Som jag har skrivit i tidigare inlägg är SEO (Search Enginge Optimization = Sökmotoroptimering) avgörande för företag som helt eller delvis säljer via webben. Förutom vissa grunder som är relativt stabila finns det förändringar som man behöver hålla sig uppdaterad om. I detta inlägg ska jag skriva lite om saker som har blivit mer viktiga under 2018/2019. För en mer omfattande lista över nästan alla faktorer som Google väger in kan du titta på denna lista med Googles 200 rankingfaktorer.

Jag ska beskriva fem viktiga förändringar som redan märks av eller kommer att märkas 2019.

1. Google Chrome känner av om sidan man besöker är säker eller ej. En säker sajt har förledet https. Många sajter använder http. S:et indikerar att ett SSL certifikat används som gör webplatsen mer säker. En sådan investering är också en indikator, för Google och besökare, att det är en seriös sajt eftersom ägaren har investerat i och bemödat sig om högre säkerhet. Ett problem, förutom säkerhetsbrister, är oseriösa sajter som bara finns uppe en kortare tid. En säkerhetsinvestering tyder på en långsiktighet. Se därför till att skaffa certifikat.

2. Googles AI kan lista ut vad användarnas avsikter är. Användare gör google-sökningar med en särskild avsikt. Om sajtägare kan sätta sig in i hur den som söker tänker är det lättare att tillmötesgå både Googles sökmotor och användaren som gör en sökning. Fundera igenom hur användaren tänker och anpassa innehållet i sidan efter det. En sak som jag allt oftare gör är att lägga en sammanfattning i början och en fördjupning därefter. Då vet användaren ganska snart om den har hittat rätt utan att behöva läsa igenom ett helt inlägg.

3. Jag har varit inne på det tidiare men understryker igen: din sajt måste inte enbart vara mobilampassad (minst 50 % söker från mobilen) utan även vara snabb på mobilen. De sajter som tar tid att ladda på mobilen sjunker i SERPen (SERP=Search engine results page). Undvik tunga bilder och videor (som laddar automatiskt).

4. Google håller koll på din sajts avvisningsfrekvens och det som på engelska kallas click through rate (CTR). Avvisningsfrekvens är ett procentuellt mått på hur många som vänder omedelbart när de kommer in på en sida. Användaren förstår genast att sidan inte innehåller den information som hen söker. Google, i sin tur, tolkar beteendet som att sidan har låg relevans för just det sökordet. Om detta utgör ett mönster bland många som söker sjunker din sida i SERPen. CTR står för hur stor andel av klicken din sida får på ett särskilt sökord i konkurrens med andra sidor. När man gör en sökning och får upp en lista på förslag har användarna en tendens att (a) välja något av de första förslagen eller (b) leta efter det förslag som ser mest relevant ut. Därefter gör man ett val genom att klicka på en länk. Valet kommer antingen att förstärka de förslag som ligger i topp eller förstärka något förslag längre ned. I båda fallen registrera Google ditt val och förstärker något av klickfrekvenserna. Ju lägre frekvens ett alternativ har desto mindre relevant tolkas det som av Google. Vi användare är alltså med och påverkar. Nu är det så att det finns en rad störfaktorer som kan sänka eller hålla nere klickfrekvensen till din sida. Då måste du slipa på formuleringarna så att ditt innehåll uppfattas som mer relevant både av den som söker och av Googles sökmotor.

5. Googles AI kan läsa ut skillnader i språkets betydelse. Ordsammansättningar och ordföljd får därför en relativt stor effekt. Belöningen i det långa loppet är att de sidor som har ett välformulerat språk också kan lyckas få högre relevans eller mer precis relevans. Var med andra ord noga med vad du skriver. När vi läser och pratar är vi till vardags inte så noga med hur precisa vi är men när vi söker något specifikt blir vi missnöjda om vi inte får ett specifikt svar tillbaka. Alltså premieras välformulerat innehåll i sökningar då de är lättare att urskilja.

Det är alltid mycket att hålla koll på när man ska optimera sin sajt. Därtill måste man hålla sig uppdaterad på alla förändringar. Ett förslag, om man inte orkar läsa alla inlägg från SEO-experter, är att anlita en expert. Mitt förslag just nu är att kolla in Puffer som verkligen gillar det de håller på med. Där kan du hitta mycket och tillgänglig information eller helt enkelt be om hjälp för att optimera din sida.

27 Mar 2019