Ordet upplevelseindustri, eller engelskans motsvarighet the experience economy, har sitt ursprung från sent 1990-tal. Det är många företag som har erbjudit upplevelser innan dess men med ett samlat begrepp kan man få en överblick av hur många det är som arbetar med upplevelser som en företagstjänst eller som verksamhetsidé.

Man kan säga att det finns två spår inom upplevelseindustrin där det ena är naturupplevelser och det andra är kulturupplevelser. Turism har alltid varit en gren inom upplevelseindustrin som erbjuder naturupplevelser och/eller kulturupplevelser. På Island utgår turismen främst från naturupplevelser. En helg i Stockholm bygger främst på kulturupplevelser.

I kulturupplevelser ingår allt från arkitektur, nöjesparker och design till kulinariska upplevelser, konserter och idrottsevenemang. De nyare sidorna av upplevelseindustrin är baserat på digitala spel, upplevelsebaserat lärande och virtual reality.

Idag uppskattas upplevelseindustrin sysselsätta ca 300 000 i Sverige och ca 6 miljoner inom EU. Det är en relativt stor bransch och den lär växa. När långväga turism eventuellt kommer att minska kan man tänka sig att de teknikbaserade upplevelserna kommer att öka.

Innan jag startade mina nuvarande företag var jag inne på att starta en verksamhet som skulle erbjuda både hårdvara och mjukvara inom virtual reality. En grundtanke var att det som inte finns lokalt ska kunna upplevas ändå, i mitt fall genom teknik. Företaget GO Sport Travel bjuder in till stora idrottsevenemang som paketresor till några av Europas största fotbollsklubbar. Upplevelser som inte går att hitta lokalt kan man få genom denna tjänst. Det är en stor skillnad på att se en fotbollsmatch på TV och att vara på plats i en av världens största arenor.

Systerföretaget GO Music Travel har inriktat sig på musikupplevelser i någon av Europas kulturstäder som t.ex. London. Där kan man gå på musikal eller konsert med någon av de största artisterna som fyller de stora arenorna. Det man inte kan få på hemmaplan kan man få som en paketresa med mängder av upplevelser.

En bekant till mig som forskade om musikupplevelser upptäckte att det finns flera aspekter som spelar in. En aspekt är den musikaliska upplevelsen i sig. Inte helt förvånande. En annan aspekt är den sociala inverkan på upplevelsen. Vi är väldigt påverkbara när det gäller hur stämningen är i gruppen som omger oss. Att ingå i en publik är en viktig del av upplevelsen som inte går att få via TV eller andra medier. Den sociala närvaron lägger till en extra dimension till upplevelsen.

En annan intressant aspekt är förväntningar. När man sitter på en buss på väg till en konsert eller ett idrottsevenemang börjar man prata om vad man ska uppleva. Dessa samtal om vad man förväntar sig och med spänning ser fram emot blir en del av upplevelsen. Att dela förväntningar med andra får oss att må bra och det ökar sannolikheten att vi också kommer att få en fantastisk upplevelse.

De upplevelser som GO Sport Travel och GO Music Travel erbjuder har en äkthet genom den fysiska närvaron. De som känner av trenderna inom upplevelseindustrin tror att det kommer att bli mer av äkta upplevelser. Med det menar man upplevelser där vi är frånkopplade, nedkopplade eller avkopplade. Även om tekniken bjuder på nya upplevelser vill många få upplevelser där de är off-line, fria från sin smartphone för en tid.

Det finns ett flertal studier som visar att vi blir distraherade av att ha mobiltelefonen på bordet, i jackan, i väskan eller ens i samma rum. Möjligheten att vara genuint närvarande och att uppleva något i nuet är mycket högre om man lägger bort sin smartphone så att man inte påminns om dess inverkan på våra liv. Då kan man få en äkta upplevelse.

Framtidens upplevelser går alltså i två motsatta riktningar. En riktning som bygger på teknik med fokus på virual reality och en riktning som bygger på att man skalar bort tekniken och upplever utan filter och utan distraktioner.

Arenaupplevelser och upplevelser av storslagen natur kommer alltid finnas kvar oavsett trender. Stora investeringar görs också på landets parker som Gröna lund och Furuvik. Dessa parker är redan etablerade inom upplevelseindustrin sedan länge men satsar på att bredda sig med ytterligare upplevelser. Branschen är som sagt på frammarsch.

Du som vill ge dig in i upplevelsebranschen har här fått några uppslag att jobba med. Kanske har du en helt ny idé som öppnar upp en nisch på upplevelsemarknaden.

 

11 Nov 2019