tanken att dessa stöd ska gå i linje med det varumärke man bygger upp. För att företag som säljer kvalitetsprodukter som är certifierade (d.v.s. miljömärkta, giftfria och ofta ekologiska) ligger det nära till hands att stödja verksamhet som också är världsförbättrande. Det stärker den totala bilden av varumärket. Allt varumärkesbyggande är en form av marknadsföring.

Sponsring

Vi får ofta frågor om spronsring och donationer. Ofta säger vi nej därför att mottagaren av våra pengar gör saker som inte passar oss. De som ringer upp verkar inte bry sig allt för mycket vem som betalar. Vi däremot är mycket selektiva när det gäller vilka vi betalar till.

I år har vi valt ut två projekt med lokal anknytning. Det är både bra och dåligt. Det är bra då de som bor i närområdet behöver känna till att det finns ett företag med vår inriktning i kommunen. Det är även bra då mottagarna som använder produkterna med vår logga behöver få en känsla för att det finns någon i närheten som stöttar det man håller på med.

Vi som jobbar på en global skala, och säljer till hela Europa, har ingen större nytta av att synas i närområdet då våra typiska kundgrupper finns i storstäderna. Vi finns på landsbygden. För att det ska gynna oss i ett större perspektiv behöver det finnas något mer som vi får för pengarna.

När vi sponsrar syns vår logga på olika informationsmaterial. Vi stödjer t.ex. en organisation som delar ut reflexer. I samband med utdelandet av dessa reflexer framkommer det att vi har gjort det möjligt att just ditt barn får reflexer. Vi tödjer t.ex. också idrottsföreningars ungomdsverksamhet genom att stödköpa lotter. Intäckterna för lotterna går direkt till föreningen. På själva lotten synns vår logga. Det är så vi exponeras.

I normala fall skulle jag inte vara nöjd med detta. De organisationer som delar ut reflexer eller tillverkar lotter som ungdomar kan sälja har så klart en websida. Någonstans på sajten listar de företag som sponsrar verksamheten och varje företagsnamn är, om så önskas, en klickbar länk. En länk är värdefull för mottagaren i SEO-hänseende.

Googles nya principer

Just nu råder det oklarhet då Google har infört nya principer för hur man ska markera en länk. Tidigare har det funnits dofollowlänkar (är egentligen en länk utan någon markering) och nofollowlänkar. Nofollow ska användas när länken är en annons. De nya principerna innebär dock att det som hittills har varit nofollow ska delas upp i tre undersorter. En av dessa heter "sponsored" och avser länkar som man har betalat för. Nofollowlänkar och de nya varianterna är inte särskilt värdefulla ur SEO-hänseende. De saknar inte helt värde men värdet är klart lägre än en dofollowlänk.

Hur är det då när man sponsrar ett särskilt event eller en kampanj som de vi har sponsrat? Jag ser det så här. Det man sponsrar är reflexerna och att få exponeras i samband med detta. När organisationen sedan listar de som har sponsrat är det inte webplatsen man sponsrar och därför är det ingen annonslänk. Det är information. Att sponsra idrottsverksamhet genom lotter vars intäckter går till föreningen ska assoccieras med exponeringen i samband med försäljlningen av lotterna. Det är där loggan syns. Att man sedan får synas på organisationens websida är åter enbart information och inte sponsring av sajten eller ens den verksamhet som sajten står för.

Detta är inte enkla saker. Särskilt inte som de nya principerna från Google inte är särskilt klara och inte upplysande i det avseendet att man förstår vad man vinner på att göra på det ena eller andra sättet.

Vi stödjer gärna andra verksamheter, särskilt om det involverar barn och unga, men det gör vi inte helt gratis. Det ska passa vår verksamhet och vårt varumärke och det ska stärka vår verksamhet och vårt varumärke på sikt. I annat fall kan det vara.

Donationer

När det gäller donationer får man tänka på ett annat sätt. Det är inte helt ovanligt att företag lägger en andel av vinsten till välgörenhet eller gör punktinsatser en gång om året. Vi har som grundidé att lägga en viss procent av vinsten till välgörenhet men vi har även gjort punktinsatser.

Att ge bort pengar till välgörande ändamål är ett sätt att visa att man inte bara driver verksamhet för att åstadkomma så stor vinst som möjligt utan vill skapa mervärde för andra som inte har direkta intressen i företaget. Vi ser oss gärna som en samhällsförbättrare och då är välgörenhet en naturlig del av vår profil.

Vid donationer får man sällan något tillbaka. Man får ingen exponering och man får ingen länk. Det bästa man kan få är goodwill. Eftersom mottagarorganisationen sällan talar om för omvärlden att de har fått en donation, liten eller stor, får ingen reda på att man har donerat. Därför måste man helt enkelt tala om på sin egen websida att man skänker pengar till välgörenhet.

Vi har vid några tillfällen gjort det möjligt för våra kunder att tillsammans med oss donera. Då får våra kunder veta att vi skänker pengar och ibland är detta förenat med positiva kommentarer. För det mesta sker donation i det tysta. Då är det viktigt att man själv vet varför man gör det och så får det vara gott nog.

 

1 Nov 2019