Följ min blogg om att driva företag. Jag, Mikael Jensen, är delägare av ett konsult- och kompetensutvecklingsföretag som heter EmSec och jag är delägare av ett e-handelsföretag som heter e-resisitble. Här kan du få del av mina tankar direkt kopplade till företagandets vardag, företagsekonomi och mina idéer kring företagande. Några typiska områden jag lyfter är ekonomi, personalfrågor, marknadskommunikation/SEO, att lyckas som företagare och hållbart företagande.

 

Sida 2

Allt börjar med en idé

14 feb 2020

Vad krävs för att starta ett företag? Mitt svar på frågan är att man vill bidra till en förändring och förbättring av samhället. Du startar med en företagsidé som går ut på att göra samhället och livet bättre. Detta har jag skrivit om i ett tidigt inlägg om vad en entreprenör är och gör.

En av världens främsta tänkare inom företagande, Peter Drucker, skulle säga att man börjar med en mission och att man vet vilka ens kunder är och vad de värderar. Vad vill du åstadkomma och för vem vill du åstadkomma det? En riktig entreprenör hittar ett behov hos en del av samhällets medborgare och har vad som krävs för att tillmötesgå detta behov. Det är inte sann entreprenörsanda att skapa behov för att kunna sälja sina produkter och tjänster.

Företagsidéer kommer inte av sig själva och de är sällan lätta att genomföra. Jag har tidigare skrivit om värdet av att tro på sina idéer även om det tar tio år att genomföra dem. Det kanske inte bara krävs en företagsidé utan även en särskilds sorts människa för att gå hela vägen. Vilka som typiskt lyckas kan du läsa mer om här.

Jag har nyligen fått kontakt med några småföretagare som ser ett behov och har en idé om hur det ska lösas genom ett nystartat företag. Ett företag handlar om fortbildning och ett företag handlar om att kunna cykelpendla i alla väder.

Fortbildning i norr

Hadar Nordin, hemmahörande i Härnösand, har tydligt upplevt att forbildningsevent och konferenser sällan hålls i norra Sverige. De flesta evenemangen hålls i Stockholm eller andra storstadsregioner. Därför startade Hadar företaget Utbildning Norr för att få till stånd fler tillfällen för framför allt pedagoger i offentlig sektor att kunna få en inspirationsföreläsning eller en hel konferens.

Hadar såg ett behov och han genomförde sin företagsidé som numera arrangerar konferenser med flera uppskattade inspirationsföreläsare. Behovet har funnits en längre tid så idén har fått mogna ett tag innan det slutligen blev ett företag av det hela. Jag önskar Hadar lycka till med att driva detta företag många år framöver.

Kläder för cykelentusiaster

Anna Vallin är en passionerad cyklist. För henne är det en onödig begränsning att vi lämnar cykeln hemma när det är kallt eller vått. Hon startade sajten Pedalpendla för alla som vill cykla året runt. På sajten har hon en nätbutik som säljer varumärket Tucano urbano som tillverkar kläder för cyklister (och sedan tidigare tillverkar kläder för motorcyklister).

En del av problemet när man ska till jobbet och cyklar i kyla, regn eller vind är att man måste klä sig för cykelturen och sedan ha andra kläder att byta till när man kommer fram. Antingen blir man våt av vädret eller så blir man svettig av ansträngningen. Med Tucano urbanos innovativa kläder slipper man allt merarbete. Kläderna skyddar kroppen och andas på samma gång. Den perfekta lösningen för cykelentusiaster. Jag hoppas att alla som vill cykla året runt hittar till Annas nätbutik.

Företagare som hjälper uppstartare

När vi förberedde uppstarten av vår webbutik var den förste vi kontaktade en webdesigner. Det är ett av de företag som hjälper nya företag att komma igång. Vissa företag har som idé att hjälpa andra att förverkliga sin idé. Det är ovanligt att de som har en företagsidé kan genomföra alla steg själva.

En av mina nya bekantskaper är Veronika Berg som driver företaget Hemsidesverkstaden. Hon har hjälpt ett stort antal företag att skapa en webbsajt. Hon jobbar främst med wordpress för att uppnå en snygg och funktionell sajt som både passar företaget och företagets målgrupp.

Ett annat företag som hjälper till med webblösningar och webbprojket är Beck Solutions. De hjälper inte bara till att bygga upp en sajt utan arbetar även med digital marknadsföring. Det gäller att synas när man väl har designat sin sajt.

