Följ min blogg om att driva företag. Jag, Mikael Jensen, är delägare av ett konsult- och kompetensutvecklingsföretag som heter EmSec och jag är delägare av ett e-handelsföretag som heter e-resisitble. Här kan du få del av mina tankar direkt kopplade till företagandets vardag och mina idéer kring företagande. Några typiska områden jag lyfter är personalfrågor, marknadskommunikation/SEO, att lyckas som företagare och hållbart företagande.

 

Sida 2

Marknadskommunikation eller ekonomi?

14 apr 2019

Jag har nyligen ställts inför en konkret situation där vi tvingats välja mellan hur vi framstår för våra kunder och om vi kan skära ned på utgifterna. Vilket ska man välja?

Det konkreta fallet rör våra förpackningar. Vi beställde nya förpackningar till vår e-handelsverksamhet med vår logga på och när de väl kom, för upphämtning, visade det sig att de hade fel färg. Tillverkaren hade gjort bruna förpackningar med vår logga på när vi hade beställt vita.

Vilka är problemen att förhålla sig till?

1. Förpackningarna vi fick hade fel färg. Vi fick alltså inte det vi hade beställt och normalt returnerar man när man inte får det man vill ha. Man betalar sällan för saker man inte vill ha.

2. Vi har arbetat upp en viss färg på våra förpackningar för att kunderna ska känna igen sig. Att byta gör kunderna osäkra.

3. Beställningen av nya kartonger var på en volym av fyra EU-pallar. Vi pratar om tusentals kartonger med vår logga på fel bakgrundsfärg.

4. För att minimera skadan för alla inblandade erbjuder företaget vi beställt ifrån att vi får förpackningarna i fel färg till 40 % lägre pris. Allternativet är att allt skickas tillbaka till tillverkaren som mal ner förpackningarna och gör nya. Eftersom kartongerna har vår logga på kan ingen annan använda dem.

Våra val står mellan att avvika från en upparbetad marknadskommunikation och en möjlighet att få väldigt bra priser. Vad ska vi välja?

Nätverk och externa kontakter

6 apr 2019

När man träffar mig slås man nog inte av att jag skulle vara en nätverkande person. Jag har inte själv den bilden av mig. Om man tittar på hur jag gör och har gjort de senaste decennierna nätverkar jag på en mycket hög nivå. Detta går väl i linje med de färdigheter som jag ständigt utvecklar för att lyckas i mitt företagande.

Med en bakgrund inom musik har jag en rad kontakter från den tiden som är till hjälp även idag. Genom mina tidiga intresse för visuella medier som att skapa videor och att skapa och designa websidor har jag en del kontakter. Mitt intresse för konst, som till och med ledde till ett konstsamlande, ligger till grund för ett nätverk inom detta fält.

Min forskning har bidragit till att jag ingår i flera nätverk och har kvar enstaka kontakter från nätverk jag har lämnat. I dessa nätverk diskuteras inte enbart forskning utan man bygger relationer på ett personligt plan. Via mitt skrivande, särskilt i min roll som redaktör, har jag skapat kontakter med personer som jag har haft antologiprojekt tillsammans med.

Som företagare har jag en del kontakter med både branschnära verksamheter och inom andra nischer. Här ser jag det som en fördel att skapa kontakter för att hjälpa varandra. Det är oerhört värdefullt att hjälpa varandra i en tuff värld där de stora drakarna försöker få en att gå i konkurs innan man ens blivit etablerad. Här är gamla vänner, som min ungdomskamrat Hasse Carlsson, och nya vänner värdefulla.

Ett ganska nyligt nätverk som, för min del, ständigt växer utgörs av kontakterna inom SEO. Det finns forum som SEO-forum.se där man hjälper varandra med tips och där enstaka individer sträcker ut en förfrågan om samarbeten. Jag säger ofta ja till dessa initiativ för att jag tror att det alltid finns någon nytta med det som gör att båda vinner på det. Jag har t.ex. nyligen gästbloggat på SEO-företaget Puffers blogg om betydelsen av ankartext och hur det påverkar varumärkesbyggandet online.

