Följ min blogg om att driva företag. Jag, Mikael Jensen, är delägare av ett konsult- och kompetensutvecklingsföretag som heter EmSec och jag är delägare av ett e-handelsföretag som heter e-resisitble. Här kan du få del av mina tankar direkt kopplade till företagandets vardag och mina idéer kring företagande. Några typiska områden jag lyfter är personalfrågor, marknadskommunikation/SEO, att lyckas som företagare och hållbart företagande.

 

Sida 2

Att lyckas som företagare - vilka faktorer ligger bakom?

12 jan 2019

Vad är det på ett personligt plan som gör att vissa lyckas som företagare men inte andra? Vad är det som gör att vissa lyckas mycket väl som företagare? Med min forskarbakgrund har jag intresserat mig för detta och tittat lite närmare på ett antal studier.

Företagsforskaren Ravindra Jain menar att följande komponenter bör finnas på plats för att man ska kunna starta och driva ett företag:

 • Motivation
 • Kreativitet
 • Riskbenägenhet
 • Kontroll
 • Self-efficacy
 • Social intelligens
 • Extrovert personlighetsdrag
 • En blandning av färdigheter
 • En särskild social bakgrund (t.ex. entreprenörer i släkten)

Hon föreslår några till men de har enligt henne själv marginell inverkan. Jag tycker att det verkar ligga mycket i detta men jag är inte helt nöjd. Genom att titta på metastudier, d.v.s. studier som sammanställer resultatet från ett antal studier, får man en mer solid grund att förhålla sig till.

Jag utgick ifrån Jains faktorer men valda också ytterligare några. Jain föreslår t.ex. att det extroverta personlighetsdraget är värdefullt men det finns andra personlighetsdrag som kan vara minst lika värdefulla. Alltså kollade jag upp dessa. Baserat på min forskarerfarenhet kan jag säga att Jain har missat några faktorer som tillit och mål. Därför har jag lagt till dem. Därtill finns det fem olika sorters motivation så man får precisera vilken sorts motivation som är särskilt värdefull när man startar och driver företag.

Nytt år - gamla och nya mål

4 jan 2019

Detta är en tid på året då de flesta företagare ser över hur det föregående året har varit och en tid för att lägga upp målsättningar för det nya året. Jag personligen har med åren blivit mycket för att lägga upp mål med ganska hög precision. Ju mer precisa målen är desto lättare är det att stämma av hur väl jag har nått dem. Det är naturligtvis också lättare när målen utgår från mätbara värden. Dit hör t.ex. omsättning och vinst. Med smarta verktyg kan man även ha mätbara värden för varumärkets värde eller för websidans värde.

För 2018 satte vi upp ett omsättningsmål som vi både nådde och överskred. November blev årets bästa månad vilket i förväg kanske var förvånande men i efterhand visar sig ligga i linje med andra handlare. De flesta kunderna verkar ha handlat inför julen redan i november. Många e-handlare hade högre omsättning i november än i december.

Ett annat mål för 2018 var att nå viss synlighet på Google. Det handlar om vissa av våra sidor och vissa varumärken som vi säljer. Några delmål överträffade våra vildaste förhoppningar medan några hamnade just under målet. De flesta var dock inom gränsen för vår målsättning.

Egenföretagare och ledighet

28 dec 2018

Jag känner ingen, inklusive mig själv, som driver litet eller stort företag som tar ut någon direkt ledighet. Det är något av baksidan med att driva eget företag. Man jobbar nästan jämt.

När man jobbar så mycket ligger man också ofta på eller över gränsen av sin fysiska och mentala förmåga. Det är därför inte särskilt ovanligt med någon form av överbelastning som leder till sjukskrivning eller ett långvarigt behov av vård/medicinering.

En vän till mig fick kort efter en operation jobba trots att han knappt kunde stå. Det gick inte att göra något utan smärtstillande. Att han hade en försäkring var inte till någon större hjälp eftersom det fanns uppbokade jobb som skulle utföras. Om det inte gjordes skulle det bli ett ekonomiskt bortfall. Här står valet mellan inkomster och hälsa. Hälsan kommer för många i andra hand (om ens det).

Producentansvar - vad gäller?

22 dec 2018

Nu när det är jultider hanterar vi paket mer än någonsin. Det gäller både hushåll och företag. Just den omfattande pakethanteringen aktualiserar frågan om producentansvar. Vi har inom EU sedan ett tag ett regelverk som innebär att den som tillverkar och använder produkter som antingen är skadliga för miljön eller som behöver samlas in för återvinning/återanvändning ska betala för detta.

Betalningen baseras då på PP-principen ('pollutor pays prinicple' på engelska) i de fall produkten är miljöskadlig att tillverka eller att produkten huvudsakligen är baserad på miljöskadliga råvaror. Tanken är att den som väljer att tillverka eller använda en produkt som är gjord av något miljöskadligt, när det finns alternativ, ska betala för det sämre miljövalet.