Vårt konsultföretag är också ett företag som hjälper andra företag. Vi tar betalt för våra tjänster precis som alla andra men vi värdesätter också andra sätt att samverka och bygga upp nätverk. När man startar upp kan det vara bra att ha ett nätverk av företagare som kan hjälpa varandra. Undervärdera inte det.

Löneutbetalning

20 jan 2020

När man driver ett företag som har minst en anställd behöver man en särskild lösning för löneutbetalningar. Det går att komma lite enklare undan om man som ägare är den enda som får ut lön. Så fort man har en anställd behöver man ett system för att hantera lönerna och alla de betalningar som sker i samband med löner.

Ett exempel på ett system för att hantera löner som förekommer inom den privata sektorn är Fortknox. Detta system, som jag har skrivit om tidigare, är inte begränsat till löneutbetalningar utan används normalt till alla in- och utflöden av pengar i företaget.

Inom den offentliga sektorn använder många arbetsgivare Primula. Detta system hanterar en rad andra uppgifter om de anställda utöver lönen. Gemensamt för dessa båda system är att arbetsgivaren har en vy och de anställda har en annan. Den anställda kan genom sin inloggning gå in i systemet och se så att nästa lön, några dagar före utbetalning, ser ut som den ska.

Det är väldigt mycket man som arbetsgivare behöver tänka på i relation till lönen. Mer än vad man kan vänta sig. I detta inlägg ligger fokus på själva utbetalningen av lönen men det är värt att fundera i lite bredare termer.

Lön och skatter

När man som arbetsgivare betalar ut lön är det bara en del av de kostnader man har för sin anställd eller sina anställda. Med hjälp av sitt lönehanteringssystem räknar man ut hur mycket som ska betalas in i form av arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Arbetsgivaravgiften är normalt runt 32 procent på bruttolönen och för den första anställda lite drygt tio procent.

Den anställda ska också betala skatt på sin bruttolön vilket arbetsgivaren tar hand om. Arbetsgivaren betalar in denna skatt till Skatteverket tillsammans med arbetsgivaravgiften. Detta överförs som en klumpsumma men redovisas separat.

Företaget har ett konto på Skatteverket ditt alla skatter betalas in regelbundet. Det är då inte enbart skatter i samband med lön utan även moms i samband med inköp och försäljning. Detta konto ska hela tiden vara i balans. Om man har betalat in för lite skatt får man göra en tilläggsbetalning och om man har betalat för mycket skatt får man pengar tillbaka.

Försäkringar och lån

Som arbetsgivare kan man även få hantera andra in- och utbetalningar för sina anställda. Vanligt förekommande exempel är lån och försäkringar.

När det gäller försäkringar har man som företag en företagsförsäkring där en försäkring av de anställda ingår. Denna täcker sådant som händer den anställda när hen är på jobbet. En sådan försäkring är egentligen inte relevant i samband med löneutbetalning. Däremot kan den anställda ha tilläggsförsäkringar.

Genom facket kan den anställde få vissa förmånliga försäkringar. Dessa dras då direkt från lönen och det är arbetsgivaren som sköter dessa avdrag och inbetalningar. Även privata pensionsförsäkringar kan dras direkt från lönen.

Numera finns det även lösningar där den anställdas lån kan dras direkt från lönen. På det viset slipper den anställde sköta inbetalningar och oroa sig för den delen av privatekonomin. I bästa fall blir den anställda mer avslappnad och kan fokusera på jobbet istället, under arbetstid alltså. Med rätt sorts avtal kan det även vara förmånligt för arbetsgivaren (utöver att den anställda tänker mindre på sin privatekonomi på arbetstid).

Gott Nytt År

31 dec 2019

Jag önskar mina läsare och följare ett Gott Nytt År.

Under det kommande året blir det mycket om företagande, ledarskap, utveckling, marknadsföring, SEO och hållbarhet (hållbart företagande).

Vad är det för nya innovationer och lagar som kommer att påverka företagande under det nya decenniet? Dela med dig av dina funderingar.

Lönesamtal och lönekriterier

29 dec 2019

Många som har antällda, eller har chefsuppdrag där lönesättning ingår, tycker att lönesamtal är något av det svåraste. Även om det finns så mycket man kan säga om en persons prestation blir det väldigt personligt när man värderar någons insats med hjälp av lönen.