Trender inom SEO

27 mar 2019

Som jag har skrivit i tidigare inlägg är SEO (Search Enginge Optimization = Sökmotoroptimering) avgörande för företag som helt eller delvis säljer via webben. Förutom vissa grunder som är relativt stabila finns det förändringar som man behöver hålla sig uppdaterad om. I detta inlägg ska jag skriva lite om saker som har blivit mer viktiga under 2018/2019. För en mer omfattande lista över nästan alla faktorer som Google väger in kan du titta på denna lista med Googles 200 rankingfaktorer.

Jag ska beskriva fem viktiga förändringar som redan märks av eller kommer att märkas 2019.

1. Google Chrome känner av om sidan man besöker är säker eller ej. En säker sajt har förledet https. Många sajter använder http. S:et indikerar att ett SSL certifikat används som gör webplatsen mer säker. En sådan investering är också en indikator, för Google och besökare, att det är en seriös sajt eftersom ägaren har investerat i och bemödat sig om högre säkerhet. Ett problem, förutom säkerhetsbrister, är oseriösa sajter som bara finns uppe en kortare tid. En säkerhetsinvestering tyder på en långsiktighet. Se därför till att skaffa certifikat.

2. Googles AI kan lista ut vad användarnas avsikter är. Användare gör google-sökningar med en särskild avsikt. Om sajtägare kan sätta sig in i hur den som söker tänker är det lättare att tillmötesgå både Googles sökmotor och användaren som gör en sökning. Fundera igenom hur användaren tänker och anpassa innehållet i sidan efter det. En sak som jag allt oftare gör är att lägga en sammanfattning i början och en fördjupning därefter. Då vet användaren ganska snart om den har hittat rätt utan att behöva läsa igenom ett helt inlägg.

Bokföring och redovisning - vilken hjälp finns att få?

22 mar 2019

I deklarationstider blir man alltid påmind om det som vissa småföretagare kan tycka är svårt, nämligen att kontrollera att man har skött sin bokföring och i en förlängning att man har skött företaget. Detta ska sedan redovisas till ledning i företaget och till myndigheter, särskilt bolagsverket och skatteverket.

Bokföring och redovisning betyder inte riktigt samma sak även om de är fullständigt relaterade. Centralt i både bokföring och redovisning är köp (utgifter) och försäljning (inkomster). För att kunna avgöra hur det går för din verksamhet behöver du ha en god bild av om ekonomin går enligt plan. Det är alltid bra med vinst men vissa verksamheter startar med föresatserna att inte gå med vinst på ett eller två år. Då gäller det att redovisningen ger en vägledning för den fortsatta planen och budgeten.

CSR - företags sociala ansvar

17 mar 2019

CSR står för Corporate Social Responsibility. Det handlar om hur företag tar ett brett samhällsansvar avseende hållbarhetsaspekter. De huvudsakliga ansvarsområdena är ekonomiskt ansvar, miljömässigt ansvar och socialt ansvar. För att förklara vad detta innebär ska jag ta ett av mina företag, e-handelsföretaget, som exempel. Först några meningar om hur baksidan av CSR ser ut.

När ett stort bolag har gjort bort sig i media genom att någon nyhet om usla arbetsförhållanden eller att man förstör den lokala miljön sätter PR-avdelningen igång med att visa hur mycket bra företaget gör för samhället. Detta är en form av CSR men det verkar inte trovärdigt. Låt mig ta två exempel. När Shell exploaterar naturområden och människor blir det inte trovärdigt om någon PR-expert talar om för hela världen hur bra företaget är och hur mycket företaget gör för omvärlden. Det känns som köpt goodwill. Ett bättre sätt är att aldrig förstöra naturen och människornas liv. Det handlar om etik och trovärdighet. När HM tillverkar sina kläder i fabriker där man som anställd inte får gå på toaletten och tvingas arbeta i 12-14 timmar i streck mot en lön som inte går att leva på blir det svårt att tro att företaget bryr sig om människor och arbetsmiljö. Deras PR-arbete blir inte trovärdigt efter en sådan nyhet.