Service - en särskild förmåga som betalar sig

15 dec 2018

Jag sitter just och tittar på Pretty woman när jag blir påmind om hur jag själv ibland gör för att testa ett företags service. Filmen handlar om en snuskigt rik man som under en veckas tid umgås med en prostituerad kvinna. Kvinnan får tillgång till mannens kreditkort för att gå och köpa nya kläder i det fina klädaffärsdistriktet. Eftersom hon inte har de manér som den typiska besökaren i dessa affärer har och definitivt inte klädstilen blir hon utkörd och lyckas inte handla. Detta trots att hon hävdar att hon har pengar. Man kan lugnt säga att de affärer hon går in i inte erbjuder service till en potentiell kund. Bara till säkra kort. Det handlar om företag som inte står för service utan selektivt ger service.

Jag är en person som har kläder av alla slag. Den dag jag vill ta på mig en sliten t-shirt, ett par slitna jeans och en sliten regnjacka gör jag det. Den dag jag vill ha min finaste skjorta, min finaste blazer och mina finaste byxor utan att jag ska göra något särskilt viktigt har jag det. För det mesta väljer jag kläder efter den situation jag ska befinna mig i. Det är ofta förväntningar som påverkar mina val precis som det är för många andra. Det hindrar dock inte att jag ibland bryter mot dessa förväntningar. En gång per år, ibland oftare, går jag till någon av de finare klädbutikerna i stan i mina sämsta kläder. Kanske inte alltid de sämsta men illa nog för att det ska passa dåligt för situationen. NK Man i Göteborg har fler gånger än någon annan klädaffär blivit utsatta. Där finns det några anställda som har hängt med länge och vet värdet av service. Vid ett tillfälle när jag dök upp var det en nyanställd på plats. Han gjorde felaktigt antagandet att jag inte skulle köpa något och absolut inte något av de dyrare plaggen.

Mångfald berikar

10 dec 2018

Det är många företag som är försiktiga med att anställa någon som inte passar in i personalstyrkans norm. En tanke är att ju mer lika individerna i personalen är desto lättare har de att förstå varandra. En chef kan även tänka att ju mer lika de anställda är chefen desto troligare att de funkar bra tillsammans. Jag kan hålla med om att detta är en tänkbar fördel. Samtidigt är det den enda fördelen. Variation ger styrka och kompetens till verksamheten. Jag ska här ta några argument för varför mångfald är bättre än enfald.

1. Ett projektteam är sammansatt av individer med varierad kompetens. Hela idén med team är att de ska vara tillfälliga men bygga på de unika kompetenser som varje medlem i teamet kan erbjuda. Det är därför man skapar och sätter samman team. De ska klara en viss uppgift och man handplockar de individer som tillsammans kan klara uppgiften på bästa sätt. Svåra uppgifter kräver ett flertal kompetenser för att överhuvud taget lösas. Om man dessutom väger in kvalitén på lösningen är ett flertal kompetenser nästan alltid bättre än ett fåtal kompetenser.

Marknadskommunikation

1 dec 2018

Marknadskommunikation är sedan några decennier tillbaka ett samlingsbegrepp för alla de sätt som finns för ett företag att kommunicera med sin omgivning. Det inkluderar stora delar av marknadsföring, branding och det som fortfarande går under benämningen Public Relations (PR). Jag ska lista de viktigaste delarna av marknadskommunikation och skriva några ord om var och en.

Först några ord om varför vi ägnar oss åt marknadskommunikation. De främsta skälen är dessa fyra:

 • Ett företag kommunicerar med sin omgivning för att informera om att man finns och vilka tjänster och produkter man har att erbjuda.
 • Ett företag kommunicerar med sin omgivning för att övertyga att det är önskvärt att ha ett utbyte.
 • Ett företag kommunicerar för att påminna de som redan har haft en kontakt att de kan ha nytta och glädje av att återvända.
 • Ett företag kommunicerar med sin omgivning för att differentiera sig från andra företag som erbjuder liknande tjänster och produkter.

Marknadskommunikation är med andra ord ett ständigt arbete. Man kan aldrig riktigt slå sig till ro.

Rent innehållsmässigt kan man säga att marknadskommunikation handlar om åtta huvudområden:

 • Annonsering
 • Databasbaserad direktkommunikation
 • Kampanjer
 • Försäljning genom direktkontakt
 • Public Relations (PR)
 • Gåvor
 • Paketering och priser
 • Webbaserad kommunikation

Jag går igenom varje huvudområde med några kommentarer.