Det finns en rad punkter som man behöver tänka på vid lönesättning och det samtal man håller.

 1. Lön ska inte vara personligt för den som sätter lönen men är det för den som får lönen.
 2. Utgångspunkten är lönekriterier.
 3. Man behöver ha en klar bild över medarbetarens måluppfyllelse.
 4. Det är inte löneökningen som är avgörande utan slutlönen.

Vi tar en titt på var och en av dessa punker.

Lön är personlig

Så länge lönsättningen är individuell är det rimligt att den som får lönen upplever att lönen är personlig. När löneökningen är rejäl tar man det personligt som att man har gjort en bra insats under året. När löneökningen är svag tar man det personligt som att man inte har gjort någon bra insats (trots att man själv tycker det).

Den som sätter lönen kan tycka och tänka att en person är viktig för organisationen och att det är en nyckelperson. Detta motiverar att man sätter en högre lön än för andra medarbetare för att försäkra sig om att man får behålla medarbataren.

I övrigt är det lönekriterierna som avgör vilken lön man får. Dessa ska i någon mening vara objektiva och tolkningen ska baseras på prestation och inte på hur mycket man gillar någon. För den som sätter lönen ska löneökningen inte vara personlig. Den ska vara välgrundad.

Eftersom många medarbetare tar lönen personligt behöver man grundligt ha granskat prestationerna under året. När medarbetaren ställer sig frågande till den lön som sätts ska man kunna svara utifrån den prestation som har utförts. Om man inte är påläst får man problem med misstroende. Man uppfattas som chef vara orättvis och eventuellt inkompetent.

Upplevelser som en företagstjänst

11 nov 2019

Ordet upplevelseindustri, eller engelskans motsvarighet the experience economy, har sitt ursprung från sent 1990-tal. Det är många företag som har erbjudit upplevelser innan dess men med ett samlat begrepp kan man få en överblick av hur många det är som arbetar med upplevelser som en företagstjänst eller som verksamhetsidé.

Man kan säga att det finns två spår inom upplevelseindustrin där det ena är naturupplevelser och det andra är kulturupplevelser. Turism har alltid varit en gren inom upplevelseindustrin som erbjuder naturupplevelser och/eller kulturupplevelser. På Island utgår turismen främst från naturupplevelser. En helg i Stockholm bygger främst på kulturupplevelser.

I kulturupplevelser ingår allt från arkitektur, nöjesparker och design till kulinariska upplevelser, konserter och idrottsevenemang. De nyare sidorna av upplevelseindustrin är baserat på digitala spel, upplevelsebaserat lärande och virtual reality.

Idag uppskattas upplevelseindustrin sysselsätta ca 300 000 i Sverige och ca 6 miljoner inom EU. Det är en relativt stor bransch och den lär växa. När långväga turism eventuellt kommer att minska kan man tänka sig att de teknikbaserade upplevelserna kommer att öka.

Innan jag startade mina nuvarande företag var jag inne på att starta en verksamhet som skulle erbjuda både hårdvara och mjukvara inom virtual reality. En grundtanke var att det som inte finns lokalt ska kunna upplevas ändå, i mitt fall genom teknik. Företaget GO Sport Travel bjuder in till stora idrottsevenemang som paketresor till några av Europas största fotbollsklubbar. Upplevelser som inte går att hitta lokalt kan man få genom denna tjänst. Det är en stor skillnad på att se en fotbollsmatch på TV och att vara på plats i en av världens största arenor.

Systerföretaget GO Music Travel har inriktat sig på musikupplevelser i någon av Europas kulturstäder som t.ex. London. Där kan man gå på musikal eller konsert med någon av de största artisterna som fyller de stora arenorna. Det man inte kan få på hemmaplan kan man få som en paketresa med mängder av upplevelser.

Sponsring och donationer

1 nov 2019

För ett företag är både sponsring och donationer marknadsföringsåtgärder. De är inte lika direkta som t.ex. annonsering men har i grunden samma syfte: Att stärka verksamheten, stärka varumärket och skapa exponering.

