Följ min blogg om att driva företag. Jag, Mikael Jensen, är delägare av ett konsult- och kompetensutvecklingsföretag som heter EmSec och delägare av ett e-handelsföretag som heter e-resisitble. Här kan du få del av mina tankar direkt kopplade till företagandets vardag, företagsekonomi och mina idéer kring företagande. Några typiska områden jag lyfter är ekonomi, personalfrågor, marknadskommunikation/SEO, att lyckas som företagare och hållbart företagande.

 

Sida 2

RSS

Framgångsrik låneverksamhet

11 jul 2020

Företag lånar pengar. Privatpersoner lånar pengar. Lån hör till de flestas vardag. De flesta som lånar kan uppleva det som en lättnad i en kritisk fas i företagets utveckling eller i livet. Trots det finns det en hel del negativa aspekter förknippade med lån.

Jag hör själv till skaran som är kritisk till hur banker hanterar lån från att de inte ger lån till företag som verkligen behöver stödet till att de tar för mycket i ränta trots att de inte behöver det. Jag är kritisk till företag som specialiserar sig på korttidslån och utnyttjar människors sårbarhet.

Detta inlägg ska ägnas åt enbart positiva aspekter av att driva låneverksamhet. Det kanske kan inspirera dig att själv starta en låneverksamhet som andra kan ha glädje av samtidigt som du driver ett framgångsrikt företag.

SMS-lån

Det förekommer ganska ofta negativ publicitet kring SMS-lån eller snabblån som det också kallas. Det handlar om ett korttidslån som är tänkt att lösa en tillfällig kris eller något som kan vara en liten men värdefull investering.

All verksamhet som rör SMS-lån är inte dålig. Tvärt om finns det mycket som är bra. Det finns till exempel låneförmedlare som lägger vinsten på välgörenhet så att andra verksamheter kan få nytta av pengarna.

Låneförmedlare är en mellanhand som hjälper låntagaren att hitta det bästa lånet. Utlånaren betalar en liten provision till låneförmedlaren när kunden har tecknat ett lån. Det fungerar ungefär som med pricerunner som hjälper kunden att hitta det bästa priset.

Analog marknadsföring

29 jun 2020

Mycket fokus, när det gäller marknadsföring, har de senaste tio åren legat på digitala kanaler. Det betyder inte att de analoga har försvunnit. Tvärt om. De används flitigt. I detta inlägg ger jag några exempel på analog marknadsföring som är vanligt förekommande och som fungerar.

Gåvor

Gåvor är ett ganska bra sätt för att skapa sig en relation med en existerande eller potentiell kund. Det gäller bara att gåvan inte är för dyr för då kan den uppfattas som muta eller som ett krav att ge en stor motprestation från kundens sida. Gåvor ska helst vara billiga utan att vara skräp.

Ovan bild är ett exempel på en gåva som är på gränsen till skräp men den är fyndig och funktionell. Detta sugrör är smart designat för den vara eller tjänst det är associerat med. När gåvan är fyndigt designad kan det räcka med något riktigt billigt. I annat fall bör det vara lite dyrare än ett sugrör.

Pennor och anteckningsblock

Pennor och anteckningsblock kan vara gåvor men vanligtvis ingår de i ett konferenspaket. Den enskilda individen kan uppfatta det som en gåva att man får en penna när man vistas på ett konferenscenter. Den som betalar för vistelsen ser det nog mer som en del av paketet.

Många av oss, även vi som nästan uteslutande använder dator och smartphone, har ett återkommande behov av att använda pennor. Pennor med ett tryck (företagslogo), så kallade reklampennor, är därför något som en person kan ta med sig och upprepade gånger använda. På så vis blir kunden regelbundet påmind om varumärket.

När ska man dela ut pennor? Pennor brukar man ha med sig när man är på mässa eller ha stående där man har kunder på besök. Anteckningsblock förekommer främst på konferenscenter men även på mässor. De är inte lika lätta att ta med som en penna. Ofta river man bara av en sida och tar med sig den.

Det är vanligt att man bjuder på godis på mässor. Tanken är att varumärket ska associeras med den belöning i hjärnan som sötsaker ger. Det man äter upp exponeras man dock enbart för en gång medan en penna som man använder flera gånger ger ett flertal exponeringar. Vilket är mest effektivt. Vi vet att all relklam kräver flera exponeringar. Därför är sannolikt pennor bättre än godis.

Att byta lokal

25 jun 2020

Var är det mest gynnsamt att starta företag? När kan man behöver byta lokaler?