CSR har varit hett i ca tio år och handlar i dag huvudsakligen om hållbarhet, d.v.s. hållbart företagande. En sida av CSR är också att man inte bara utför ansvarsfulla handlingar utan att man också kommunicerar sitt arbete till det omgivande samhället. Det man kommunicerar ska då överensstämma med det man gör i verksamheten för att värdet av CSR ska nå samhället i stort och kunder i synnerhet. CSR är en del av varumärkesbygget.

Medarbetaranda och kvalitetskultur

2 mar 2019

Förutom att nå sina övergripande mål vill varje företag uppnå hög prestation och hög kvalitet. Jag har funderat över detta en hel del men framför allt har jag tagit reda på vad forskning säger om hur man når hög prestation och hög kvalitet inom företaget.

Det finns inte en enda faktor som gör jobbet utan det hänger på en hel rad. Jag vill lyfta den kanske enskilt viktigaste faktorn av de som har studerats. Som företagare och ledare bär man ansvar för att skapa en sådan kultur att prestation och kvalitet hör till en självklar standard. Man får prata om det så väl som att praktisera det.

Det som på engelska heter Organizational Citizenship Behavior (OCB) har studerats av forskare i ett halvt sekel och har visat sig värdefullt på arbetsplatser. Man kan säga att citizenship står för medarbetaranda och utgörs av de anställdas vilja att utföra handlingar som inte ingår i tjänstebeskrivningen för att själv må bättre men framför allt för att sprida omsorg till andra.

Medarbetaranda tangerar, eller består av, fem områden: altruism, artighet, sportslighet, samvetsgrannhet, och dygd.

Utvecklingssamtal

21 feb 2019

Utvecklingssamtal, eller medarbetarsamtal som det ibland kallas, är ett årligt samtal om hur organisationen och medarbetaren ska utvecklas för båda parters bästa. Man kan eventuellt ha utvecklingssamtal oftare men det är bra att ha ett någorlunda långsiktigt mål att sträva mot. Därför är ett år en bra tid att verka för förbättring och utveckling. Det kan dock behövas påminnelser under året.

Som chef är det övergripande syftet att utveckla organisationen. Om det inte kan göras utan att de anställda utvecklas ska utvecklingssamtalen gå ut på att komma fram till hur den enskilda individen behöver utvecklas. De frågor som bör tas upp är hur medarbetaren kan bli en bättre medarbetare för organisationens bästa.

De områden jag finner mest meningsfulla att fördjupa sig i är följande fem:

1. Arbetsmiljö och medarbetaranda

2. Mål och prestation

3. Kompetensutveckling och utbildning

4. Kunskapsproduktion och kunskapsdelning

5. Ledarskap och ansvar

Företagare som fascinerar mig

16 feb 2019

Att driva företag är inte enkelt. De som är bäst på det kan få företagande att verka enkelt men det beror på att de är så bra på vad de gör. När jag ser någon som är väldigt duktig på det hen gör kan jag inte låta bli att fascineras. Det gäller allt men i det här fallet särskilt företagande. För mig kan det vara väldigt olika sidor hos en företagare som fascinerar mig. Jag ska ge några exempel.

Alla gillar historier om helt vanliga människor, eller människor som växer upp under svåra förhållanden, som börjar från noll och verkligen lyckas. Bland företagare finns det mängder av sådana historier. Ingvar Kamprad började från noll och byggde upp ett av Sveriges största företaget någonsin och världens största möbelföretag. Amancio Ortega, som idag bedöms vara världens femte rikaste och europas näst rikaste person, började från noll och startade klädkedjan Zara.

Att anställa sin första medarbetare

11 feb 2019

I det ena av mina företag anställde vi nyligen vår första medarbetare. När man arbetar som konsulter behöver man för det mesta lägga manken till för att hålla sig sysselsatt, så att ta in en anställd är ett positivt tecken på att verksamheten går bra.

Mellan första januari 2018 och sista december 2021 är det särskilt gynnsamt för aktiebolag och handelsbolag att anställa medarbetare nummer ett. Det så kallade växa-stöder är en tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift som reducerar den ordinarie arbetsgivaravgiften på 31,42 % med 10,21 % till 21,21 %.