Även om man har ett genuint intresse att stödja annan verksamhet, låt säga idrottsklubbars ungdomsverksamhet eller välgörenhet i annat land, är tanken att dessa stöd ska gå i linje med det varumärke man bygger upp. För att företag som säljer kvalitetsprodukter som är certifierade (d.v.s. miljömärkta, giftfria och ofta ekologiska) ligger det nära till hands att stödja verksamhet som också är världsförbättrande. Det stärker den totala bilden av varumärket. Allt varumärkesbyggande är en form av marknadsföring.

Sponsring

Vi får ofta frågor om spronsring och donationer. Ofta säger vi nej därför att mottagaren av våra pengar gör saker som inte passar oss. De som ringer upp verkar inte bry sig allt för mycket vem som betalar. Vi däremot är mycket selektiva när det gäller vilka vi betalar till.

I år har vi valt ut två projekt med lokal anknytning. Det är både bra och dåligt. Det är bra då de som bor i närområdet behöver känna till att det finns ett företag med vår inriktning i kommunen. Det är även bra då mottagarna som använder produkterna med vår logga behöver få en känsla för att det finns någon i närheten som stöttar det man håller på med.

Vi som jobbar på en global skala, och säljer till hela Europa, har ingen större nytta av att synas i närområdet då våra typiska kundgrupper finns i storstäderna. Vi finns på landsbygden. För att det ska gynna oss i ett större perspektiv behöver det finnas något mer som vi får för pengarna.

Oväntade uppdrag

24 okt 2019

Det händer att jag blir ombedd att komma och föreläsa. De flesta förfrågningarna känns ganska rimliga och väntade. Några förfrågningar kommer mer oväntat. Denna veckas föreläsningar var av det senare slaget.

För en vecka sedan publicerade DN en artikel om drivkrafter och jag hade, som en av två forskare, blivit intervjuad för att uttala mig. DN har stor spridning på sina artiklar vilket kan föra med sig att man får frågor och förfrågningar efter att ha medverkat i en artikel.

Denna gång hörde en av SVTs chefer av sig och undrade om jag kunde föreläsa om drivkrafter. Jag har stått inför många olika åhörarskaror men aldrig inför personalen på TV. Det var bara roligt och spännande att få möjligheten.

På tisdag morgon denna veckan befann jag mig i SVT-huset, Göteborg. Föreläsningen gick rätt så bra. Jag fick inte med allt jag planerat för men i det stora hela blev det som jag tänkt mig. Föreläsnignen genererade en rad frågor. Sånt gillar jag för det blir min möjlighet att reflektera vidare och kanske lära mig något nytt. Bara erfarenheten i sig var annars ny och lärorik för mig.

För två veckor sedan kontaktade Cecilia Ekeblom, känd från "Ensam mamma söker", mig. Hon arrangerar events för 1,6 miljonerklubben som är en sammanslutning för kvinnors hälsa och välbefinnande. De har en serie events tillsammans med Förenade Bil. Frågan jag fick var om jag kan hålla en hälsorelaterad föreläsning. Jag tvekade men tänkte att det säkert kan föra något gott med sig.

Priser och prissättning

6 okt 2019

Vad är ett pris egentligen? Det finns flera olika sätt att titta på detta. Det finns också ett flertal sätt att tänka kring prissättning. I detta inlägg ska några varianter tas upp som en grund och som en funderare.

Vad är ett pris?

Tre grundläggande sätt att se på priser är kostnadsbaserade priser, värdebaserade priser och psykologiska priser.

Kostnadsbaserade priser

Ett kostnadsbaserat pris baseras på produkens tillverkningskostnad, frakt till återförsäljare, frakt från återförsäljare och kostnader för att driva sin butik med lokalkostnader inkluderade. Till denna kostnad ska man lägga en marginal för att få pengar till löner och eventuella risker.

En vanlig princip vid prissättning för återförsäljare är att multiplicera inköpspriset med mellan 1.5 till 3.0. Tillverkaren ger ett rekommenderat pris.

Om man lägger ut pengar på marknadsföring får man lägga till dessa marknadsföringskostnader till priset.

Värdebaserade priser

Ett värdebaserat pris bygger på det upplevda/uppfattade värdet av en vara (eller tjänst) snarare än vad den faktiskt kostar. En produkt kan kosta 30 SEK att tillverka och frakta men man tar ändå 180 SEK som utpris till kund. En del produkter värdesätts högt av en viss kundgrupp och därför kan man sätta ett pris som matchar vad de är beredda att betala.