Vi hade haft vårt konsultföretag i ett drygt år och hade precis registrerat vårt e-handelsbolag när vi bestämde oss för att lämna storstaden till förmån för landsbygden. Det kan i vissa fall vara en fördel att driva konsultverksamhet i en storstadsregion men det var ingen fördel alls att driva företag i en storstad. Handel som är platsoberoende fungerar bäst där lokalkostnaderna är lägst. Därför fick det bli landsbygd för båda våra företag.

Jag ska inte lägga någon större vikt vid det men det är bra att kolla upp hur kommunen man funderar att flytta till arbetar för att stötta entreprnörer. Vissa kommuner skapar bättre förutsättningar än andra. Det gäller också landsbygdskommuner.

Vi har alltså flyttat vårt bohag och våra företag en gång. Den gången gick det ganska bra med tanke på att vi ännu inte hade något lager. Nu funderar vi på att flytta igen och nu har vi ett stort lager som tar tid att flytta.

Alla växande företag måste förhålla sig till frågan var man ska vara. Ett konsultföretag som får fler anställda behöver ett större kontor. Ett e-handelsföretag som växer behöver både större kontor och ett större lager. Vi har letat ett tag men inte hittat det perfekta alternativet än.

Det här med att flytta, inte bara att hitta en lämligt lokal, kräver sin planering. Vi har inte flyttat något av denna omfattningen tidigare så det blir en utmaning. Det klokaste är att anlita hjälp men det är inte något enkelt val med tanke på att flyttfirmor inte är väletablerade på landsbygden. Vi söker därför tips inför flytten och försöker på det viset hitta rätt hjälp.

En utmaning för caféer och restauranger

17 jun 2020

Den senaste tiden har det varit en riktig utmaning för caféer, krogar och restauranger. Först var risken mycket stor att de fick för få kunder för att kunna hålla igång verksamheten. Sedan, när värmen kom, var risken mycket stor att de fick för många kunder för att kunna hålla öppet. Hur hittar man den perfekta balansen?

Få kunder leder till konkurs

Restauranger har varit överrepresenterade bland företag som gått i konkurs i år. Det började tidigt på våren på grund av svikande tillströmning av kunder. Många hade helt tomt. Även senare när kunderna började våga sig ut i samhället var det trögt. I april fick vi veta att ikoniska Malmökrog har stängt för gott.

Så sent som i juni är fortfarande antalet konkurser högre än motsvarande period förra året. Antalet konkurser är nästan 20 procent högre än i början på juni 2019. Det är tre branscher som är överrepresenterade och restaurangbranschen ligger i topp.

För många kunder är inte bra

Så snart människor började röra på sig blev det snabbt köbildning utanför krogar, restauranger och klubbar. Människor i kö är i sig inte bra. En trång restaurang på kvällstid när många är förfriskade är riktigt illa. Detta har föranlett att flera krogar i Stockholm och Göteborg har fått stänga. I Stockholm har 213 krogar fått anmärkningar och av dessa har 14 tvingats stänga. I Göteborg har 118 krogar fått anmärkningar och av dessa har tre tvingats stänga.

Normalt vill man ha många kunder. Det gör inget om kön ringlar lång väg längs gatan. Detta coronaår är det dock inte önskvärt. Inspektionerna som görs vid uteservering och liknande ser till att skingra folket och att ge ägnarna av verksamheten anmärkningar om de inte själva försöker hålla isär besökarna. Det kan betyda ökade kostnader då man får anlita vakter eller annan personal för att skingra folk i köbildningar.

Jobba snabbare

En anledning till att det bildas köer är att det går lite för långsamt på krogen, caféet eller restaurangen. Krångliga ordersystem och kassasystem gör att varje beställning tar lite extra tid. Ett tips för den som vill ha kvar sin verksamhet och ha en hög omsättning av kunder är att skaffa ett nytt kassasystem. Det finns smarta lösningar som kan bespara personalen mycket tid. Systemet gör en stor del av jobbet.

Aktiebolag och aktieinnehav

30 maj 2020

Ett aktiebolag är en av flera bolagsformer. Den skiljer sig från t.ex. handelsbolag eller enskild firma på några punkter. Jag ska ta upp vad som är utmärkande för ett aktiebolag och därefter diskutera vad det innebär att vara aktieinnehavare.

Aktiebolag

1. Ett aktiebolag måste ha ett antal aktieandelar som ägarbevis. När man startar ett aktiebolag sätter man in ett aktiekapital som motsvarar de aktier ägaren eller ägarna totalt har. Aktiekapitalet vid uppstart motsvarar idag 25 000 kronor. Summan har tidigare varit högre. Man kan alltså inte starta ett aktiebolag utan dessa 25 000 kronorna. Några sådana krav finns det inte för handelsbolag.