Hållbart ledarskap

23 nov 2018

Ett modernt, samtida, företag bör enligt min åsikt och erfarenhet ledas hållbart. När jag använder mig av begreppet hållbart ledarskap förankrar jag det i begreppet hållbar utveckling så som det formulerades i slutet av 1980-talet. Även om det räcker för att täcka in vad som menas med hållbart ledarskap väljer jag därtill att lyfta ytterligare några aspekter. Jag tänker i detta inlägg dela med mig av hur jag tänker.

De kärnkomponenter som ingår i hållbar utveckling är:

 • Ekologisk hållbarhet
 • Social hållbarhet
 • Ekonomisk hållbarhet

Det jag vill lägga till för att man ska kunna prata om hållbart ledarskap på ett mer komplett sätt involverar även:

 • Kulturell hållbarhet
 • Hälsomässig hållbarhet
 • Kommunikativ hållbarhet

Först går jag igenom de enskilda delarna och därefter beskriver jag hur det har med hållbart ledarskap att göra.

SEO är en nyckel i dagens företagande

17 nov 2018

Många som har åtminstone lite koll på IT och företagande tar gärna upp SEO. Det är utan tvekan så att SEO har betydelse för hur väl man lyckas som företagare. Jag tänker att jag kan resonera högt om vad SEO innebär.

SEO står för Search Engine Optimazation. På svenska heter det sökmotoroptimering. Ordet i sig säger en hel del om vad det står för. Enkelt uttryckt vill man bli så synlig som möjligt när andra söker på någon sökmotor som t.ex. Google. Det mest optimala vore att ligga högst på sidan eller åtminstone på topp tre.

När jag började med hemsidor på 1990-talet var det så få som gjorde samma sak som jag själv gjorde vilket innebar att man ganska lätt kom högt på en sökning. Idag finns det mängder av företag, kommunala verksamheter, privatpersoner och föreningar som håller på med mer eller mindre samma sak. Med hundratals eller tusentals sidor som tar upp likvärdigt innehåll blir konkurrensen väldigt hög. Det är därför SEO spelar stor roll.

Avtal och förhandlingar

14 nov 2018

Det är en sak som företagare lägger ganska mycket tid på och det är avtal med samverkanspartners. Att ett annat företag vill erbjuda sina tjänster och vill teckna avtal betyder inte att de erbjuder det bästa de har. Det troliga är att de utgår ifrån en standardmall för vad de kan erbjuda och vad det kostar. Därefter kan man märka, allterftersom samverkan fortgår, att det finns fler tjänster och att priserna kan vara lägre. Ta med andra ord inte de första priserna över de listade tjänsterna som en sanning eller ett faktum. Det finns en viss flexibilitet.

Företag som erbjuder IT-tjänster eller transporttjänster är exempel på företag som nästan alla har att göra med. Det kan vara värdefullt att ta reda på vad andra betalar för sina tjänster från samma leverantör. Om någon vill dela med sig märker man att avtalen ser olika ut trots att man får ungefär samma tjänst och samma volym. Varför är det så?

Tankar kring delägarskap

7 nov 2018

Jag är ägare av två företag. Delägare. Det är jag och en annan person som äger både företagen tillsammans. Det är förenat med mängder av möjligheter och utmaningar. Jag har funderat en del på vad det är som gör att delägarskapet fungerar.

Den primära faktorn för lyckat delägarskap är gemensamma grundläggande värden. Det betyder å ena sidan att man har ett liknande synsätt på livet och på företagande. Å andra sidan behöver man dela mission, vision och mål. Om detta finns på plats är chanserna stora att man kan samarbeta kring det man har tillsammans: ett företag (eller i vårt fall två).

Nödvändigheten av att ta risker

5 nov 2018

Vissa personer är mer riskbenägna än andra. Om man väljer att starta ett företag har man redan passerat det första tröskeln som visar att man har en tendens till riskbenägenhet. Att starta och driva företag innebär att man inte vet hur det kommer att gå och det i sig innebär att man tar en risk. Även om man är väl förberedd genom att ha gjort grundlig research och markandsanalys tar man en risk. Det är vad marknaden vill ha som avgör om man kommer att lyckas.

Jag minns när jag startade mitt första företag, ett aktiebolag, med min partner som då hade erfarenhet av att driva företag i mer än tio år. Själv hade jag knappt varit anställd utanför den offentliga sektorn. Bara att gå in på den privata sektorn som en ny aktör var för mig en risk. Har jag vad som krävs? Det dröjde inte länge innan jag insåg att jag har vad som krävs. Det finns mycket att lära men man behöver ha ett visst sinnelag och våga ta risker.

Företagande är som att odla potatis

4 nov 2018

Detta inlägg är för dig som inte själv driver företag utan som är kritisk till hur andra driver företag. För att få dig att förstå ska jag använda en helt naturlig process som att odla potatis som analogi.