Efterfrågan kan få ett pris att öka. Då tänker man sig att produkten värderas högt av många men endast kan tillfalla ett fåtal. Då får de som får tillgång till produkten betala extra.

Ett tillägg till värdet kan vara den service man får när man köper en produkt. Att få extra service kan göra kunden villig att betala lite extra.

Psykologiska priser

Ett pris förväntas hänga samman med kvalitet. Ju högre priser desto högre kvalitet. Om man har kvalitetsprodukter ska man välja ett pris som motsvarar dess psykologiska värde.

En småföretagares syn på interimistiska lösningar

16 sep 2019

När man som jag har startat två företag och drivit dessa under flera år vet man vad som krävs att leda en verksamhet. Jag har inte bara lett privat verksamhet utan även kommunal och statlig. Om man kan prata om att leda i generella termer när man har erfarenheter från olika verksamheter skulle jag vara en person som har god förståelse för detta, inklusive visioner och mål. Med denna varierade erfarenhet tycker jag mig också veta att det främst handlar om att förstå varje unik verksamhet.

Om jag då skulle vilja utveckla mig själv som chef, skulle jag kunna tänka mig att gå in och leda en befintlig verksamhet som för tillfället saknar chef? Skulle jag passa som interimschef? En interimistisk lösning är tidsbegränsad och en övergångslösning. Det medför vissa förutsättningar och krav. Vem har det som krävs. Har jag det?

Detta talar för att jag skulle fungera som interimschef:

 • Jag hade ingen ledarerfarenhet att driva någon av de företag jag var med att starta. Även om jag hade kunskaper kring innehållet av varje företags kärnverksamhet hade jag inte varit ledare för någon liknande verksamhet. Man lär sig mer om sin egen verksamhet samtidigt som man växer in i ledarrollen.
 • De chefs-uppdrag jag har haft inom statlig verksamhet har varit, och är, tidsbegränsade. Man vet när man går in i uppdragen att det gäller att göra en fokuserad insats under denna tid.
 • Att ha erfarenhet av att ta ett extra ansvar för en verksamhet, som det innebär att vara ledare/chef, ger en viss trygghet. Detta medför att jag kan tänka mig att leda även i nya sammanhang.
 • Jag är van att läsa in mycket material och på andra sätt samla in information för att sätta mig in i hur saker fungerar.

Detta talar för att jag inte skulle fungera som interimschef:

 • Min egen uppfattning av mig själv är att jag inte är den som ger ett omedelbart starkt intryck. Om detta är viktigt för att få en bra start i en ny verksamhet ligger jag sämre till.
 • Jag får ha en viss självkännedom och inser att det är mycket jag inte kan. Det är bra när man vet vad man inte kan för då kan man lära sig men ju mindre insatt man är desto mer måste man lära. Detta har sitt pris och jag är inte beredd att lägga för mycket tid på vissa saker.
 • Jag gör bara saker jag brinner för. Det utesluter väldigt mycket.
 • Det sägs att det är en fördel att vara äldre när man är interimschef. Även om jag har mer erfarenhet med ökad ålder är jag osäker på om jag har den energi som jag hade som yngre.

Om jag upplever att fördelarna väger tyngre än nackdelarna och att jag dessutom är inspirerad att anta nya utmaningar, vad ska jag då göra? Jag skulle vända mig till en förmedlare av interimstjänster som antingen är nischad inom det eller de områden jag kan bäst eller någon av de mer etablerade som förmedlar till många olika branscher. Brightmill har delat in uppdragen i olika kompetensområden. Då kan man lätt se vad man skulle passa som och anmäla intresse för just detta.

Vikten av att tro på sina idéer när man ska starta ett företag

4 sep 2019

En sann entreprenör är en samhällsförbättrare som sätter människan och användaren i centrum. I en värld där ekonomer och ingenjörer har stort inflytande kan ibland människan, och hennes vardagsbestyr, komma bort.

Jag får här öppet erkänna att en av mina inspiratörer, som ganska ofta förlöjligas i medierna, är Richard Branson. Han är en sann entreprenör, en innovatör och framför allt en företagare som sätter människan i centrum. Hela hans grundidé är att det ska vara enkelt att vara kund i hans företag, och för det krävs användarlösningar och en hög serviceanda.