2. Ett aktiebolag kan vara ett enmansföretag. Det som då skiljer ett aktiebolag från en enskild firma är att aktiebolaget är en juridisk person. En juridisk person har en rad lagar att följa, kan ingå avtal, kan ha skulder och kan bli straffad. När detta sker ett företag som juridisk person är det inte ägaren som bär ansvaret på samma sätt som en enskild firma där privatpersonen och företaget är densamma.

3. Ett aktiebolag ska ha en styrelse. Styrelsen måste minst bestå av en ordinarie styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Större bolag har fler styrelsemedlemmar. En styrelse har i regel en ordförande. Styrelsen utser en VD. Alla aktiebolag har dock inte någon VD.

4. En ensam aktieägare utgör också styrelsens ordinarie medlem. Den som är suppleant är då inte aktieinnehavare. Den som sitter i styrelsen måste alltså inte ha ett aktieinnehav i bolaget.

5. Alla som äger minst en aktie i företaget har tillträde till och blir inbjuden till en bolagstämma. Det är styrelsen som kallar till stämma. Därefter är det bolagstämman som utser styrelse för nästa period. Till bolagstämman ska bolagets ledning redovisa utfallet av föregående period.

Aktieinnehav

Det typiska aktiebolaget har bara en ägare. Därmed blir ägaren enda aktieinnehavaren. Det hindrar dock inte att någon annan kan köpa aktier i bolaget.

Steget från att vara ett aktiebolag till att vara börsnoterat är stort. En majoritet av aktiebolagen är inte börsnoterade. Det betyder i regel att ägandet är begränsat och att man inte kan köpa andelar i företagen.

Börsnoterade företag erbjuder köp av en viss andel av sina aktier. På det viset kan man få del av bolagstämman. Det är inte helt ovanligt att de som äger flest andelar vill ingå i styrelsen. En styrelses sammansättning handlar dock inte enbart om att vara kapitalstark. Styrelsen mår bäst av att ha en diversifierad sammansättning. Styrelsemedlemmarna behöver ha olika erfarenheter, kunskaper och kompetenser för att ta tillvara på företagets potential och intressen.

Aktieinnehav som företagsidé

En del privatpersoner och företag som sitter på kapital kan öka sina tillgångar genom att köpa aktier i ett bolag som de tror har goda möjligheter att växa. Därmed kommer också värdet av aktieinnehavet att växa. Du som vill veta mer om detta kan läsa vidare på forvaltarbrevet.com.

Det går bra, trots allt

13 maj 2020

Turerna den här våren har gått upp och ned, fram och tillbaka. Att driva e-handel är i sig inte en lätt uppgift. Det är inte på något sätt lättare än att driva traditionell handel. Snarare kan man säga att det är något annorlunda. Nu har det varit extra annorlunda våren 2020.

Här delar jag öppet med mig av en företagsberättelse kring våren som har varit.

Vi hör till en bransch som säljer sällanköpsvaror. När en kris inträffar är det vanligt och rimligt att sällanköpsvaror får vänta. Efter en mycket stark början på 2020 dog handeln tvärt de första dagarna i mars. Det var märkligt och något panikartat. Perioden har föregåtts av flera stora vårkollektioner som ska betalas. Trots en stark start på året krävs en fortsatt handel för att täcka kostnaderna.

Vi vände oss till banken som vägrade ge oss krediter eller lån. Vi försökte starta kampanjer med rabatterade priser på vissa produktkategorier. Det som räddade oss var en kombination av att vi fick anstånd på några fakturor eller kunde delbetala och att våra trogna kunder såg att vi, och småföretagare i allmänhet, behövde hjälp. Handeln kom sakta igång igen.

Det finns några faktorer som gör att vi står starka i kriser, som denna, och jag ska dela med mig av några och hålla andra för mig själv.

Ökad eller minskad e-handel?

11 maj 2020

Om man läser på bransch-sajter står det ibland att e-handeln har minskat under våren och på andra stället står det att e-handeln har ökat. Hur är det egentligen? Jag gör en genomgång för att få lite rätsida på det hela.

Den generella tendensen

Det kan mycket väl ha varit en generell minskning i mars och början av april när hushållen lade pengar på förnödenheter för att bunkra. En undersökning bland befolkningen tydde på en minskning med några procent totalt. Den nedgången har dock vänts till en ökning i slutet på april och början på maj.

Ju mer samhället har stängts ned desto mer har folk valt att handla via nätet. De äldre som inte är vana vid e-handel har fått hjälp så att även de ska slippa fysiska kontakter i varuhus.

Sammantaget har det lett till att Postnord i maj slog rekord för en vårsäsong. De hanterade närmare 800 000 försändelser inom ett dygn. Det var en extrem topp i en annars hög period.