"För att uppfylla kraven för stödet ska anställningen pågå i minst tre månader och arbetstiden ska vara på minst 20 timmar per vecka. Nedsättningen gäller för löner upp till 25 000 kronor per månad. Stödet kan medges under högst tolv månader".

Det är väldigt roligt och spännande att ha ytterligare en i gänget. Det betyder inte bara att företaget utvecklas utan även att var och en i företaget utvecklas. Diskussionerna blir något annorlunda när man är fler. Man får tid över till att fördjupa sig i nya saker. Arbetsfördelningen kan bli särskilt gynnsam både om man får avlastning och om man har specifika kompetenser som breddar hela företagets kompetens. Skillnaden från att vara två till att bli tre är ganska stor.

En del saker kan både praktiskt och tekniskt komma att ändras. Till exempel kan man behöva införskaffa ett löneprogram till sitt bankkonto. Det blir en liten omställning som även kan kännas som merarbete och som innebär vissa tilläggskostnader men på sikt är det nog ändå till allas fördel.

Våga växa.

Utökat sortiment?

30 jan 2019

Jag tycker om att gå på mässa för att få inspiration. Om jag ska vara helt ärlig är det ganska tröttande att gå på mässa men det positiva överväger det negativa med bred marginal. Det roliga med att gå på mässa är att de företag man redan samverkar med har nya produkter att erbjuda samt att man hittar nya företag att samverka med.

Det vanliga är att man får träffa företagets säljare. En del är hur trevliga som helst. Roligast är dock när man får träffa företagets ägare och grundare. Jag gillar att de tar sig tid att träffa sina gamla och nya samverkanspartners. När det är en ägare av ett stort företag som dyker upp kan jag nästan bli lite 'star struck'. Det handlar trots allt om någon som har startat upp från noll och lyckats på en internationell arena. Denna någon som har lyckats har min beundran.

Den stora utmaningen med att gå på mässa är att man hittar mycket fint att ta in till sin egen verksamhet. Om man tycker att man saknar något i sitt sortiment och äntligen hittar det som kan fylla ut en lucka känns det både bra och rimligt att utöka sortimentet. Det verkliga problemet är när det finns mängder av märken som alla har fina produkter men som är väldigt lika de märken man redan har. Hur mycket mer ska man ta in? Är det någon vits med att utöka? Å andra sidan kan man fundera på hur brett sortiment man ska ha. Är det inte bättre att nischa sig? Då vet kunderna vad de kan vänta sig.

Slutligen landar vi i att det blir lite nytt från våra etablerade märken och lite nya märken som kommer in. Begränsningen bestäms av hur mycket vi har råd med, hur mycket vi har plats med på lagret och vad vi tror att våra kunder vill ha. Den sista biten är den svåraste. Tänk om man visste precis vad kunderna vill ha. Men nu gör vi kvalificerade gissningar och hoppas att det går hem. Vi har en spännande tid framför oss.

Hållbara företag

26 jan 2019

I början på varje år brukar det dyka upp listor och utmärkelser baserat på året som har gått. Ett särskilt område som jag gärna följer är hållbarhetsindex. I Norden finns det något som heter Sustainable Brand Index. Där kan man titta vilka varumärken inom varje nordiskt land som uppfattas som hållbart antingen av allmänheten eller av andra företag. Jag kan tycka att det är ganska intressant att jämföra topp fem från respektive lista.

Från 2018 års rapport anser befolkningen i Sverige att följande fem varumärken är mest hållbara:

 1. COOP
 2. IKEA
 3. Lantmännen
 4. Apoteket
 5. ICA

Från samma år anser svenska företag att följande fem varumärken är mest hållbara:

 1. Stena Recycling
 2. Stora Enso
 3. Lantmännen
 4. SCA
 5. Tetra Pak

Att lyckas som företagare - vilka faktorer ligger bakom?

12 jan 2019

Vad är det på ett personligt plan som gör att vissa lyckas som företagare men inte andra? Vad är det som gör att vissa lyckas mycket väl som företagare? Med min forskarbakgrund har jag intresserat mig för detta och tittat lite närmare på ett antal studier.