Jag är själv potatisodlare till husbehov. Det blir några rader i trädgårdslandet varje år. Säsongen börjar med att jag köper sättpotatis. Förr fick man spara från förra skörden över vintern för att ha egen sättpotatis. En potatis ger en planta som i sin tur ger nya potatisar. Om jag har skött trädgårdslandet väl kan jag få många nya potatisar per planta. Om jag missköter min odling eller det är ett dåligt år ur klimatsynpunkt får jag få potatisar per planta. Det har hänt att jag fått EN potatis under en annars fin planta. En potatis blir man som vuxen inte mätt på. Jag har desstom lagt ner arbeta på att så och kupa plantan för att den ska utvecklas väl. Att få en potatis tillbaka innebär mindre energi än jag har lagt på plantan. Därtill behöver jag en sättpotatis till nästa säsong. Antingen köper jag en ny sättpotatis eller så sparar jag potatisen från årets skörd till nästa säsong. Oavsett vilket jag väljer blir det en kostnad för mig.

För att det ska vara värt mödan att odla potatis måste jag få mer tillbaka än jag har lagt in i odlingen både i kostnad för sättpotatisen och all den energi jag har investerat i att sköta min odling. Vem skulle på fullaste allvar lägga energi på en odling om den ger mindre tillbaka än man investerat i tid och pengar? Om vi pratar om potatisodlingar så är svaret rimligtvis ingen.

Vad innebär det att vara entreprenör?

1 nov 2018

Begreppet entreprenör kan ha både positiva och negativa undertoner. Jag ska här ge min bild av vad en entreprenör är och gör. Innan jag ger min bild ska jag förhålla mig till vad andra har sagt och skrivit.

I Wikipedia finns det flera beskrivningar av vad en entreprenör är. Inledningsvis står det:

"En entreprenör är en person som tar en idé för en produkt eller tjänst, reflekterar över risker och möjligheter, samlar ihop resurser, planerar och implementerar idén."

Beskrivningen av en entreprenör med dessa ord ger inte någon tydlig bild. Vidare står det:

"Entreprenör kan också användas som ett begrepp för en företagsam person. Termen syftar i regel på grundaren av ett företag. I vidare bemärkelse används termen om en person som är drivande och arbetar hårt för att nå framgång."

Fem grundläggande frågor man behöver ställa sig kring företagande

31 okt 2018

Peter Drucker är en av de främsta tänkarna och innovatörerna inom företagande och företagsleding. Hans klarsynthet gjorde det möjligt att koka ner företagande i fem centrala frågor:

Vad är din mission?

Vilka är dina kunder?

Vad värderar kunderna?

Vilka är dina resultat?

Vad har du för plan?

Missionen så som jag tolkar det handlar om vad man vill åstadkomma med sin företagsidé. Jag vill gärna bidra med något, helst förändra och förbättra både samhället och livet för enskilda individer. Man kan också ställa sig frågan Varför finns mitt företag? Finns det för att fylla en lucka? Finns det för att göra saker bättre än vad föregångare gör? Finns det för att jag ska tjäna stora pengar? Om det är den sista frågan man svarar ja på och enbart den har man svårt för att bli långlivad.

För att kunna skapa mervärde för människor måste man ha en tydlig bild av vilka dessa människor är. Vilken är målgruppen som kan tänkas behöver mina tjänster och/eller produkter? Det är extremt sällan ett företag startar för att ha hela mänskligheten som målgrupp. Inte ens jättar som Apple och Google har alla som målgrupp. Särskilt inte Apple.

Vad kunder värderar kan vara svårt att ta reda på. Du kanske tänker att kunden värderar det du vill erbjuda, eller det du vill uträtta, men det kan vara enklare eller svårare än så. Om du tänker dig att en kund värdesätter kvalitet kan det visa sig att det hen mest njuter av är att få en produkt paketerad på ett fint och spännande sätt. Om du tänker dig att en kund vill ha billiga produkter kanske det snarare är produkter som gör individen socialt accepterad som är det huvudsakliga värdet. Detta behöver du titta närmare på.

För att kunna tala om resultat och plan måste man ha ett eller flera mål med verksamheten. Det är uppnåendet av ett mål som ligger som grund för en plan. Ju tydligare målet är desto klarare kan planen bli. Planen handlar om hur du ska nå målet. Målet är därefter riktpunkten för vilka dina resultat är. Om du har nått målet har du ett resultat (det gäller i någon mening också om du inte har nått målet). Detta behöver inte mätas i ekonomiska termer men det är ofta enklast så. Det finns även andra värden och mervärden för företaget, särskilt i samverkan med andra företag. Jag skulle säga att personal och kunskaper hör hit. De är det viktigaste du har.

Ovan frågor är alltid nyttiga att återvända till. Det gör jag.

← Äldre inlägg

 

 

 

Företagsbloggar