Vi har från denna typ av data underlag för att klargöra att e-handeln den senaste tiden har ökat.

Sätt att nå ut

8 maj 2020

Det är många egenföretagare som lever på att föreläsa. De reser landet runt för att nå ut samtidigt som de behöver få ekonomin att gå ihop.

Hur är det att vara föreläsare idag? Jag har en del bekanta som livnär sig på detta. För mig själv är det en del av den verksamhet som vi erbjuder inom ramen för vårt konsultföretag. Alla jag talar med säger att föreläsningar ställs in och så har det varit sedan början på mars. Jag kan bara instämma. Den här våren blir det inga föreläsningar i fysiska lokaler med publik.

Det finns andra vägar. Entaka evenemang genomförs online. Andra vägar är att spela in föreläsningar och lägga upp dem på Youtube eller liknande. Vissa erbjuder detta gratis för att hålla sig aktuell. Några ser till att sälja sin föreläsning så att den kan laddas ned först efter betalning.

I svåra tider är det alltid bättre att samarbeta än att konkurrera. Ett initiativ är en sajt som heter föreläsningar.online som håller på att bygga upp ett flertal inspelade föreläsningar, korta som långa, för att människor ska hitta ett brett utbud av föreläsningar för fortsatt kompetensutveckling och inspiration.

På sajten får man en direktlänk till föreläsningarna och lite information om de föreläsare som finns med på sajten. Det finns en sökfunktion så att man kan söka efter ämnen eller personer. På sikt kan denna sajt bli värdefull även när våra liv återgår till något som liknar det normala.

Om du är egenföretagare och du vill hålla dig aktuell är det bra att synas i alla möjliga forum. Föreläsningar.online är en väg att gå. Sociala medier är en annan.

De som har ett konto på facebook eller instagram med följare kan göra livesändningar med något intressant innehåll. Nu när kvalitén har ökat är detta ett bra sätt att hålla sig aktuell. Visa att du syns och se till att dina följare inte hinner glömma dig. Du ska finnas kvar i deras liv även när de inte kan träffa dig.

Den som har fler smarta lösningar får gärna tipsa om det i kommentarsfältet.

Att lägga ner eller starta nytt?

23 apr 2020

Vi lever i en märklig tid. Arbetslösheten har stigit till över åtta procent. Företag permitterar eller går i konkurs. Det pratas mycket om att det är företag inom resor och turism, hotell och restaurang som drabbas värst. Många butiker får stänga igen medan e-handeln går hyfsat.

Saken är den att det går ganska dåligt för många e-handlare också. Vi var redan i slutet på förra året på väg in i en lågkonjunktur. I slutet på året ökade arbetslösheten tre månader i rad. Många e-handlare begärdes i konkurs och vissa ansökte om företagsrekonstruktion. De hade eller har väldigt små chanser att klara sig nu. De e-handlare som gick ganska bra över jul och nyår har haft det väldigt kämpigt sedan i början på mars.

Är det helt idiotiskt att starta nytt just nu? Det beror helt på vad man startar upp. Det finns en ökad, om än mycket tillfällig, marknad för en rad produkter och tjänster som inte särskilt många tänkte på för några månader sedan. Jag vet en person som precis hade startat en webshop för handsprit innan coronaviruset spreds över världen. Det hade kunnat gå hur bra som helst om det bara hade kommit in nytt på lagret när det tog slut.

Folk ändrar delvis sina beteenden när de är hemma mer. Musiklyssnandet minskar medan tittandet på film och serier ökar. Spelandet på nätkasinon ökar till den grad att många, inklusive regeringen, oroar sig och vill se regleringar för att undvika spelmissbruk och privat skuldsättning. Även försäljning av och spelande på spelkonsoler ökar. Folk försöker att roa sig, fördriva tiden eller tänka på annat än corona.

När konkurrensen på nätet ökar behövs det å ena sidan personer som kan erbjuda varor och tjänster som folk vill ha och å andra sidan personer som kan hjälpa dem som vill sälja varor och tjänster över nätet och synas.

Häromdagen startades sajten 567.se. Den startades och drivs av två personer som vet det mesta om att driva e-handel och synas på nätet. Sajten har dock inte fokus på detta utan är en sajt som presenterar nyheter inom teknik och internet. Där kan man läsa om effekterna av corona, om nya spel och om nya smartphones. Om man tittar på vad människor gör just nu är det en sajt i tiden.

Den stora frågan är vad som händer om några månader. Kommer nya marknader ha vuxit fram? Kommer nya varor och tjänster ta plats? En sak är troligtvis densamma. Kommunikation och marknadsföring kommer att använda samma och liknande kanaler som idag. Människor kommer att använda sociala medier och söka på google. Det vi vet om marknadsföring och SEO idag kommer att vara relevant även i slutet på detta år.

