Mycket av det jag arbetar med involverar text. Mina böcker och blogginlägg består nästan bara av text. Beskrivningar av de tjänster mitt konsultföretag erbjuder är baserade på text. Beskrivningar av de produkter jag säljer i mitt e-handelsföretag är en mix av text och bild.

I detta inlägg ska jag förklara varför texten är så viktig och vad man ska tänka på för att attrahera både läsare och sökmotorer. De som dagligen ägnar sig åt att fylla websidor med innehåll använder termen content.

Om textproduktion inte är din starka sida kan vägen till den optimala texten kännas lång. Då föreslår jag att du vänder dig till en professionell skribent eller en byrå som är specialiserad på content. Ett förslag är svenskcontent.se. Oavsett vilket kan du få en del avnändbara tips och en bättre förståelse genom detta inlägg.

Målgrupp

Den som skriver har alltid en målgrupp. Det är den grupp av människor som är de tänkta läsarna. Även om jag precis skrev "har alltid en målgrupp" så händer det att man skriver utan tanke på vad som funkar bäst för den tänkta målgruppen. Låt mig ta några exempel.

En äldre person som av någon anledning skriver med tonåringar som tänkt målgrupp måste skriva på ett sådant sätt att tonåringarna upplever att texten är riktad till just dem. Att skriva med en vuxen och ganska torr "röst" får tonåringarna att tappa intresset även om innehållet är högst relevant.

En person som försöker tilltala högutbildade men skriver en ganska slarvig svenska kommer inte att uppfattas som seriös och trovärdig för den tänkta mottagargruppen som är vana vid att läsa välredigerad text.

När läsaren förväntar sig att bli underhållen ska texten vara underhållande. När läsaren förväntar sig att få mycket och användbar information ska texten vara informativ. Vissa tänkar att ett mellanting mellan informativ och underhållande borde vara bäst. Ja, det är bäst för den grupp av läsare som vill ha en informativ och underhållande text. De som bara vill bli underhållna och de som bara vill bli informerade, av en trovärdig källa, kommer inte att känna sig helt tillfreds med ett mellanting.

Utseende/design

Jag skriver inledningsvis om innehåll eller content som om det bara består av text och textens innehåll. Det kan handla om mycket mer. Val av font, textstorlek och radlängd samt bilder och färger hör också till innehållet.

När man väljer en font, kallas även typsnitt eller teckensnitt, får man vara klar över att alla webläsare inte är utrustade med alla fonter som finns. I CSS-koden brukar man därför skriva in alternativ i en prioriteringsordning. Om läsarens browser inte kan visa ett visst typsnitt väljer den alternativ två eller alternativ tre. Då gäller det att ha valt alternativ som är likvärdiga i stil för ditt typsnitt säger en hel del om hur du vill framställa ditt innehåll och dig som avsändare.

Att välja radlängd är viktigare än man tror. Inte ens vana läsare tycker om långa rader. Samtidigt vill de inte läsa en kort rad med stora tecken. Det ger känslan av att innehållet vänder sig till barn eller ovana läsare. Om man nu faktiskt vänder sig till barn eller ovana läsare ska man just satsa på korta rader och en större textstorlek än vanligt.

Den optimala kombinationen av textfärg och bakgrundsfärg är svart på vitt. Kontrasten är då som högst och gör att det är lätt att läsa (även för den vana läsaren). När man väljer andra kombinationer ska man vara säker på vad man gör och vilka effekter det ger. Färger signalerar mer än vi tror och därför är det värdefullt att tänka igenom vilken eller vilka färger man vill använda.

Om man, som jag, är e-handlare och säljer produkter via nätet är det lätt att tro att bilderna säger allt och att texten är överflödig. Det tror inte jag på. Man kan dock välja en av två strategier. Man kan fokusera på bilden, eller bilder, och ha lite text som stöd. Den andra varianten är att man har en hel del text och bilder som stöd. Vi kan kalla varianterna (1) bild med text eller (2) text med bild.

Någon som är designorienterad kanske främst vill jobba med bilder och färger. Texten blir då underordnad. Jag har varit mycket åt det hållet men har tänkt om. Människor tittar på bilder men söker bekräftelse och mer information i texten. Texten behöver definitiv finnas där och vara ganska informationsrik.

Bilderna ska vara av hög kvalitet och högupplösta men inte för tunga så att de tar tid att ladda ned. En enstaka bild som är lite för tung kanske inte gör så stor skillnad men många sajter har flera, för stora, bilder som tar tid att ladda och under tiden hinner vissa användare att tröttna. En person från 1990-talet hade jublat åt uppladningstiden av tunga bilder som vi har idag men de som är födda på 2000-talet vill inte ha någon väntetid alls. Inte ens en halv sekund.

En bild med låg bildkvalitet, som kanske är det enda du kan få tag på, ger en tydlig signal om att du inte är så duktig på det visuella eller att du inte bryr dig så mycket om hur det ser ut. Det kommer att skrämma bort alla som är av motsatt åsikt. Bilder av rent dekotrativt syfte kan vara till mer skada än nytta. Välj dina bilder med omsorg. Ibland är det bättre utan bild.

Texten

När jag tänker på texten kan jag göra det som författare och vara fokuserad på att jag har en berättelse att förmedla. Författaren i mig har dock lärt sig med åren att inte krångla till meningarna utan hålla dem relativt korta och med få inskott. På min sida om att vara författare kan man också läsa om läsbarhetsindex och hur man med hjälp av en enkel tjänst kan lära sig att förenkla sina texter. Denna text har naturligtvis högsta läsbarhetsbetyg (5/5).