Branson har gett sig in i nya branscher ett flertal gånger för att han har idéer som han tror på. Det är inte lätt att sätta sig in i hur en hel bransch fungerar men om man har resurser och tror på det man vill åstadkomma kan det gå. Branson är inte bara entreprenör. Han är också en äventyrare som gillar att resa, träffa människor och se nya miljöer.

Entreprenören Lars Kristensson

Med detta i bakhuvudet var det inspirerande att få veta lite om entreprenören Lars Kristensson, genom några intervjuer jag stötte på. Jag vill inte dra jämförelserna med Branson allt för långt men båda har rört sig i olika branscher, båda sätter fokus på människan/användaren, båda älskar att resa och allt vad det för med sig, och båda har hamnat i flygbranschen.

En stor skillnad mellan Branson och Kristensson är att Lars har studerat en hel del på universitetsnivå. Branson hoppade av skolan tidigt, han började sin karriär inom nöjesbranschen genom att starta en studenttidning och gick sedan vidare med att starta en skivaffär som ledde till ett skivbolag. Kristensson läste bl.a. datavetenskap och alla möjliga beteendevetenskaper innan han hamnade som programmerare och AI-expert inom dataspelsbranschen, en annan sida av nöjesbranschen.

Gå på mässa

23 aug 2019

När man driver företag som säljer varor behöver man få lite ny input då och då. De stadiga leverantörer man har skickar ut sina kataloger. De leverantörer man ännu inte har kan man bäst möta på en bransch-mässa.

Du som letar efter billiga varor får ställa in dig på att åka på mässa i Asien. Hela förfarandet förstärker bara bilden av att billigt är synonymt med klimatvidrigt. Först ska du resa till Asien med flyg regelbundet och sedan får du hem produkter som är tillverkade till minimilöner från fossilintensiva verksamheter. Tänk dig noga för innan du tar det steget.

Du som vill sälja kvalitetsprodukter har många mässor att välja på i Sverige, i Norden och inom EU. Inom min bransch är det mässtider i januari/februari samt i augusti. Då är det ofta Stockholm, Köpenhamn, Berlin och Paris som gäller.

Jag brukar förbereda mig inför en mässa genom att titta igenom vilka utställare som ska medverka. Efter det gör jag en gallring där jag väljer ut de utställare som jag helst vill besöka. Ibland går det att boka tid i förväg för en visning. Det händer nästan varje gång jag går på mässa att det tillkommer nya utställare i sista stund. När jag har besökt de jag har satt prio ett på och har tid över mellan mina bokade möten går jag runt lite planlöst för att upptäcka det jag inte har kunnat kolla upp i förväg. Det händer nästan jämt att jag hittar någon ny pärla på det sättet.

Att hamna i blåsväder på sociala medier

5 aug 2019

På grund av att sociala medier, med snabb reaktionstid och omfattande spridning, finns ökar risken att mindre felsteg blossar upp till något stort. Det har vi fått erfara några gånger. Jag ska ta ett par exempel så att du kan tänka igenom vad du lägger upp och hur du tacklar det när det har gått fel.

En fråga om kön

Vår främsta besöksgrupp är unga mödrar. De flesta är uppvuxna i en anda av jämlikhet mellan könen. För vissa har det gått så långt att man inte ska kalla plagg för pojk-plagg eller flick-plagg. Många varumärken hanterar det genom att tillverka och sälja kläder som i grunden är unisex. Klänningar och kjolar är inte särskilt mycket unisex men det slipper igenom så länge man inte nämner att klänningarna är till flickor.

En av våra varumärken struntar helt i denna trend och skriver ut i produktnamnet att det är en pojk-produkt eller en flick-produkt. För att ligga så nära originalet som möjligt gjorde vi det också. Det blev en flick-badbyxa med volanger och en pojk-badbyxa utan. Det är inte särskilt troligt att någon skulle köpa en badbyxa med volanger till en pojke men de reagerar starkt när man skriver att den med volanger är till flickor.

Reaktionen blossade upp i en facebook-grupp med flera tusen följare. En person reagerade och flera började kommentera. De gjorde det med utgångspunkt i vårt varumärke och inte det varumärke som vi säljer. Med hjälp av en influencer som vi jobbar nära fick vi snabbt veta att denna diskussion hade blossat upp och att de pratade om oss som ett gammalmodigt företag. Det vara bara att ändra rubriceringen fort som attan.