Vad tror du kommer att ändras? Vad tror du kommer att vara precis som vanligt? Dela med dig.

SEO, e-handel och corona

13 apr 2020

Det är väldigt tydligt att övergången från fysisk handel till näthandel går något fortare nu när samhället är kraftigt påverkat av spridningen av coronaviruset. Är alla förberedda på denna omställning?

De som driver en etablerad e-handel behöver inte så mycket hjälp nu när fler handlar online. De som ställer om sin fysiska handel för att även finnas på nätet behöver mycket hjälp. Det är ett annat sätt att tänka handel, ett annat sätt att tänka logistik och ett annat sätt att tänka marknadsföring. När man driver handel på nätet är man mycket mer beroende av SEO för smatliga delar av sitt sortiment. Detta är den stora utmaningen.

Ett av världens största och mest betrodda företag som jobbar med SEO är Ahrefs. De har nyligen skrivit ett blogginlägg om e-handel och SEO. Börja med att läsa där. Många som kan SEO sedan flera år tillbaka kan fortfarande var något osäkra på hur man ska tänka när man tänker SEO i samband med webbshopar. Principerna är inte desamma.

Det är skillnad på vad den som gör en sökning har för avsikt. Google har på senare tid tagit mer hänsyn till sökarens avsikt. Man kan söka informatio och man kan vilja shoppa. När man söker på ett varumärke kan man vilja ha information om varumärken men man kan också vilja hitta produkter från varumärket för att köpa något. Hur kan google veta vilket man söker? Det vet inte google utan går på vad de flesta som klickar in sig verkar vara intresserade av. Därefter rankas de sidor som bäst svarar på vad flest vill ha.

E-handlare vill inte bara sälja utan vill även informera. i sådana fall kan man lära sig knep för hur man skapar intressant innehåll. Jag har tidigare skrivit om hur man optimerar sidor genom att skriva långa texter med en viss struktur och på god svenska. Det finns även andra faktorer att tänka på. Följ vad som skrivs på nyhetssidan på SEO-bloggen. Ett intressant begrepp är content hub som ger en hint om vad man kan göra för att en sida ska bli mer attraktiv.

Det märks att det finns en del problem med e-handel när företag som vidgar sina leveranser över nätet har svårt med lagerhantering, transporter och utdelning. Det svenska systemet är inte redo för denna omställning än. Detsamma gäller vad som sker online. Det finns mycket att göra och mycket att lära för att få till en smidig omställning.

När bankerna sviker ställer kunderna upp

21 mar 2020

Det har pratats mycket i medierna om vilka stöd man kan få som företagare. Framför allt satsade Riksbanken 500 miljarder på att ge de svenska bankerna pengar så att de i sin tur kunde ge företagen lån och utökade krediter. Jag har skrivit om detta i ett tidigare inlägg. Blev det då så som det var tänkt?

Mängder av småföretag vittnar om samma utfall. De får inget från bankerna. Detsamma gäller för oss. Vi ansökte om utökad kredit men fick inget. Svaret vi fick var att vår bank är en liten bank. På P1 berättar de istället att det just är små banker som står nära sina kunder som i hög utsträckning beviljar lån och krediter. Storstadsbankerna är mer restriktiva då relationerna är mindre väl utvecklade. Det finns motsägelser här.

I nyheterna får man höra att bankerna ska betala skadestånd eller böter för att de har låtit suspekta kunder tvätta pengar i banken. Ska pengarna från Riksbanken gå till dessa utgifter istället? Skulle inte förvåna mig om det blir så. Det uppenbara i sammanhanget är i alla fall att när bankerna hade kris 2008 ställde staten och skattebetalanra upp och räddade bankerna. Vi glömmer inte det. Nu har bankerna alla chanser att bättra på sitt rykte och ge tillbaka. De tar inte den chansen. Bankerna borde skämmas.

Hur påverkar coronaviruset företagande?

13 mar 2020

Det rapporteras mycket om hur många som är smittade och vilka effekter det får på privatpersoner. När det gäller rapporteringen om företag och företagande är det betydligt mindre. Hur är det egentligen att driva företag nu när allt fokus är på en smittspridning?

Utgångsläget, nu när folkhälsomyndigheten bedömer att smittrisken i samhället är mycket hög, är att människor undviker att komma i kontakt med andra. Många uttrycker en oro för att åka kollektivt eller resa generellt. Större folksamlingar och evenemang undviks som en följd av regeringens beslut att alla evenemang med 500 deltagare eller mer ska ställas in. Många förbereder sig för att isolera sig genom att handla basvaror och andra förnödenheter.