Konsulten och utbildaren i mig vill skriva texter om våra tjänster som är informativa nog utan att ta upp för mycket tid i anspråk. Det handlar om att fatta sig kort samtidigt som man beskriver att man vet vad man håller på med.

E-handlaren i mig vill ge kunden så mycket information som kunden behöver för att fatta ett beslut och välja en viss produkt. Här använder man olika nivåer av text. Först en rubrik som är både allmän och specifik på en gång. Den ska vara så allmän att de som inte vet exakt vad de letar efter ska inse vad det är de letar efter genom att läsa rubriken. Den ska vara så specifik att den som vet vad hon letar efter känner igen det med en gång. På nästa nivå finns en mycket kort inledande text som beskriver produkten något mer än rubriken. Därefter följer en text som är mer omfattande och som man ofta kan välja att läsa vidare i (det finns en text som man kan klicka på där det står "läs mer" eller "visa mer").

Ett tips för den som vill vägleda blogg-läsaren tidigt i texten är att ge en kort sammanfatting i början som ger läsaren en god uppfattning om vad resten av texten tar upp samtidigt som man får en klar bild av textens relevans. Här uppstår ofta konflikter mellan berättaren och den som vill vara informativ. Berättaren vill ha en spännande upplösning och avrundning av texten, och inte avslöja för mycket i början. Den som vill vara informativ ger tydliga hintar i början.

När det gäller textens kvalitet och god svenska tänker jag så här:

  • De som vill ha underhållning vill läsa en text där man slipper haka upp sig och undra vad det står. Att t.ex. "glömma" punkt och stor bokstav är läsbart men förvirrar och stör allt för många. Det ska vara ett bra flyt i texten.
  • De som vill förkovra sig vill känna att den som skriver är en pålitlig källa. Det gör man tyvärr inte när texten är skriven med slarvig svenska.
  • De som själva är goda läsare och har höga krav på en text kommer att störa sig något enormt av en slarvigt skriven text.
  • De som antingen är dåliga på att läsa eller själva skriver slarvigt har inga problem med att läsa en välskriven text. De kan dock ha problem med för långa meningar eller ovanliga ord.

Slutsatsen från detta är att en välskriven text alltid är att föredra. Korrekturläs och be eventuellt någon annan läsa igenom texten innan du publicerar.

Sökmotorer

När någon söker på något som du skriver om vill du att din sida ska hamna högt på SERPen, d.v.s. sökningens resultatsida, så att den som söker ska klicka in sig på din sida och läsa din text. För att lyckas med detta kan man ha en rad faktorer i åtanke.

Det behöver inte finnas någon motsättning mellan det som står ovan och det som gör att man hamnar högt på sökmotorernas resultatsida. När jag skriver sökmotorer menar jag egentligen Google som är den dominernade tjänsten för sökningar både i Sverige och globalt. Därför förhåller jag mig till Googles kriterier.

1. En längre text är alltid mer gynsam än en kortare. Det finns de som menar att en sida med mellan 1500 och 2000 ord är optimal (denna sida är på drygt 1900 ord). Kortare och längre texter förlorar mot den optimala textlängden.

2. En originaltext är alltid att föredra. Om du kopierar andras eller egna texter i ett nytt blogg-inlägg eller på en produktsida hamnar du i underläge i förhållande till originalet.

3. En välskriven text är alltid bättre än en slarvigt skriven text.

4. Rubriker ses som nyckelord och ska därför väljas med omsorg. Rubriker på en högre nivå ses som viktigare än rubriker på en längre nivå.

5. Relevans slår det mesta. Om du skriver om hundskötsel ska texten handla om hundskötsel och helst inget annat.

Den optimala texten är därför en text där rubrik och innehåll stämmer överens, där texten håller sig till ett ämne och samtidigt är utförlig så att den får en ansenlig längd och slutligen är skriven på god svenska.

Att det ska vara en orignaltext utgör problem för e-handlare som är återförsäljare. Man får ofta en text från varumärket man är återförsäljare åt. Den texten lägger de upp på sina egna sidor vilket innebär att den texten är originalet och att min kopierade text inte är det. Google nedvärderar min text och uppvärderar varumärkets originaltext. Det bästa jag kan göra då är att skriva om texten med egna ord och gärna göra texten längre än originalet. För vissa varumärken är detta mycket svårt då de själva skriver utförliga och långa texter. För andra varumärken är det ganska lätt då de sällan tillhandahåller den information man som återförsäljare vill ha.

Ett tips är att skapa en egen text med all relevant fakta.

Att översätta en befintlig text på t.ex. engelska till svenska gör inte den svenska texten till ett original. Google, som ju erbjuder övesättning som en tjänst använder naturligtvis denna funktion för sina egna syften. De kollar om originaltexten finns på andra språk och en översättning rakt av blir därför synonym med en kopia.

Slutligen kan jag lägga till att Google väger in nedladdningstiden på bilder och om de är för tunga betraktas din sida som mindre attraktiv. Detta gäller särskilt på mobila enheter där nedladdningstiden ofta blir längre än på en laptop. Långsamma sidor hamnar längre ned i rankingen både för mobil och laptop. Var därför noga med att sidan inte innehåller för många bilder och särskilt inte stora och tunga bilder.

Kom gärna med fler förslag på hur man kan optimera en text eller en websidas innehåll.

Lycka till!

 

11 Jul 2019