De branscher som har flest e-handlare

20 jul 2019

Funderar du på att starta en e-handel? Har du koll på konkurrensen? Ett sätt att se på konkurrens är att titta på hur många aktörer det finns inom en bransch. Här nedan ska jag lista de tio branscher där det hösten 2018 fanns flest handlare som man därmed behöver konkurrera med.

1. Den bransch som har flest e-handlare är Hus & Hem som har 894 e-handlare. Det kan bli väldigt svårt att som nystartat företag med eget kapital slå sig in på denna marknad. Tillväxten inom denna nisch var 15 % vilket 2018 var den sjätte mest ökande branschen. Utgångsläget är att Hus & Hem är den tredje största branschen online strax efter Kläder & Mode.

2. 531 e-handlare säljer artiklar inom Sport & Fritid. Det är en nisch som ökade med 11 % förra året. Sport & Fritid är den fjärde största branschen inom e-handel.

3. Hemelektronik är ett populärt område där 458 e-handlare kämpar om kunderna. Branschen ökade med 8 % 2018 vilket kan vara ett tecken på att det inte är så lovande att ge sig in på den marknaden. Hemelektronik är annars den största branschen sett till omsättning inom e-handel.

Websidors innehåll - Ett fundament för en välbesökt sida

11 jul 2019

Mycket av det jag arbetar med involverar text. Mina böcker och blogginlägg består nästan bara av text. Beskrivningar av de tjänster mitt konsultföretag erbjuder är baserade på text. Beskrivningar av de produkter jag säljer i mitt e-handelsföretag är en mix av text och bild.

I detta inlägg ska jag förklara varför texten är så viktig och vad man ska tänka på för att attrahera både läsare och sökmotorer. De som dagligen ägnar sig åt att fylla websidor med innehåll använder termen content.

Om textproduktion inte är din starka sida kan vägen till den optimala texten kännas lång. Då föreslår jag att du vänder dig till en professionell skribent eller en byrå som är specialiserad på content. Ett förslag är svenskcontent.se. Oavsett vilket kan du få en del avnändbara tips och en bättre förståelse genom detta inlägg.

Målgrupp

Den som skriver har alltid en målgrupp. Det är den grupp av människor som är de tänkta läsarna. Även om jag precis skrev "har alltid en målgrupp" så händer det att man skriver utan tanke på vad som funkar bäst för den tänkta målgruppen. Låt mig ta några exempel.

Klimatsmart ledarskap

2 jul 2019

Ledare utan en hållbar livsstil eller hållbara normer kommer inte att anses trovärdiga som chefer framöver och sluta vara attraktiva på arbetsmarknaden.

Fil Dr Johan Lembke

Jag återkommer gärna regelbundet till frågor om hållbart ledarskap. Denna gång har jag influerats av en artikel i Ledarnas medlemstidning Chef. Titeln på artikeln är: "Bli en klimatsmart chef i 5 steg". Jag ska ta en närmare titt på dessa fem steg.

Steg 1 - Ta reda på fakta

I artikeln listans en del fakta som anses odiskutabla. Hit hör att fossila bränslekällor är en starkt bidragande faktor till klimatföräningar och att vegetarisk kost är mer klimatneutral än animalisk kost. Transporter bidrar till stor del till klimatpåverkan.

Min kommentar: En klimatsmart ledare lever redan efter dessa fakta och väljer grön el, vegetarisk kost (huvudsakligen eller helt och hållet) och reser fossilfritt (d.v.s. cykel, elbil och tåg). Vi anser att användandet av plast, som är ett fossilbaserat material, bör minimeras så nära noll man kan komma. Det som vanligtvis händer när plast slängs är att det bränns vilket ger en ökning av växthusgaser. Man kan inte kräva mer av sina medarbetare än man själv är beredd att göra. En ledare som redan gör det visar att det går.

Mina val: Våra verksamheter drivs av grön el; vi äter nästan bara vegetarisk kost som huvudsakligen är KRAV-märkt eller motsvarande; vi kör en supermiljöbil men har ambitionen att köra helt på el inom en snar framtid. Vi väljer bort plast i det mesta. En del produkter går inte att köpa utan plastförpackningar men när man kan välja tar vi bort plasten. Våra ingående och utgående försändelser går med lastbil. Det är inte optimalt men speditören klimatkompenserar.

← Äldre inlägg

 

Väderkarta.se

braföretagslån.se

 

foretagsbloggar.nu

Företagsbloggar