De företag som först blir drabbade är hotell-näringen, turism-näringen och resebranschen. Folk vill inte bo borta eller resa. Turism är en lyx som kommer i andra eller tredje hand. Svenskt Näringsliv har uppmärksammat försluterna och har lagt fram förslag på hur de värst drabbade kan klara sig igenom krisen.

De som drabbas på kort sikt är de företag som säljer produkter som inte hör till de grundläggnade förnödenheterna. När hushållen bunkrar går det åt en del pengar som annars skulle användas till löpade vardagsköp. Helt plötsligt har hushåller flera tusen mindre att röra sig med.

Företag som kan gynnas är e-handlare som säljer just basvaror som mat och utrustning som minskar smittrisk. Så länge folk får behålla jobben kommer de att ha en återställd ekonomi inom en eller två månader. Då kommer de att handla sådant som inte hör till primära förnödenheter.

Eftersom det går så dåligt just nu för hotell och resebranschen har flera tusen sagts upp. Detta kan få en negativ effekt på marknaden och köpkraften.

För våra företag är det vissa saker som märks. Vårt konsult- och kompetensutvecklingsföretag får inte så många bokningar på kurser och föreläsningar. Folk vill undvika att befinna sig i grupper. Däremot går SEO-verksamheten minst lika bra som vanligt. Det är nog snarare så att många ser värdet av att sälja över nätet så de vill stärka synlgheten på sökmotorerna. Då kan vi hjälpa till med det.

På tal om att sälja över nätet har vår e-handel fått sig en törn. Vi hade en mycket god utveckling i januari och februari men i mars nästan dog handeln. Just då började nyhetsrapporteringen att bli mer intensiv samtidigt som många började att lägga pengar på bas-förnödenheter. Då finns det inte pengar över till lite dyrare produkter.

Som en följd av minskad försäljning kan vi ha ett behov av en utökad kredit. Bankerna är just nu väldigt återhållsamma. De vill inte släppa iväg pengar när det är osäkert på marknaden. Samtidigt har både regeringen, finansinspektionen och riksbanken klart och tydligt sagt till bankerna att de ska hjälpa företagen med krediter. Riksbanken nästan ger bort pengar till bankerna. Satsningen gäller särskilt för små och medelstora företag.

Det är i sådana här lägen man kan bli förbannad på bankerna. När bankerna genomgick en kris 2008 gick staten in med skattepengar och räddade bankerna. Det var privatpersoner och företag som stod för den skatteinbetalningen. Nu när privatpersoner och företag är i en kris och behöver räddas borde det vara en självklarhet att bankerna kliver in och tar sitt ansvar. Att regeringen måste peka med hela armen känns pinsamt. Bankerna ska inte behöva övertydliga direktiv. De är skyldiga oss privatpersoner och företagare en gengäld.

Hur ser det ut för ditt företag? Vad tänker du kring bankernas agerande?

Bloggar

8 mar 2020

För en företagare är bloggar en värdefull faktor. Man kan se det på fyra sätt.

1. En egen blogg som beskriver den egna verksamhetens tjänster och/eller varor.

2. En influencers blogg som skriver om och länkar till din företagssida.

3. En blogg som är eller kan bli en stor aktör inom en viss nisch och som skriver om och länkar till din företagssida.

4. Privata bloggar som skriver om och länkar till din företagssida.

En egen blogg

Enligt e-barometern 2019 som kom i februari 2020 är den viktigaste faktorn för e-handelskunder att få en beskrivning eller recension av produkter. Ett naturligt sätt att lösa detta är att skapa en egen blogg.

Våra två företag har en eller flera bloggar knuta till sig. Vårt konsultföretag har t.ex. en blogg om SEO. Vår webbutik har en blogg om barn-produkter.

Det är värt för alla som säljer produkter eller erbjuder tjänster över nätet att ha en blogg som beskrivning deras produkter eller tjänster. Ju mer ingående och objektiv beskrivningen är desto mer trovärdig är den.

Min vän Hasse Carlsson, en framgångsrik föreläsare. som har skapat en ny sajt för sin verksamhet har också startat en blogg där han skriver om sådant som han föreläser om. Den är läsvärd, ibland roande eller uppfriskande provocerande, för fler än hans kunder. Det i sig kan få en positiv spridning av hans namn som varumärke.

Influencers

Influencers är mer eller mindre nischade. En del som bloggar, kanske för att de har blivit kända innan de börjat blogga, kan ta upp en mångd olika ämnen i sina bloggar. Om de har tillräckligt många läsare kan ett inlägg som skriver om ett företag och dessutom länkar skapa ökad trovärdighet och mer trafik till företagets sajt.