Företagsforskaren Ravindra Jain menar att följande komponenter bör finnas på plats för att man ska kunna starta och driva ett företag:

 • Motivation
 • Kreativitet
 • Riskbenägenhet
 • Kontroll
 • Self-efficacy
 • Social intelligens
 • Extrovert personlighetsdrag
 • En blandning av färdigheter
 • En särskild social bakgrund (t.ex. entreprenörer i släkten)

Hon föreslår några till men de har enligt henne själv marginell inverkan. Jag tycker att det verkar ligga mycket i detta men jag är inte helt nöjd. Genom att titta på metastudier, d.v.s. studier som sammanställer resultatet från ett antal studier, får man en mer solid grund att förhålla sig till.

Jag utgick ifrån Jains faktorer men valda också ytterligare några. Jain föreslår t.ex. att det extroverta personlighetsdraget är värdefullt men det finns andra personlighetsdrag som kan vara minst lika värdefulla. Alltså kollade jag upp dessa. Baserat på min forskarerfarenhet kan jag säga att Jain har missat några faktorer som tillit och mål. Därför har jag lagt till dem. Därtill finns det fem olika sorters motivation så man får precisera vilken sorts motivation som är särskilt värdefull när man startar och driver företag.

Nytt år - gamla och nya mål

4 jan 2019

Detta är en tid på året då de flesta företagare ser över hur det föregående året har varit och en tid för att lägga upp målsättningar för det nya året. Jag personligen har med åren blivit mycket för att lägga upp mål med ganska hög precision. Ju mer precisa målen är desto lättare är det att stämma av hur väl jag har nått dem. Det är naturligtvis också lättare när målen utgår från mätbara värden. Dit hör t.ex. omsättning och vinst. Med smarta verktyg kan man även ha mätbara värden för varumärkets värde eller för websidans värde.

För 2018 satte vi upp ett omsättningsmål som vi både nådde och överskred. November blev årets bästa månad vilket i förväg kanske var förvånande men i efterhand visar sig ligga i linje med andra handlare. De flesta kunderna verkar ha handlat inför julen redan i november. Många e-handlare hade högre omsättning i november än i december.

Ett annat mål för 2018 var att nå viss synlighet på Google. Det handlar om vissa av våra sidor och vissa varumärken som vi säljer. Några delmål överträffade våra vildaste förhoppningar medan några hamnade just under målet. De flesta var dock inom gränsen för vår målsättning.

Egenföretagare och ledighet

28 dec 2018

Jag känner ingen, inklusive mig själv, som driver litet eller stort företag som tar ut någon direkt ledighet. Det är något av baksidan med att driva eget företag. Man jobbar nästan jämt.

När man jobbar så mycket ligger man också ofta på eller över gränsen av sin fysiska och mentala förmåga. Det är därför inte särskilt ovanligt med någon form av överbelastning som leder till sjukskrivning eller ett långvarigt behov av vård/medicinering.

En vän till mig fick kort efter en operation jobba trots att han knappt kunde stå. Det gick inte att göra något utan smärtstillande. Att han hade en försäkring var inte till någon större hjälp eftersom det fanns uppbokade jobb som skulle utföras. Om det inte gjordes skulle det bli ett ekonomiskt bortfall. Här står valet mellan inkomster och hälsa. Hälsan kommer för många i andra hand (om ens det).

Producentansvar - vad gäller?

22 dec 2018

Nu när det är jultider hanterar vi paket mer än någonsin. Det gäller både hushåll och företag. Just den omfattande pakethanteringen aktualiserar frågan om producentansvar. Vi har inom EU sedan ett tag ett regelverk som innebär att den som tillverkar och använder produkter som antingen är skadliga för miljön eller som behöver samlas in för återvinning/återanvändning ska betala för detta.

Betalningen baseras då på PP-principen ('pollutor pays prinicple' på engelska) i de fall produkten är miljöskadlig att tillverka eller att produkten huvudsakligen är baserad på miljöskadliga råvaror. Tanken är att den som väljer att tillverka eller använda en produkt som är gjord av något miljöskadligt, när det finns alternativ, ska betala för det sämre miljövalet.

← Äldre inlägg

 

 

 

foretagsbloggar.nu

Företagsbloggar