Jag är ägare av två företag. Delägare. Det är jag och en annan person som äger både företagen tillsammans. Det är förenat med mängder av möjligheter och utmaningar. Jag har funderat en del på vad det är som gör att delägarskapet fungerar.

Den primära faktorn för lyckat delägarskap är gemensamma grundläggande värden. Det betyder å ena sidan att man har ett liknande synsätt på livet och på företagande. Å andra sidan behöver man dela mission, vision och mål. Om detta finns på plats är chanserna stora att man kan samarbeta kring det man har tillsammans: ett företag (eller i vårt fall två).

Den sekundära faktorn för lyckat delägarskap är att man kompletterar varandra kompetensmässigt. Det är också fullt möjligt att man är lika bra på något men den ena brinner mer för att göra det just nu. När jag frågar min partner vad som är vitkigt för att driva företag svarar hon: "att jobba hårt och att ha koll på siffrorna". När jag svarar på frågan säger jag: "människor först". Med människor menar jag både personalen och våra kunder/klienter. Min partner är helt enig med mig om detta men det är inte det första hon kommer på. Hon bara gör det, bryr som om personal och kunder. Hon tänker på hårt arbete istället. Det är jag helt enig om men det är inte det första jag tänker på. Jag bara gör det. Jobbar hårt alltså. Många företagare slarvar med siffrorna. Man ska inte bara hålla koll på dem utan kunna analysera vad de står för. Det är jag helt överens om och jag är dessutom bra på det. Det råkar vara så att min partner är bättre på det.

När vi båda jobbar hårt fungerar vi på liknande sätt. Det är bara det att vi jobbar hårt med lite olika saker. Jag jobbar med att förstå systemen vi jobbar med samt att fördjupa analysen av statistiken. Inom vår sektor finns det mängder med statistik. Jag jobbar också hårt med det visuella och med att producera texter. Min partner jobbar hårt på att sälja och sköta ekonomin på ett närmast perfekt sätt. Om jag då lyckas göra saker visuellt tilltalande så att min partner kan sälja på så får jag massar av spännande statistik att jobba med och min partner får jobba med inkomsterna. Vi använder våra resurser och börjar om cykeln. Vad ska vi ha som ser bra ut? Hur får vi det att se tilltalande ut? Hur når vi kunderna osv? Vi kompletterar varandra.

Trots att vi har en gemensam värdegrund och kompletterar varandra kompetensmässigt är vi ganska olika som människor. Vi är inte lika coola när det går dåligt. Vi har inte riktigt samma strategi när vi ska förhandla (vilket gör att det är bättre att en av oss förhandlar istället för att vi båda deltar). Vi gillar inte samma produkter. Det är vissa saker vi är eniga om men ibland tycker vi ganska olika. Vi kan ha ganska olika prioriteringsordning om vardagliga saker. Dessa olikheter och oenigheter är naturligtvis besvärliga och utmanande men med en gemensam grund kan vi hantera det.

Om man ska dra nytta av olikheter och på det sättet få en dynamisk och flexibel företagsledning behöver man uppvärdera olika erfarenheter och olika personligheter. Det blir antagligen inte lika bra om man är helt lika. Då kan man fördela arbetet lika och få i stort sett samma utfall oavsett vem som gör det. Våra olikheter drar vi nytta av genom att vi får en större bredd på det vi gör samtidigt som vi bygger våra handlingar och beslut på en gemensam grund.

En sammanfattning om vad som gör delägarskapet bra är att vi är lika och olika. Vi har en gemensam grund men vi nördar ned oss i olika områden. En viss oenighet är bara nyttig om man ska lyckas. Det går bra så länge vi är öppna och ödmjuka när någon av oss misslyckas så att vi kan lära oss av detta. Båda två.

Har du erfarenhet av delägarskap? Bra eller mindre bra?

7 Nov 2018