De riktigt stora influencerna tar ofta stora pengar för att skriva ett inlägg. Det är få småföretag som har råd med detta. Om man inte kan få ett köpt inlägg kanske man har tur att kunna erbjuda något som en influencer skriver om spontant. Detta händer dock inte så ofta.

Bransch- och nischbloggar

Influencers kan driva en nischad blogg. Då har de ofta blivit stora för att de driver en bra blogg med mycket intressant och värdefullt innehål. De flesta nischade bloggarna är dock relativt små. De kan vara professionella men omsätter inte så stora pengar. Kanske får de dock en del reklam-platser.

En halvstor livsstilssajt har skrivit om mitt företag. Det är sajten Delacay.com som har skrivit ett inlägg om hållbarhet och barns utveckling. Där skriver de om vår webbutik och våra produkter för baby och barn. Sådana inlägg är värdefulla både för varumärket, SEO, för trafiken och eventuellt försäljningen.

Några av de stora nischerna eller branscherna där många och stora bloggar finns är resebloggar, träningsbloggar (fitness och hälsa), modebloggar och inredningsbloggar. Några av våra största bloggar är just inredningsbloggar. Det betyder inte att området är mättat.

De e-handelsbranscher som växer fort är inom bygg och inredning. Det finns fortfarande plats för bloggar inom dessa branscher. En ny blogg som jag gärna stödjer är en inredningsblogg med namnet Truedeco. Någonstans på vägen kommer denna blogg bli så stor att den får många besökare och därmed bli intressant för företag inom samma bransch. En något mer nischad blogg inom samma bransch är ekointeriör. Den är också relativt ny och har fokus på inredning med hållbarbet.

Privata bloggar

Privata bloggar har sälla många besökare. De kan ändå tycka att ditt företag har något intressant att erbjuda. Vi har en del föräldrar eller mammabloggare som skriver inlägg om vår butik eller om någon specifik vara som de köpt eller drömmer om att köpa.

Stor eller lite kan en blogg ge tips till någon som har hamnat på bloggen av en tillfällighet men framför allt bland de som finns inom vänskapskretsen eller det utvidgade nätverket.

Som företagare kan man vara tacksam för all exponering och alla varumärkesstärkande inlägg man kan få. I grunden måste man ha något bra att erbjuda. Sedan sprider det sig ganska bra av sig själv. Glöm bara inte av traditionellt varumärkesbyggande.

 

Purpose driven commerce

22 feb 2020

Den 5:e mars arrangerar Svensk Digital Handel det de kallar D-Congress 2020. Det är ett evenemang för e-handlare på Svenska Mässan i Göteborg. Årets tema är Purpose Driven Commerce. Så här skriver de på sin websida:

Värderingsdrivna varumärken växer dubbelt så snabbt som sina konkurrenter. Att jobba värderingsdrivet är mer än ett Corporate Social Responsibility-projekt (CSR). Det handlar om att gå på djupet med vad ditt företag kan bidra med till sin omvärld. I allt du gör och är. Idag behöver ett varumärke inte bara sätta kunden först, utan leva värderingar som främjar anställda och samhälle utifrån den ärligt ställda frågan: Varför?

I programmet kan man läsa om vilka huvudtalare som medverkar. Inbjuden talar är Afdhel Aziz som är grundare av företaget Conspiracy of Love. Titeln på hans tal är Good is the new cool: The power of purpose. Inför kongressen har Svensk Digital Handel gjort en intervju med Aziz.

I programmet förekommer också ett antal paneldebatter och prisutdelningar. En del av congressens teman rör hållbara transporter, hållbart mode, hållbar e-handel osv. Här finns det mycket att hämta för en e-handlare.

Det finns fortfarande biljetter att köpa.

Vårt e-handelsbolag är och har alltid varit värderingsdrivet. Det handlar om miljömässigt, häslomässigt och socialt ansvar. De bästa certifieringar som finns följer hela produktionskedjan. Från råvaruutvinning till färdig produkt. Man kan även tänka vidare på transporter till kund, användning av kund och när produkten blir avfall.

Det finns produkter på marknaden som är garanterat giftfria vid användning men som kommer att brytas ned i sina beståndsdelar när produkten väl blir avfall. Då finns det ämnen som kan vara skadliga och gå ut i ekosystem och människors samhällen. Om man accepterar allt utom det sista måste man ställa sig frågan om det är en bra vara att sälja. Vi säger nej till produkter som innehåller skadliga ämnen även om det först är i avfallsstadiet som problemen uppstår.

Vi märker att en del av våra konkurrenter inte kan hålla koll på certifieringar och därför har felaktiga beskrivningar på sina produktsidor. Vi märker också att en del struntar i vilken skada produkten kan göra som avfall. Här gäller det att vara stenhård och följa sina principer. Vi har utfört påtryckningar på våra leverantörer och flera av dem har lyssnat. Det lönar sig att uttrycka vad man tycker då vi nu får de varor vi vill sälja.

Hur tänker du?

Allt börjar med en idé

14 feb 2020

Vad krävs för att starta ett företag? Mitt svar på frågan är att man vill bidra till en förändring och förbättring av samhället. Du startar med en företagsidé som går ut på att göra samhället och livet bättre. Detta har jag skrivit om i ett tidigt inlägg om vad en entreprenör är och gör.

En av världens främsta tänkare inom företagande, Peter Drucker, skulle säga att man börjar med en mission och att man vet vilka ens kunder är och vad de värderar. Vad vill du åstadkomma och för vem vill du åstadkomma det? En riktig entreprenör hittar ett behov hos en del av samhällets medborgare och har vad som krävs för att tillmötesgå detta behov. Det är inte sann entreprenörsanda att skapa behov för att kunna sälja sina produkter och tjänster.

Företagsidéer kommer inte av sig själva och de är sällan lätta att genomföra. Jag har tidigare skrivit om värdet av att tro på sina idéer även om det tar tio år att genomföra dem. Det kanske inte bara krävs en företagsidé utan även en särskilds sorts människa för att gå hela vägen. Vilka som typiskt lyckas kan du läsa mer om här.

Jag har nyligen fått kontakt med några småföretagare som ser ett behov och har en idé om hur det ska lösas genom ett nystartat företag. Ett företag handlar om fortbildning och ett företag handlar om att kunna cykelpendla i alla väder.

Fortbildning i norr

Hadar Nordin, hemmahörande i Härnösand, har tydligt upplevt att forbildningsevent och konferenser sällan hålls i norra Sverige. De flesta evenemangen hålls i Stockholm eller andra storstadsregioner. Därför startade Hadar företaget Utbildning Norr för att få till stånd fler tillfällen för framför allt pedagoger i offentlig sektor att kunna få en inspirationsföreläsning eller en hel konferens.

Hadar såg ett behov och han genomförde sin företagsidé som numera arrangerar konferenser med flera uppskattade inspirationsföreläsare. Behovet har funnits en längre tid så idén har fått mogna ett tag innan det slutligen blev ett företag av det hela. Jag önskar Hadar lycka till med att driva detta företag många år framöver.

Kläder för cykelentusiaster

Anna Vallin är en passionerad cyklist. För henne är det en onödig begränsning att vi lämnar cykeln hemma när det är kallt eller vått. Hon startade sajten Pedalpendla för alla som vill cykla året runt. På sajten har hon en nätbutik som säljer varumärket Tucano urbano som tillverkar kläder för cyklister (och sedan tidigare tillverkar kläder för motorcyklister).

En del av problemet när man ska till jobbet och cyklar i kyla, regn eller vind är att man måste klä sig för cykelturen och sedan ha andra kläder att byta till när man kommer fram. Antingen blir man våt av vädret eller så blir man svettig av ansträngningen. Med Tucano urbanos innovativa kläder slipper man allt merarbete. Kläderna skyddar kroppen och andas på samma gång. Den perfekta lösningen för cykelentusiaster. Jag hoppas att alla som vill cykla året runt hittar till Annas nätbutik.

Företagare som hjälper uppstartare

När vi förberedde uppstarten av vår webbutik var den förste vi kontaktade en webdesigner. Det är ett av de företag som hjälper nya företag att komma igång. Vissa företag har som idé att hjälpa andra att förverkliga sin idé. Det är ovanligt att de som har en företagsidé kan genomföra alla steg själva.

En av mina nya bekantskaper är Veronika Berg som driver företaget Hemsidesverkstaden. Hon har hjälpt ett stort antal företag att skapa en webbsajt. Hon jobbar främst med wordpress för att uppnå en snygg och funktionell sajt som både passar företaget och företagets målgrupp.

Ett annat företag som hjälper till med webblösningar och webbprojket är Beck Solutions. De hjälper inte bara till att bygga upp en sajt utan arbetar även med digital marknadsföring. Det gäller att synas när man väl har designat sin sajt.

Vårt konsultföretag är också ett företag som hjälper andra företag. Vi tar betalt för våra tjänster precis som alla andra men vi värdesätter också andra sätt att samverka och bygga upp nätverk. När man startar upp kan det vara bra att ha ett nätverk av företagare som kan hjälpa varandra. Undervärdera inte det.

← Äldre inlägg

 

Väderkarta.se

braföretagslån.se

Bärgare

 

foretagsbloggar.nu

Företagsbloggar

Reggad på Commo.se